สัมมนาเทคนิควิธีการทวงหนี้/กฎหมายทวงหนี้ / AIG|สัมมนาเทคนิควิธีการทวงหนี้/กฎหมายทวงหนี้ / AIG

สัมมนาเทคนิควิธีการทวงหนี้/กฎหมายทวงหนี้ / AIG

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

สัมมนาเทคนิควิธีการทวงหนี้/กฎหมายทวงหนี้ / AIG

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (22 มีนาคม51) ตลอดทั้งวัน

บทความวันที่ 23 ก.ค. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 320 ครั้ง


 

สัมมนาเทคนิควิธีการทวงหนี้/กฎหมายทวงหนี้ / AIG

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (22 มีนาคม51) ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เช้าจนเย็น อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายพิเศษด้านกฎหมาย เทคนิคการทวงหนี้ เทคนิคการยึดรถ เทคนิคการยึดทรัพย์ และข้อควรระวังในการปล่อยสินเชื่อให้กับ AIG GROUP ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา มีหัวข้อที่น่าสนใจ ทนายคลายทุกข์ขอนำหัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจดังนี้

1. มีผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาทั้งสิ้นประมาณ 60 คน ส่วนใหญ่เป็นระดับหัวหน้างาน ที่ต้องทำหน้าที่ในการติดต่อลูกค้า ทวงหนี้ทางโทรศัพท์และภาคสนาม ทุกคนให้ความสนใจเป็นอย่างดีและมีข้อซักถามเป็นจำนวนมาก

2. อ.เดชา ได้นำคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ และเมื่อสัญญาเช่าซื้อเลิกกัน ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิอะไรบ้าง และผู้เช่าซื้อมีหน้าที่อย่างไร เช่นเมื่อบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาไม่มีต่อกัน เรียกค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระไม่ได้ เรียกได้แต่เฉพาะค่าขาดประโยชน์ในการใช้รถ ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการผิดสัญญา เช่นขายรถและขาดทุน

3. การยึดรถจากผู้เช่าซื้อ อ.เดชา ได้ให้คำแนะนำว่า จะใช้ความรุนแรงบีบบังคับหรือใช้อาวุธไปขู่หรือแต่งกายเลียบแบบเจ้าพนักงาน ถือว่าเป็นการกลับเข้ายึดครองทรัพย์สิน โดยมิชอบด้วยกฎหมาย อาจถูกดำเนินคดีอาญาหรือเรียกค่าเสียหายทางแพ่งได้ ถ้าผู้เช่าซื้อไม่ยอมให้ยึดรถ ต้องใช้วิธีการเจรจา หากตกลงกันไม่ได้ต้องฟ้องศาลห้ามใช้กำลัง

4. เทคนิคในการทวงหนี้บัตรเงินด่วน
ก่อนโทรต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมูลหนี้ให้ชัดเจน เมื่อมีคนรับโทรศัพท์อย่างเพิ่งทึกทักว่าเป็นลูกหนี้ บางทีอาจจะผิดตัว ควรสอบถามให้ชัดเจนก่อน ฟังลูกหนี้พูดก่อน อย่าขัดจังหวะหรือเสียดสีลูกหนี้ จะทำให้บรรยากาศการทวงหนี้เปลี่ยนไปและล้มเหลวในที่สุด

ลูกหนี้มีข้อสงสัยต้องหาทางแก้ไขก่อน เช่น ไม่ได้รับใบเสร็จ ไม่พอใจพนักงานทวงหนี้คนอื่น โทรศัพท์ทวงหนี้ถี่เกินไป ส่งจดหมายทวงหนี้บ่อยเกินไป ต้องขอโทษ รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของลูกหนี้ไปแก้ไข อย่าปล่อยให้ลูกหนี้คาใจ เพราะถ้ายังคาใจลูกหนี้ก็จะยังไม่จ่ายสตางค์

5. การรักษาความลับของลูกหนี้
อย่าคุยกับบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ลูกหนี้ โดยการนำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินไปทวงกับญาติ อาจจะถูกร้องเรียนว่าเป็นการเปิดเผยความลับของลูกหนี้ ผิดระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งห้ามไว้อย่างชัดแจ้ง และยังขัดกับจรรยาบรรณ

6. การบังคับคดี
ในกรณีมีคำพิพากษาให้ส่งมอบรถคืน หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาทรัพย์ ถ้าลูกหนี้ยังมีทรัพย์อยู่ต้องคืนทรัพย์ก่อน ถ้าคืนไม่ได้จะใช้ราคาแทน

7. การยึดทรัพย์ลูกหนี้

ห้ามยึดเกินมูลค่าหนี้ ยกเว้นลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินอื่น เช่น เป็นหนี้ 1 แสนบาท ถ้าลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินอื่น ยึดบ้านลูกหนี้ราคา 10 ล้านบาทก็ได้ เป็นต้น

สรุปการสัมมนา 7 ชั่วโมงเต็ม ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความสุขกับการนำเสนอข้อมูลและถ่ายทอดประสบการณ์ของ อ.เดชา เป็นอย่างมาก หากสถาบันการเงินอื่นสนใจให้ อ.เดชา ไปบรรยายเทคนิคการทวงหนี้ติดต่อได้ที่ 02-9485700

ภาพบรรยากาศการสัมมนาข้างล่างนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก