คำเตือนทนายความในการยื่นอุทธรณ์เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใช้แทน|คำเตือนทนายความในการยื่นอุทธรณ์เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใช้แทน

คำเตือนทนายความในการยื่นอุทธรณ์เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใช้แทน

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

คำเตือนทนายความในการยื่นอุทธรณ์เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใช้แทน

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 410/2560

บทความวันที่ 3 ม.ค. 2561, 11:35

มีผู้อ่านทั้งหมด 264 ครั้ง


คำเตือนทนายความในการยื่นอุทธรณ์เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใช้แทน

คำพิพากษาฎีกาที่ 410/2560
             ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีมิได้หมายความรวมถึงค่าขึ้นศาลและค่าส่งคำคู่ความ แต่เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามตาราง 7  ท้าย ป.วิ.แพ่ง คดีมีทุนทรัพย์ศาลกำหนดได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนทรัพย์ คดีไม่มีทุนทรัพย์กำหนดได้ไม่เกิน 5000 บาท การตรวจสอบเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใช้แทนเป็นหน้าที่ของผู้อุทธรณ์ ถ้าวางเงินค่าใช้แทนไม่ครบ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ได้ทันที
ที่มารวมคำบรรยายสมัยที่ 70 เนติบัณฑิต ปีการศึกษา2560

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก