เทคนิควิธีการทวงหนี้/ประนอมหนี้/กฎหมายทวงหนี้ โทร.02-948-5700|เทคนิควิธีการทวงหนี้/ประนอมหนี้/กฎหมายทวงหนี้ โทร.02-948-5700

เทคนิควิธีการทวงหนี้/ประนอมหนี้/กฎหมายทวงหนี้ โทร.02-948-5700

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

เทคนิควิธีการทวงหนี้/ประนอมหนี้/กฎหมายทวงหนี้ โทร.02-948-5700

ข่าวดี : ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนา เทคนิคการติดตามหนี้ การเจรจาต่อรอง การสืบทรัพย์ การบังคับคดี ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ผู้ใดสนใจสำรองที่นั่ง 02-9485700 (คุณศุภานัน)

บทความวันที่ 19 ต.ค. 2550, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 28611 ครั้ง


\ เทคนิคการทวงหนี้แบบสร้างสรรค์

เทคนิคการทวงหนี้แบบสร้างสรรค์

 

             นับแต่วันนี้เป็นต้นไป นักทวงหนี้ซึ่งทำงานในบริษัททวงหนี้ที่รับงานจากเจ้าของบัตรเครดิตและบัตรเงินด่วนจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทวงหนี้ใหม่หมด ถ้ายังขืนทำตัวเหมือนเดิม ดังต่อไปนี้อาจจะต้องเดือดร้อน และจบชีวิตการทวงหนี้ ลองมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่นับแต่วันนี้ นักทวงหนี้บัตรเครดิตบัตรเงินผ่อนห้ามปฏิบัติโดยเด็ดขาด รายละเอียดปรากฏตามข้างล่างนี้

- โทรศัพท์ไปทวงหนี้นอกเวลาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เช่น โทรทวงหนี้ในวันจันทร์ถึงศุกร์ ก่อน 8 โมงเช้า หรือโทรทวงหนี้หลัง 20.00 น. ของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันหยุดราชการยังขืนโทรก่อน 8 โมงเช้าและหลัง 18.00 น.  

- ใช้ชื่อปลอมหรือหลอกลวงโดยไม่ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริง และไม่แจ้งวัตถุประสงค์ในการโทรศัพท์มาติดต่อกับลูกหนี้ และไม่แสดงเอกสารว่าได้รับมอบอำนาจให้มาทวงหนี้จากใคร ทำให้ลูกหนี้ไม่ทราบว่าเป็นใคร

- หลอกให้ลูกหนี้โอนเงินเข้าบัญชีตัวเองหรือสำนักงานโดยไม่ออกใบเสร็จรับเงิน

-  นำเรื่องราวเกี่ยวกับการเป็นหนี้ของลูกหนี้ไปเล่าให้บุคคลที่สามฟัง เช่น ไปเล่าให้กับเพื่อนร่วมงาน หรือผู้ค้ำประกัน หรือคู่สมรส หรือบุคคลซึ่งมิได้เป็นลูกหนี้

- ส่งจดหมายหรือแฟ็กซ์หรือSMS เพื่อประจานลูกหนี้ หรือส่งไปให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ลูกหนี้เพื่อขอข้อมูลที่อยู่ของลูกหนี้ ทำให้บุคคลอื่นรู้ข้อมูลว่าลูกหนี้เป็นหนี้

          -  โทรศัพท์ไปข่มขู่ลูกหนี้

          -  โทรศัพท์ไปเสียดสีลูกหนี้

          -  ให้ของลับลูกหนี้

          -  ด่าพ่อด่าแม่ลูกหนี้

          -  โทรศัพท์ไปทวงหนี้กับผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันเพื่อประจานลูกหนี้

          -  พูดจาไม่สุภาพกู ๆ มึง ๆ กับลูกหนี้

          -  ข่มขู่ว่าจะเอาตำรวจไปยึดทรัพย์เพื่อจับกุม

         -  ข่มขู่ว่าจะไปคุกคามถึงบ้านหรือเฝ้าทางเข้าทางออกที่ทำงาน

         -  ด่าประจานลูกหนี้ที่ตลาดหรือที่ชุมชน

         - ใช้ข้อความในจดหมายทวงหนี้ในลักษณะข่มขู่ว่าจะจับกุมจะดำเนินคดียักยอกทรัพย์หรือต้องติดคุกติดตาราง หรือมีข้อความประจานลูกหนี้แบบเปิดเผย

        -  ลูกหนี้ปฏิเสธการชำระหนี้และมีหนังสือยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร ยังขืนทวงหนี้อีก

        -  สร้างความเดือดร้อนรำคาญ โดยโทรศัพท์ก่อกวนทั้งวัน

        -  โทรไปทวงหนี้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกหนี้พร้อมต่อว่าเสีย ๆ หาย ๆ เช่น ไม่อบรมสั่งสอนลูกปล่อยให้ไปโกงชาวบ้านเขา

        -  บิดเบือนข้อมูลหรืออ้างตัวเป็นตำรวจหรือทหารทำให้ลูกหนี้สำคัญผิดตกใจกลัว

        -  ข่มขู่จะทำลายชื่อเสียง ทำร้ายร่างกาย หรือเข้าไปยึดทรัพย์สินโดยไม่มีหมายศาล

 

          ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ผมได้รับเชิญจากบริษัท เทรด คอลเลคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทวงหนี้บัตรเครดิตบัตรเงินผ่อนรายใหญ่ มีพนักงานหลายร้อยคน ซึ่งผมจะนำข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามในการทวงหนี้ รวมทั้งกติกามรรยาทไปให้ความรู้กับนักทวงหนี้ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชนเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของนักทวงหนี้และผู้ให้บริการบัตรเครดิตและบัตรเงินด่วน ผมหวังเหลือเกินว่านับจากวันนี้เป็นต้นไปนักทวงหนี้ในระบบจะปฏิบัติตามสรุปผลการสัมมนาการจัดระเบียบสังคม การติดตามหนี้ที่ไม่เป็นธรรม เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 ซึ่งมีตัวแทนของธนาคารแห่งประเทศไทย ตัวแทนกระทรวงการคลัง

            ตัวแทนจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และประธานชมรมหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อแห่งบุคคล ประธานมูลนิธิผู้บริโภค ประธานชมรมธุรกิจบัตรเครดิต ประธานชมรมติดตามหนี้ด้วยวิธีที่เป็นธรรม ผู้แทนจากสภาทนายความ และกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้สรุปผลเพื่อเป็นกรอบและกติกาการทวงหนี้อย่างสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต

            หากท่านใดได้รับผลกระทบจากการทวงหนี้ด้วยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมาย ร้องเรียนมาที่ผมได้เลยนะครับ ผมจะช่วยทำความเข้าใจให้กับบริษัททวงหนี้ให้แก้ไขปรับปรุงเพื่อความสมานฉันท์ของเจ้าหนี้และลูกหนี้ต่อไป

            การทวงหนี้และการประนอมหนี้จะสำเร็จได้ต่อเมื่อเจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องถอยคนละก้าว และเจ้าหนี้ควรจะเริ่มต้นการรับฟังข้อมูลจากลุกหนี้ก่อน หลังจากนั้นจึงค่อยขยับเขยื้อนทั้งเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ตรงกัน อันนำไปสู่ข้อตกลงที่แฮปปี้ทั้งสองฝ่าย 

            อย่าใช้วิธีการบีบคั้นหรือข่มขู่ ท่านเองยังไม่ชอบเรื่องการข่มขู่ ลูกหนี้ก็เช่นกัน ก็ไม่ชอบให้ใครมาข่มขู่เหมือนกัน

            สุดท้ายนี้หวังว่าทุกคนที่เป็นหนี้จะต้องมีความสำนึกเป็นเบื้องต้นว่า เรามีหน้าที่ตามกฎหมายต้องใช้หนี้คืน หากมีข้อขัดข้องต้องดิ้นรนขวนขวายมาเงินมาชำระหนี้เขา มิใช่ท้าทายหรือท้าตีท้าต่อย ถ้าทำได้สังคมคงจะสงบสุขมากนะครับ

            หากการทวงหนี้มีกฎกติกามรรยาทมากขึ้นตามหนังสือเวียนเรื่องแนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้ ฉบับที่ 46/2550 ซึ่งออกเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2550 ธนาคารแห่งประเทศไทยก็คงจะไม่มีการออกกฎหมายมาควบคุมการทวงหนี้

            ถ้าหากบริษัททวงหนี้ยังฝ่าฝืน และยังควบคุมกริยามรรยาทของลูกหนี้ตนเองไม่ได้ อีกไม่นานนัก จะต้องมีพระราชบัญญัติการติดตามทวงหนี้ที่เป็นธรรมออกมา

            ซึ่งสาระสำคัญก็จะเน้นหนักไปที่การห้ามการทวงหนี้ที่เป็นการละเมิดสิทธิผู้อื่น การจดทะเบียนบริษัททวงหนี้ และการทวงหนี้จะต้องมีใบอนุญาต หากฝ่าฝืนจะต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตเหมือนทนายความ และอาจจะมีโทษติดคุกติดตารางตามมาก็เป็นได้

            หวังว่านักทวงหนี้คงจะรักษาเกียรติศักดิ์ในวิชาชีพของตนเอง และดูแลพวกเดียวกันเองได้ คงจะไม่ต้องให้รัฐบาลออกกฎหมายมาเพื่อบีบบังคับลงโทษ หากนักทวงหนี้ยังไม่แก้ไขปรับปรุงตัวเองคงจะต้องหมดอนาคตแน่นอน

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 98

ฟ้องศาลแล้ว แต่ลูกหนี้ไม่มาขึ้นศาล ศาลตัดสินชนะคดี เสียค่าทนายค่าต่างๆ 3หมื่น สรุปไม่ได้อะไรเลยต้องไปบังคับคดีต่อ แต่ดูแล้วลูกหนี้ไม่น่าจะมีทรัพย์สินอะไรให้ยึดเลย ลูกหนี้รับบำนาญ ก็บีงคับไม่ได้ ทรัพยสินก็ขายทิ้งหมดแล้ว อย่างนี้จะให้ทำไงค่ะ กฎหมายมีแต่ช่วยลูกหนี้ ไม่เห็นจะช่วยเจ้าหนี้เลย สุดท้ายคนที่ได้คือทนายว่าความ จริงไหม 

โดยคุณ วาสิตามน 11 ส.ค. 2560, 11:33

ความคิดเห็นที่ 97

 ตอนนี้ประสบปัญหาหนักกับบริษัท ทวงหนี้ของ กรุงศรี และบัตรในเครือกรุงศรี โทรจิกเหมือนไก้่ โทรวันละเป็น 10 รอบ แถมยังโทรเข้าออฟฟิศอีก แล้วก็ไม่ฟังเราเลยว่าเรายังไม่มี จะให้จ่ายภายในวันนั้นวันนี้ อยู่นั่น 

โดยคุณ 17 พ.ค. 2559, 15:55

ความคิดเห็นที่ 96

บริษัท ยูเมะพลัส โทรมาวันละหลายๆรอบ เพราะว่าที่ทำงานรับโทรศัพท์ไม่ได้ หากมีหัวหน้าเห็นจะโดนใบตักเตือนหรือไม่ก็ไล่ออกทันที เพราะผิดกฎ บางครั้งรับและแจ้งไปว่าจะจ่ายให้วันที่เท่าไหร่ แต่ยังพยายามพูดให้จ่ายและโทรมาทุกวัน แต่ไม่เคยผิดหากนัดวันชำระก็จ่ายให้ทันที ไม่เหมือนบริษัทอื่น หากเราแจ้งไปว่าจ่ายวันไหน จะไม่โทรมารบกวนอีก เจ้าพนักงานยูเมะได้รับเงินเพิ่มหรือเปล่าบางทีพูดไม่ดีอีกต่างหาก

โดยคุณ ณัฐธยาน์ 18 ก.พ. 2559, 12:02

ตอบความคิดเห็นที่ 96

เขาโทรมาในมือถือส่วนตัว ทำไมไม่รับล่ะครับ ผมก้อมีปัญหาเรื่องหนี้ ค้างจ่ายเยอะแยะ ถ้าเรารู้จักรับสายเขา เขาก็คงไม่โทรเข้าบริษัท คุยๆไป ไม่มีจ่ายก็ปล่อยไปก่อน บอกตรงๆไป ไม่มี ไม่ตกลง ตกปากรับคำอะไรกับเขา ก้อพอ พวกนี้ชอบบันทึกเสียง ไม่รุมันบันทึกไปทำไม คงใช้ในศาลได้มั้ง... มีหนี้ก็ต้องใช้ ไม่หนี ไม่หลบ รับโทรศัพท์เขาซะ เวลามีค่อยจ่าย ถ้าเขาโทรเข้ามือถือ ถ้าเปลี่ยนเบอร์ ก็โทรไปแจ้งมันเลย 

อย่าหลบ เพราะยิ่งหลบเขายิ่งตาม

โดยคุณ ตรีภพ 26 ก.ค. 2560, 22:56

ความคิดเห็นที่ 95

ผมเป็นทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ การเป้นเจ้าหนี้ของคนอื่นแล้วเค้าไม่คืนผมพอเข้าใจว่าเป็นอย่างไร แต่การเป็นลูกหนี้ แต่โดนเจ้าหนี้เอาเปรียบมันก็ทำกันเกินไป ดอกเบี้ยผมยอมจ่ายให้ แต่ไอ้พวกค่าทวงถามจิปาถะที่เก็บเอาไปเนีย มันเยอะไปหมัย กะไอ้แค่จ่ายไม่ทันดิว วัน สองวันเนีย ผมละงึด มิน่าละลูกหนี้ถึงพากันเบี้ยวซะ ไอ้เงินต้น+ดอกเบี้ยที่เค้าจะคืนนี้ก็ยากแล้ว ยังจะมีค่านู้นี่นั้นอีก

โดยคุณ XXX 9 ม.ค. 2558, 08:55

ตอบความคิดเห็นที่ 95

หากท่านซึ่งเป็นลูกหนี้กระทำตามสัญญาไม่ผิดนัดชำระหนี้ ก็ไม่เป็นการโต้แย้งสิทธิของเจ้าหนี้ในอันที่จะเรียกบังคับชำระหนี้ของตนจากทรัพย์สินของท่านจนสิ้นเชิงและเบี้ยปรับกรณีผิดนัดตาม ป.พ.พ.มาตรา 214, 379 แต่อย่างใด

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 10 ก.พ. 2558, 10:58

ความคิดเห็นที่ 94

หากท่านซึ่งเป็นลูกหนี้กระทำตามสัญญาไม่ผิดนัดชำระหนี้ ก็ไม่เป็นการโต้แย้งสิทธิของเจ้าหนี้ในอันที่จะเรียกบังคับชำระหนี้ของตนจากทรัพย์สินของท่านจนสิ้นเชิงและเบี้ยปรับกรณีผิดนัดตาม ป.พ.พ.มาตรา 214, 379 แต่อย่างใด

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 10 ก.พ. 2558, 10:58

ความคิดเห็นที่ 93

ร้านกระจกอลูมิเนียม.....จะต้องทำไงกะลูกหนี้รายนี้??????

มีลูกหนี้รายหนึ่งติดหนี้ทางร้านเป็นจำนวนเงิน 5404บาทตั้งแต่เดือน5/57และก้ไม่เคยเจอลูกหนี้รายนี้มาซื้อของที่ร้านหรือโทรมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินเรย

จนกระทั่ง

19/12/57ทางเราได้ไปติดตามหนี้ และได้รับชำระมาเป็นจำนวนเงิน3000บาท ที่เหลือนัดจ่ายวันถัดไป 

20/12/57ตอน5โมงเราได้ไปติดตามหนี้ลูกหนี้บอกว่าวันนี้ญาติมาวันจันทร์ค่อยมาใหม่

22/12/57ตอน5โมงไม่พบลูกหนี้อยู่บ้านแต่ลูกชายของลูกหนี้ได้ต่อสายให้

เรา ป้าคะหนูมาเก็บตังตามที่ป้านัดไว้แต่ป้าไม่อยู่

ป้า เป็นวันที่30ละกัน

เรา ป้าติดอะไรรึเปล่าคะนัดแร้วทำไมไม่ตามนัด

ป้า 30นะวันที่30 (ทำเสียรีบร้อนอยากจะวาง)

เรา ป้าคะป้าติดอะไรรึเปล่า

ป้า พรุ่งนี้บ่าย3ค่อยมานะ

เรา บ่าย3แน่นอนนะคะ ป้าอยู่นะคะ

ป้า บ่าย3ๆ อือ อือ อือ

เรา บ่าย3แน่นอนนะคะ ถ้าไม่ได้ทางเราต้องดำเนินคดีนะคะ

ป้า อือ อือ (ตุ๊ดๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ตัดสาย)

23/12/57 ลูกสาวของลูกหนี้โทรมาบอกเจ้าของร้านว่า เราไปด่าแม่เค้าว่าจะแจ้งตำรวจจับ แระลูกสาวลูกหนี้ก้บอกว่าตังแค่2404บาทเองจะแจ้งตำรวจถ้าเค้าอยู่เค้าจะตบเรา แต่ความจริงวันที่เราคุยกะแม่เค้า เค้าก้ยืนอยู่ข้างหน้าเรา (ในความคิดก้เค้าบอกว่าตังแค่สองพันกว่าเอง เค้าใช้คำว่าเอง แล้วทำไมไม่ใช้หนี้แทนแม่เรยละจะได้จบๆ)

อยากทราบว่าเจ้าหนี้พูดว่า เราต้องดำเนินคดี ผิดด้วยเหรอคะ แร้วจะให้ทวงแบบไหนถ้าเค้าผลัดวันจ่ายไปเลื่อยๆ

โดยคุณ Aey 23 ธ.ค. 2557, 22:45

ความคิดเห็นที่ 92

ตอบความเห็นที่ 81 

ฟ้องกลับเลยค่ะ ถือว่าผิดจรรยาบรรณมากๆ เอาให้ถึงที่สุดเลยค่ะพวกนี้มันเอาอารมณ์โมโหส่วนตัวมาลงกับ ลูกหนี้

โดยคุณ แอน 18 ธ.ค. 2557, 15:09

ความคิดเห็นที่ 91

 จ่ายหนี้ให้กับบริษัทแมกเนจค่ะ ตกลงกันว่าเดือนล่ะ 1000 บาท

จ่ายไปได้ 6 เดือน เขาโทรมาบอกว่าให้จ่ายเพิ่มเปนเดือนล่ะ 1500 บาท

เราบอกว่าส่งไม่ไหว เขาบอกว่าไม่ได้ จะมายืนกระต่ายขาเดียว 1000 บาท

ไม่ได้นะ เขาบอกว่าถ้ายังจ่าย1000 บาทอยุ่เขาจะไม่ตัดยอดให้กับ 

กรมบังคับคดีค่ะ ยอดทั้งหมดที่โดนหักไป เปน 11000แล้วค่ะ แต่ใบเสร็จ

ที่ทางกรมบังคับคดี ส่งมา ยอดเงิน แค่ 1605 .45 บาทเองค่ะ แล้วไอ้ที่ส่งไปเงินไปอยุ่ไหนค่ะ

โดยคุณ 21 ต.ค. 2557, 18:29

ความคิดเห็นที่ 90

คะวันนี้โดนมาเหมือนกันคะ 20/07/2557 มีเจ้าหน้าทีจาก บ.อิออน ธนสินทรัพย์ มาหาทีทำงาน แตไม่เจอคะ เพราะยุดมาดูหลานที่ต่างจังหวัด มาหาแล้วบอกเพื่อนที่ทำงานเกียวกับการที่เราเป็นหนี้ มันถูกต้องมัยคะที่เอาเราไปพูดกะที่สาธารณะ แถมยังบอกกับเพื่อนอีกว่าจะเอากุญแจทีมีไว้สำหรับล็อกล้อรถจักรยานยนต์ มาลอกล้อ นู๋ค้างยุปะมาน12000บาท นู๋ไม่เคยคิดว่าคนเราเปนหนี้แค่เนี้ยคิดจะทำกันแบบนี้เรยเหรอคะนู๋มาทำงานในหาดใหญ่แต่ไม่ได้เปนเด็กหาดใหญ่เรารู้ว่าผิด ผิดที่ไม่ได้ชำระตรงตามเวลา แต่ก้อจ่ายนะคะไม่ได้คิดว่าจะไม่จ่าย ดังนั้นอยากให้ยุดการท่วงหนี้แบบนี้นะคะ ฝากไว้ด้วยนะคะ

โดยคุณ nok kliengthip 20 ก.ค. 2557, 22:35

ความคิดเห็นที่ 89

 ให้ทุกคนระวังเบอร์นี้ 089-1623903 นะครับ ไอ้นี่มันแอบอ้างว่าเป็นตำรวจ บอกว่ามีบริษัทมาวางเรื่องให้เร่งรัดหนี้ คุยตั้งนานเลยบอกมันไปว่าไม่มีหนี้ ใครคือเจ้าหนี้ ใครแจ้งเรื่องกับคุณ แล้วคุณเป็นใคร เห็นบอกว่าเป็น ร.ต.อ.คมสันต์  แต่มันไม่บอกว่าอยู่ สน.ไหน เลยถามว่านามสกุลมันนามสกุลอะไร มันบอกว่า ร.ต.อ.คมสันต์ ภาณุวัตน์ ไม่รู้มันแอบอ้างชื่อของใครมา ให้ทุกคนระวังนะครับ มิจฉาชีพมันหากินกันแบบง่ายๆ 

โดยคุณ ไอ้คมสันต์ 18 ก.ค. 2556, 16:14

ความคิดเห็นที่ 88

บริษัท แมทเนทการกกหมายและธุรกิจ จำกัด เป็นหมาล่าเนื้อชั้นนำให้กับนายทุนต่างชาติที่ขายหนี้ให้ รับสมัครทีมงานมาล่าเนื้อในหน้าที่ต่าง แล้วเอาเศษเนื้อมาแบ่งกินกัน

โดยคุณ สุวัตร นิติวัตร 27 ก.พ. 2556, 11:02

ความคิดเห็นที่ 87

มีแต่คนเห็นใจลูกหนี้ ไม่เห็นใจเจ้าหนี้มั้งหรือไงออกกฎหมายมาเข้าค้างลูกหนี้ชัดๆๆ แล้วที่มันเอาเงิยไปจะทำไงได้มั้ง

มีใครให้ความช่วยเหลือเจ้าหนี้หน้าโง่มั้ง

โดยคุณ เจ 13 ธ.ค. 2555, 23:03

ความคิดเห็นที่ 86

 ต้องเข้าใจกันให้มาก และคุยกันด้วยเหตุผลเพราะมันขึ้นอยู่กับการดำรงชีพว่าสะดวกหรือไม่ถ้าชำระแล้วอดลำบากเขาก็ไม่เสี่ยงดีกว่าเพราะทุกคนต้องนึกถึงตัวเองก่อนถูกป่าวครับถ้ามีหนี้แล้วผ่อนชำระไปไม่ต้องมีดอกเบี้ยเพิ่มก็น่าจะดีมากนะครับ

โดยคุณ กฤตภาส 28 พ.ย. 2555, 11:20

ความคิดเห็นที่ 85

มีเรื่องให้ช่วยแก้ปัญหาค่ะ รบกวนด้วยนะคะคุณทนาย

     แฟนของดิฉันทำงานที่บริษัทเอกนแห่งหนึ่ง เขาเป็นคนซื่อมาก จนบางครั้งก็ถูกหลอกง่ายๆ เขามีบัตรผ่อนสินค้าของบริษัทชื่อดัง มีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเพศหญิง ด้วยความที่แฟนดิฉันไว้ใจ จึงให้ยืมบัตรนั้นไปผ่อนมือถือ ราคา 20,000 บาท รวมดอกแล้ว โดยที่ไม่ได้มีสัญญาอะไรเลย ถ้าผู้หญิงคนนั้นเขาหนีไป โดยไม่ผ่อนให้ตามงวด {12 งวด }จะต้องทำอย่างไรดีคะ และมีวิธีตามอย่างไร ช่วยดิฉันด้วยค่ะ แฟนดิฉันเขาซื่อจนโง่ไปแล้ว

โดยคุณ ปราย 24 ส.ค. 2555, 16:24

ตอบความคิดเห็นที่ 85

สามีสามารถฟ้องไล่เบี้ยเอาจากเพื่อนร่วมงานนั้นได้เมื่อตนชำระหนี้แทนนั้น แล้วรับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้มาฟ้องเรียกร้องให้บุคคลนั้นรับผิดชำระหนี้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 2 ก.ย. 2555, 13:07

ความคิดเห็นที่ 84

สามีสามารถฟ้องไล่เบี้ยเอาจากเพื่อนร่วมงานนั้นได้เมื่อตนชำระหนี้แทนนั้น แล้วรับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้มาฟ้องเรียกร้องให้บุคคลนั้นรับผิดชำระหนี้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 2 ก.ย. 2555, 13:07

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก