ลูกจ้างทำงานไม่ปฏิบัติตามคู่มือการทำงานนายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชย|ลูกจ้างทำงานไม่ปฏิบัติตามคู่มือการทำงานนายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชย

ลูกจ้างทำงานไม่ปฏิบัติตามคู่มือการทำงานนายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชย

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ลูกจ้างทำงานไม่ปฏิบัติตามคู่มือการทำงานนายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชย

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 15117-15120/2558

บทความวันที่ 3 ธ.ค. 2560, 10:33

มีผู้อ่านทั้งหมด 218 ครั้ง


ลูกจ้างทำงานไม่ปฏิบัติตามคู่มือการทำงานนายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชย

คำพิพากษาฎีกาที่ 15117-15120/2558
            ถ้าโจทก์ทั้งสามซึ่งเป็นลูกจ้างปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานของจำเลยอย่างเคร่งครัดแล้ว พัสดุอาจจะไม่ขาดหายก็ได้  โจทก์ทั้งสามยึดติดกับการทำงานแบบเดิมๆเช่นที่เคยทำมาแสดงให้เห็นเห็นว่า โจทก์ทั้งสามไม่นำพาต่อระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างทำให้งานของนายจ้างไม่สำฤธิ์ผล การกระทำของโจทก์ถึงแม้จะไม่ปรากฏว่ากระทำการโดยทุจริต  จะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งนายจ้างเป็นกรณีร้ายแรงเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก