นายจ้างไม่จำเป็นต้องปรับเงินเดือนให้กับลูกจ้าง การปรับเงินเดือนเป็นสิทธิของนายจ้างเพียงฝ่ายเดียว|นายจ้างไม่จำเป็นต้องปรับเงินเดือนให้กับลูกจ้าง การปรับเงินเดือนเป็นสิทธิของนายจ้างเพียงฝ่ายเดียว

นายจ้างไม่จำเป็นต้องปรับเงินเดือนให้กับลูกจ้าง การปรับเงินเดือนเป็นสิทธิของนายจ้างเพียงฝ่ายเดียว

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

นายจ้างไม่จำเป็นต้องปรับเงินเดือนให้กับลูกจ้าง การปรับเงินเดือนเป็นสิทธิของนายจ้างเพียงฝ่ายเดียว

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 15462/2558

บทความวันที่ 3 ธ.ค. 2560, 10:40

มีผู้อ่านทั้งหมด 247 ครั้ง


นายจ้างไม่จำเป็นต้องปรับเงินเดือนให้กับลูกจ้าง การปรับเงินเดือนเป็นสิทธิของนายจ้างเพียงฝ่ายเดียว

คำพิพากษาฎีกาที่ 15462/2558
            การปรับเงินเดือนประจำปีให้แก่ลูกจ้างไม่มีกฎหมายบังคับให้นายจ้างต้องกระทำและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างการปรับเงินเดือนจึงเป็นสิทธิเฉพาะของนายจ้างเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น
สรุปถ้าลูกจ้างทำตัวดีประพฤติดีมีผลงานนายจ้างจะปรับเงินเดือนให้นะครับ ลูกจ้างคนใดนายจ้างไม่ปรับเงินเดือนแล้วไปประท้วงก็อาจถูกไล่ออกได้นะครับ

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก