งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

กฎหมายแรงงานที่ต้องรู้

ในวันพรุ่งนี้เวลา 10.00-12.00 น. ผมได้รับเชิญไปเป็นผู้บรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานกับนักศึกษา ม.จันทรเกษม ซึ่งกำลังจะจบการศึกษาในปีนี้ โดยจะให้ความรู้เกี่ยวกับการสมัครงาน

บทความวันที่ 27 ต.ค. 2550, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 65601 ครั้ง


 

                                                            กฎหมายแรงงานที่ต้องรู้

 

            ในวันพรุ่งนี้เวลา 10.00-12.00 น. ผมได้รับเชิญไปเป็นผู้บรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานกับนักศึกษา ม.จันทรเกษม ซึ่งกำลังจะจบการศึกษาในปีนี้ โดยจะให้ความรู้เกี่ยวกับการสมัครงาน การหางานทำ กฎหมายแรงงานที่นักศึกษาควรจะต้องรู้ก่อนเข้าสู่ระบบงาน ประกอบกับในช่วงนี้มีการเลิกจ้างลูกจ้างเป็นจำนวนมาก โดยนายจ้างใช้วิธีการแตกต่างกัน เช่น บีบให้ออกจากงาน ย้ายแผนก ย้ายที่ทำงาน ลดเบี้ยเลี้ยง โอที ยัดข้อหา หรือประเมินผลงานทำงานว่าไม่มีประสิทธิภาพ

 

            ยุบฝ่าย หรือยุบกิจการหรือนำเทคโนโลยีมาใช้แทน ทนายคลายทุกข์จึงขอนำตัวบทกฎหมายและคำพิพากษาของศาลฎีกาที่น่าสนใจ การที่เป็นประโยชน์ต่อนายจ้างและลูกจ้าง โดยขอนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจเป็นข้อ ๆ ดังนี้คือ

 

            1.ลูกจ้างซึ่งทำงานก่อสร้างหรือใช้แรงงานกับผู้รับเหมาช่วง ถึงกำหนดใช้จ่าย ผู้รับเหมาช่วงอ้างว่าผู้รับเหมาชั้นต้นไม่ยอมจ่ายค่าจ้าง กรณีนี้ลูกจ้างสามารถเรียกเงินจากผู้รับเหมาช่วง ผู้รับเหมาหลักและเจ้าของโครงการได้ ตามมาตรา 5

 

            2.การเลิกจ้างทำได้ 3 กรณี

-          สัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา

-          ลูกจ้างกระทำความผิดตามมาตรา 119 และ ปพพ.มาตรา 583

-          การเลิกจ้างระหว่างทดลองงาน

 

3.การเลิกจ้างต้องทำเป็นหนังสือเท่านั้น จะเลิกจ้างด้วยวาจาไม่ได้ มาตรา 17 และต้องบอกเหตุผลไว้ในหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้าง

 

            4.การเลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ถ้าลูกจ้างกระทำความผิด หรือหย่อนประสิทธิภาพ เลิกจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า แต่ถ้าลูกจ้างมิได้กระทำความผิด ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ตามมาตรา 17 วรรค 2 และ 4

 

            5.การทดลองงานจะถือว่าเป็นการจ้างที่มีกำหนดระยะเวลา จะต้องระบุให้ชัดเจนว่า ทดลองงานจนถึงวันที่เท่าใด ถ้าระบุว่าทดลองงานไม่เกิน 120 วัน ถือว่าเป็นการจ้างโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา ดังนั้นเมื่อจะเลิกจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ยกเลิกกระทำความผิด

 

            6.การร้องขอความเป็นธรรมต่อเจ้าพนักงานตรวจแรงงาน ให้ลูกจ้างยื่นคำร้องในท้องที่ที่ลูกจ้างทำงานอยู่หรือที่ลูกจ้างมีภูมิลำเนาอยู่ ตามมาตรา 123

 

-          พนักงานตรวจแรงงานต้องมีคำสั่งภายใน 60 วัน นับแต่วันที่รับคำร้อง และถ้าลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชย ต้องมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันที่นายจ้างทราบหรือถือว่าได้ทราบคำสั่ง มาตรา 124

 

            7.นายจ้างหรือลูกจ้างไม่พอใจคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานให้ฟ้องศาลแรงงานได้ภายใน 30 วัน นับแต่ทราบคำสั่ง ถ้าไม่ฟ้องศาลภายในกำหนดให้คำสั่งนั้นเป็นที่สุด ในกรณีนายจ้างฟ้องศาลต้องนำเงินค่าจ้างหรือค่าชดเชยไปวางต่อศาลก่อนจึงจะฟ้องคดีได้ มาตรา 125

 

            8.ค่าชดเชยลูกจ้างจะเรียกได้มากหรือน้อยเป็นไปตามมาตรา 118 แต่ถ้าลูกจ้างทำผิดนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามมาตรา 119

 

            หากพี่น้องประชาชนท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับคดีแรงงานไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือลูกจ้าง ตั้งกะทู้ถามมาที่เวบไซด์นี้หรือโทร.02-948-5700

                                                                                                                                               

 

 

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 633

สวัสดีค่ะ ขอปรึกษาหน่อยค่ะ ขณะนี้กำลังทำงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ ซึงมาทำงานที่ญี่ปุ่นเมื่อประมาณเดือนตุลาปี59 ค่ะ ซึ่งก่อนมาทำงานที่นี่ได้มีการเซ็นสัญญา ว่าต้องทำงานกับบริษัท 2 ปี ในสัญญาบอกว่าถ้าทำไม่ถึง 2 ปี ต้องชดเชยค่าเสียหาย ประมาณสองแสนบาท แต่ตอนที่เซ็นสัญญาทางบริษัทแจ้งว่าจะให้ทำงานที่ญี่ปุ่นสองปี ซึ่งตอนนี้ทำงานที่ญี่ปุ่นผ่านมาแค่หกเดือน

ทางบริษัทมาแจ้งว่ากับดิฉันว่าจะให้กลับเมืองไทย ซึ่งไม่ได้ทำที่ญี่ปุ่นครบสองปีอย่างที่บริษัทแจ้งไว้ในตอนแรก อีกทั้งในสัญญาก็ไม่ได้มีระบุไว้ค่ะว่าจะให้ทำที่ญี่ปุ่นสองปี ซึ่งเป็นการแจ้งปากเปล่าจากผู้จ้างเท่านั้น ซึ่งพอเราทราบว่า จะไม่ได้ทำการที่ญี่ปุ่นสองปีอย่างที่เค้าแจ้งเราในตอนแรก เราต้องการลาออกก่อนกำหนดสองปียังงี้เราต้องเสียค่าปรับสองแสนบาทไหมค่ะ ซึ่งเค้าก็ทำผิดสัญญากับเราค่ะ และเราจะมีสิทธิที่จะฟ้องบริษัทได้ไหมค่ะ
ถ้าเป็นอย่างนี้เรามีสิทธิ์เรียนร้องไรบ้างไหม หรือว่าต้องทำตามสัญญาค่ะ กรุณาแจ้งอธิบายตามหลักข้อกฎหมายแรงงานให้หน่อยได้ไหมค่ะเพื่อใช้ในการตัดสินใจและอาจจะมีการเรียกร้องสิทธิค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

โดยคุณ Apinya(Whan) (สมาชิก) (124.103.xxx.xxx) 28 มี.ค. 2560, 09:33

ความคิดเห็นที่ 632

 สอบถามครับเคยทำงานเป็นชิ้บปิ้งผ่านพิธีการศุลกากรตั้งแต่เริ่มงานทำมาแล้วเกือบ17ปีแต่อยู่ก็มีคำสั่งให้โอนย้ายไปทำงานอีกสาขาโดยฝ่ายบุคคลได้เอาเอกสารมาให้เซ็นต์ซึ่งอ่านแล้วเห็นว่าแค่เป็นการโอนย้ายธรรมดาโดยระบุว่าตำแหน่งเดิมแค่ย้ายไปอีกสาขาไม่มีอะไรก็เลยเซ็นต์เมื่อเซ็นต์แล้วกลับมาบอกทีหลังว่าไม่ได้ให้ทำงานในลักษณะเดิมที่เคยทำแต่ให้ไปทำอยู่แผนกแอดมินตำแหน่งงานเท่าเดิมแต่ลักษณะงานที่ให้ทำคือรับผิดชอบงานทาสีบริเวณบริษัทและงานซ่อมบำรุงทั่วไปรวมถึงลักษณะงานชิ้บปิ้งเดิมที่เคยทำถือเป็นพนักงานออฟฟิศซึ่งมีสิทธิ์ได้หยุดเสาร์อาทิตย์ตามประกาศของบริษัทแต่เมื่อมาทำที่สาขานี้กลายเป็นพนักงานOPERATIONซึ่งต้องมาทำงานเดือนนึงสองเสาร์แบบนี้ถือเป็นการสับเปลี่ยนหน้าที่การงานที่เป็นไปโดยไม่สมควรรึเปล่าครับแล้วเราสามารถร้องเรียนหรือเรียกร้องอะไรได้บ้างครับ

โดยคุณ แนท (49.231.xxx.xxx) 6 ก.พ. 2560, 09:36

ความคิดเห็นที่ 631

 สอบถามค่ะ 

1. บริษัทA เป็นบริษัทหลักและได้มีการ เซ็นสัญญา กับ บริษัท B เป็น subcontract ในการจัดหาพนักงานมาเพื่อนทำงานให้ บริษัท A โดย พนักงานจะอยู่ในสังกัดหรือภายใต้การดูแล ของ บริษัทฺ ฺB ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น รับค่าจ้างต่างๆ โดน บริษัท B จะมาเบิกเงินค่าจ้าง กับ บริษัท A เพื่อไปจ่ายให้พนักงานเอง แต่ที่นี้ถ้าเราต้องการ ปรับพนักงานให้เป็นประจำภายใต้สังกัดA อายุงานของพนักงานต้องเริ่มให่กับ A หรือนับต่อ จาก B เลยคะ

2. บริษัท A สามารถให้พนักงานลาออกจาก บริษัท B เพื่อไม่เสียค่าเบี้ยปรับ ให้กับ บริษัท B แล้วมาเริ่มใหม่กับ บริษัท A เลยได้หรือไม่คะ

โดยคุณ Aomie (180.183.xxx.xxx) 25 ม.ค. 2560, 13:29

ตอบความคิดเห็นที่ 631

 นับต่อจาก b ครับ ส่วนการให้ลาออกต้องดูสัญญาระหว่างพนักงานกับบริษัท b ครับ หากระบุให้ลาออก ไม่เสียค่าปรับ ก็สามารถทำได้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (14.207.xxx.xxx) 8 ก.พ. 2560, 10:32

ความคิดเห็นที่ 630

 นับต่อจาก b ครับ ส่วนการให้ลาออกต้องดูสัญญาระหว่างพนักงานกับบริษัท b ครับ หากระบุให้ลาออก ไม่เสียค่าปรับ ก็สามารถทำได้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (14.207.xxx.xxx) 8 ก.พ. 2560, 10:32

ความคิดเห็นที่ 629

 ดิฉันอยากถามว่าแฟนของดิฉันทำงานที่คาแคร์แห่งหนึ่งโดยไม่ได้เช็นสัญญาจ้างงาน แฟนดิฉันทำงานมา7 เดือนเข้าเดือนที่ 8 ทำงานได้ 15 วันหักวันหยุด 4 วันเหลือ 11 วันแล้วลาออกกระทันหัน ตอนออกก็โทรไปบอกเค้าแล้ว แต่นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ในวันที่แฟนดิฉันทำงาน ดิฉันจะสามารถร้องเรียนอะไรได้บ้างคร้า 

ขอบคุนมากคร้า

โดยคุณ วิภาดี (49.230.xxx.xxx) 21 ม.ค. 2560, 10:02

ความคิดเห็นที่ 628

 สอบถามหน่อยค่ะว่าการที่บริษัทให้เราเซ็นต์สัญญาจ้างซึ่งจะมีอยู่ข้อหนึ่งประมาณว่าหลังจากที่ลาออกจากบริษัทแล้วห้

โดยคุณ รุจิรา ยามประโคน (1.46.xxx.xxx) 26 ธ.ค. 2559, 23:10

ความคิดเห็นที่ 627

 อยากรู้ค่ะหัวหน้าแผนกเรียกเก็บเงินกับเรา50ถ้าทำงานช๊อตแพคโอเวอร์แพค ร้องเรียนได้ไหมค่ะ

โดยคุณ จำเนียร ทองทับ (49.229.xxx.xxx) 10 ธ.ค. 2559, 17:46

ตอบความคิดเห็นที่ 627

 หากมีกรณีดังกล่าว ท่านสามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ที่กระทรวงแรงงาน http://www.mol.go.th/anonymouse/complaint

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (14.207.xxx.xxx) 22 ธ.ค. 2559, 13:32

ความคิดเห็นที่ 626

 หากมีกรณีดังกล่าว ท่านสามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ที่กระทรวงแรงงาน http://www.mol.go.th/anonymouse/complaint

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (14.207.xxx.xxx) 22 ธ.ค. 2559, 13:32

ความคิดเห็นที่ 625

 บริษัทขาดสภาพคล่อง จ่ายเงินเดือนพนักงานไม่เป็นปัจจุบัน ค้างจ่ายมา 2 เดือนแล้ว พนักงานบางคนทนไม่ได้ก็ลาออกไปเอง และบริษัทก็ส่งประกันสังคมไม่ครบ ปี 58 ขาดส่ง 3เดือน ส่วนปี 59 ก็ส่งไม่ครบขาด 5 เดือน (เช็คจากประกันสังคม) แต่เราท้อง ตอนนี้ 8 เดือนแล้ว เราไม่อยากมาทำงานแล้ว เพราะมาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายทุกวัน ในขณะที่ ไม่ได้รับเงินเดือน ควรทำอย่างไร เพื่อรักษาสิทธิ์การเบิกค่าคลอดและสิทธิ์ ต่างๆ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

โดยคุณ พลอยฤทัย (1.47.xxx.xxx) 9 ธ.ค. 2559, 11:29

ความคิดเห็นที่ 624

 ถ้ากรณี ยังทดลองงานอยู่ แต่เราทำงานงานหาย หัวหน้างานมีสิทธิ์ให้ใบเตือนได้หรือไม่ ???  กรณีทำงานหายเป็นครั้งแรกค่ะ

โดยคุณ ปุ้ย (119.76.xxx.xxx) 7 ธ.ค. 2559, 17:40

ตอบความคิดเห็นที่ 624

 ในระหว่างทดลองงานก็ย่อมถือว่าท่านเป็นลูกจ้างตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ มาตรา 5 แล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อท่านกระทำความผิด แม้จะเป็นครั้งแรก นายจ้างก็มีสิทธิที่จะให้ใบเตือนแก่ท่านได้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (14.207.xxx.xxx) 21 ธ.ค. 2559, 14:15

ความคิดเห็นที่ 623

 ในระหว่างทดลองงานก็ย่อมถือว่าท่านเป็นลูกจ้างตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ มาตรา 5 แล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อท่านกระทำความผิด แม้จะเป็นครั้งแรก นายจ้างก็มีสิทธิที่จะให้ใบเตือนแก่ท่านได้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (14.207.xxx.xxx) 21 ธ.ค. 2559, 14:15

ความคิดเห็นที่ 622

 สอบถามคะ เนื่องจากได้แจ้งลาออกกับทางบริษัทแล้ว แต่อยู่ไม่ครบตามกำหนด เพราะได้ใช้สิทธฺลาพักร้อนและลากิจ แต่บริษัทกลับแจ้งกรมแรงงานว่าหนีงาน อย่างนี้จะมีความผิดอะไรมั้ยคะ แล้วจะมีผลกระทบกับงานใหม่มั้ยคะ

โดยคุณ กนกรต วงศ์สุรดิศ (สมาชิก) (223.24.xxx.xxx) 23 พ.ย. 2559, 17:27

ตอบความคิดเห็นที่ 622

 กรณีตามปัญหา การแจ้งลาออกจากที่ทำงานเก่าไม่น่าจะมีผลกระทบต่องานใหม่ 

พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 119 ข้อยกเว้นที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
- ลูกจ้างลาออกเอง
- ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
- จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
- ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
- ฝ่าฝืน ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงนายจ้างไม่จำเป็นต้องตักเตือน ซึ่งหนังสือเตือนนั้นให้มีผลบังคับได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระทำผิด
- ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันทำงานติดต่อกัน ไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม โดยไม่มีเหตุอันสมควร
- ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (14.207.xxx.xxx) 7 ธ.ค. 2559, 11:19

ความคิดเห็นที่ 621

 กรณีตามปัญหา การแจ้งลาออกจากที่ทำงานเก่าไม่น่าจะมีผลกระทบต่องานใหม่ 

พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 119 ข้อยกเว้นที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
- ลูกจ้างลาออกเอง
- ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
- จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
- ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
- ฝ่าฝืน ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงนายจ้างไม่จำเป็นต้องตักเตือน ซึ่งหนังสือเตือนนั้นให้มีผลบังคับได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระทำผิด
- ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันทำงานติดต่อกัน ไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม โดยไม่มีเหตุอันสมควร
- ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (14.207.xxx.xxx) 7 ธ.ค. 2559, 11:19

ความคิดเห็นที่ 620

ทางผมเองทำงานได้ยื่นใบลาออกวันที่ 16 / 9 / 2559

แต่ในวันทื่17 ทางผู้จัดการฝ่ายขาย ไดเส่งไลน์ว่าทางผมสามารถออกได้ทันที

และทางผมเองก็แจ้งไปว่าขอเคลียจนถึงสิ้นเดือนเพื่อจะเคลียงานตัวเองทั้งหมด

พอวันที่ 20 / 9 / 2559 ทางบริษัทได้เรียกเข้ามาคุยได้ชี้แจงว่าหาว่า ทางผมไปอยู่บริษัทคู่แข่งซึ่งในสมัครงานตอนแรกไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับว่า ไม่สามารถไปทำงานกับคู่แข่งได้ และให้เซ็นใบลากเดี๋ยวนั้น ซึ่งตั้งแต่ผมออกมา มีค่ามิชชั่นที่คงค้างประมาณ 3 - 4 เดือน ยอดรับที่จะได้คร่าว ๆ 110000 บาท ซึ่งทางผมเองไม่ได้รับเอกสารการตรวจสอบยอดค่าคอมมิชชั่นด้วย ตอนนี้เรื่องผ่านมา 2 เดือนแล้ว ยังไม่มีการติดต่อมาทางผมครับ และ GPS ที่ติดรถผมก็ไม่มีการติดต่อมาถอดคืนครับ ( เพิ่มเติมครับ กรณีลูกค้าสั่งซื้อสินค้า แล้วลูกค้าขอเปลี่ยนสินค้า หลังจากผมออกมาแล้ว ทางผมต้องรับผิดชอบอะไรหรือเปล่าครับ ซึ่งทางบริษัทรับทราบเป็นอย่างดีครับ )

โดยคุณ โอม (171.97.xxx.xxx) 14 พ.ย. 2559, 09:12

ตอบความคิดเห็นที่ 620

 หากท่านกับนายจ้างไม่ได้ข้อตกลงเกี่ยวกับการไปทำงานให้บริษัทคู่แข่ง ซึ่งเป็นข้อตกลงจำกัดสิทธิ หรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงานของลูกจ้าง และหากท่านถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามระยะเวลาการทำงานของลูกจ้าง ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 118

หากลูกจ้างได้ทำงานตามสัญญาจ้างอันจะให้เกิดสิทธิการได้รับค่าคอมมิชชั่นที่นายจ้างจะต้องจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้างนั้น นายจ้างจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นตามสัญญานั้น เมื่อนายจ้างไม่จ่ายจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นตามสัญญานั้น เมื่อนายจ้างไม่จ่ายจึงเป็นฝ่ายกระทำผิดสัญญาจ้าง ลูกจ้างชอบที่จะฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานเพื่อบังคับให้จ่ายค่าคอมมิชชั่นนั้นได้
โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (183.88.xxx.xxx) 23 พ.ย. 2559, 11:39

ความคิดเห็นที่ 619

 หากท่านกับนายจ้างไม่ได้ข้อตกลงเกี่ยวกับการไปทำงานให้บริษัทคู่แข่ง ซึ่งเป็นข้อตกลงจำกัดสิทธิ หรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงานของลูกจ้าง และหากท่านถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามระยะเวลาการทำงานของลูกจ้าง ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 118

หากลูกจ้างได้ทำงานตามสัญญาจ้างอันจะให้เกิดสิทธิการได้รับค่าคอมมิชชั่นที่นายจ้างจะต้องจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้างนั้น นายจ้างจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นตามสัญญานั้น เมื่อนายจ้างไม่จ่ายจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นตามสัญญานั้น เมื่อนายจ้างไม่จ่ายจึงเป็นฝ่ายกระทำผิดสัญญาจ้าง ลูกจ้างชอบที่จะฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานเพื่อบังคับให้จ่ายค่าคอมมิชชั่นนั้นได้
โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (183.88.xxx.xxx) 23 พ.ย. 2559, 11:39

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก