การผ่อนเวลาที่จะทำให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นความรับผิด|การผ่อนเวลาที่จะทำให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นความรับผิด

การผ่อนเวลาที่จะทำให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นความรับผิด

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การผ่อนเวลาที่จะทำให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นความรับผิด

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 2856/2558

บทความวันที่ 3 ธ.ค. 2560, 09:27

มีผู้อ่านทั้งหมด 275 ครั้ง


การผ่อนเวลาที่จะทำให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นความรับผิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2856/2558
            การผ่อนเวลาชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากความรับผิดนั้นจะต้องเป็นการตกลงผ่อนเวลาแน่นอนและมีผลว่าในระหว่างผ่อนเวลานั้นเจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องฟ้องร้องไม่ได้  การที่จำเลยที่หนึ่งผิดนัดชำระหนี้แม้จำเลยที่หนึ่งจะสั่งจ่ายเช็คลงวันที่ล่วงหน้าชำระหนี้แก่โจทก์  แต่เมื่อโจทก์ยังสามารถบังคับให้จำเลยที่หนึ่งชำระหนี้ตามมูลหนี้ซื้อขายได้
            กรณีไม่ใช่เป็นการตกลงกำหนดวันหรือระยะเวลาชำระหนี้ให้เป็นการแน่นอนจึงไม่เป็นการที่เจ้าหนี้ยอมผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้อันจะทำให้ผู้ความหลุดพ้นตามมาตรา 700 เดิมผู้ค้ำประกันจึงต้องรับผิดต่อโจทก็ตามสัญญาค้ำประกัน

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก