เงินช่วยพิเศษ : ปรึกษากฎหมาย 02-9485700|เงินช่วยพิเศษ : ปรึกษากฎหมาย 02-9485700

เงินช่วยพิเศษ : ปรึกษากฎหมาย 02-9485700

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

เงินช่วยพิเศษ : ปรึกษากฎหมาย 02-9485700

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2527 นาย ป. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 8 อัตราเงินเดือน 11,975 ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมโรงงาน

บทความวันที่ 1 ก.พ. 2550, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 325 ครั้ง


เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยพิเศษ

?

เมื่อวันที่? 20? มิถุนายน 2527? นาย ป.? เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 8? อัตราเงินเดือน 11,975??? ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมโรงงาน? กรมโรงงานอุตสาหกรรม? กระทรวงอุตสาหกรรมกรุงเทพ? ได้ทำหนังสือแสดงเจตนาระบุ? ผู้รับเงินช่วยพิเศษให้แก่น้องชาย? แต่ถ้าน้องชายตายก่อนให้มอบแก่น้องสาว

?

?????? หลังจากพี่ชายตาย? น้องชายไปฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง? อ้างเหตุว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย? และละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด? โดยเจ้าหน้าที่กรมอุตสาหกรรมอ้างว่าต้องมารับเงินหลังการตาย 1 ปี

?

????????? น้องชายมาทราบเมื่อปี 2543? จึงมาขอรับเงินจากกรมบัญชีกลาง? กรมบัญชีกลางแจ้งว่าไม่ได้มายื่นเรื่องขอรับเงินช่วยพิเศษภายใน 1 ปี? นับแต่วันที่ผู้มอบอำนาจถึงแก่ความตาย? ผู้ถูกฟ้องไม่อาจจ่ายเงินช่วยพิเศษได้

?

????????? การพิจารณาของกรมบัญชีกลางและผู้ถูกฟ้องคดี? เป็นการพิจารณาที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริงและไม่เป็นธรรม? ศาลปกครองกลางยกฟ้อง? ผู้ถูกฟ้องอุทธรณ์? ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาไปยังศาลปกครองสูงสุด? พิพากษายกฟ้อง? พิพากษายืน

?????????

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก