การขาดนัดยื่นคำให้การในคดีทรัพย์สินทางปัญญาแตกต่างจากในคดีแพ่งทั่วไป|การขาดนัดยื่นคำให้การในคดีทรัพย์สินทางปัญญาแตกต่างจากในคดีแพ่งทั่วไป

การขาดนัดยื่นคำให้การในคดีทรัพย์สินทางปัญญาแตกต่างจากในคดีแพ่งทั่วไป

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การขาดนัดยื่นคำให้การในคดีทรัพย์สินทางปัญญาแตกต่างจากในคดีแพ่งทั่วไป

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 10840/2558

บทความวันที่ 3 ธ.ค. 2560, 09:26

มีผู้อ่านทั้งหมด 217 ครั้ง


การขาดนัดยื่นคำให้การในคดีทรัพย์สินทางปัญญาแตกต่างจากในคดีแพ่งทั่วไป

คำพิพากษาฎีกาที่ 10840/2558
      การขาดนัดยื่นคำให้การในคดีทรัพย์สินทางปัญญาแตกต่างจากในคดีแพ่งทั่วไป คดีแพ่งทั่วไปเป็นการขาดนัดยื่นคำให้การโดยผลของกฎหมายโดยศาลไม่ต้องมีคำสั่ง ในคดีทรัพย์สินทางปัญญาต้องเป็นไปตามข้อกำหนดข้อที่ 11 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาต้องมีคำสั่งแสดงว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การด้วย เมื่อปรากฏว่าศาลทรัพย์สินทางปัญญาไม่ได้มีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ จึงจะนำบทบัญญัติมาตรา 198 วรรคสองมาใช้บังคับยังมิได้

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก