บุคคลใดพบเห็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบมีสิทธิกล่าวโทษต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานสอบสวน|บุคคลใดพบเห็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบมีสิทธิกล่าวโทษต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานสอบสวน

บุคคลใดพบเห็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบมีสิทธิกล่าวโทษต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานสอบสวน

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

บุคคลใดพบเห็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบมีสิทธิกล่าวโทษต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานสอบสวน

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 2183/2558

บทความวันที่ 3 ธ.ค. 2560, 10:37

มีผู้อ่านทั้งหมด 215 ครั้ง


บุคคลใดพบเห็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบมีสิทธิกล่าวโทษต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานสอบสวน

คำพิพากษาฎีกาที่ 2183/2558
            ความผิดฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 เป็นอาญาแผ่นดินมิใช่ความผิดต่อส่วนตัวบุคคลผู้พบเห็นความผิด มีอำนาจกล่าวโทษต่อเจ้าพนักงานได้ตามกฏหมายมิพักต้องคำนึงว่าผู้กล่าวโทษเป็นผู้เสียหายหรือไม่ตาม  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 121 ดังนั้น
ถ้าท่านพบเห็นข้าราชการทุจริตหรือปฎิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเช่นรับสินบนรับส่วย ท่านมีอำนาจกล่าวโทษ ดำเนินคดีได้เลยครับอ้างอิงฎีกานี้นะครับ

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก