จำเลยที่ 2 ซื้อกิจการบางส่วนของจำเลยที่ 1 |จำเลยที่ 2 ซื้อกิจการบางส่วนของจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 2 ซื้อกิจการบางส่วนของจำเลยที่ 1

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

จำเลยที่ 2 ซื้อกิจการบางส่วนของจำเลยที่ 1

  • Defalut Image

จำเลยที่ 2 ซื้อกิจการบางส่วนของจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2ยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคล

บทความวันที่ 3 ก.ย. 2560, 14:45

มีผู้อ่านทั้งหมด 2781 ครั้ง


จำเลยที่ 2 ซื้อกิจการบางส่วนของจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2ยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกจากการทำธุรกิจคนละประเภทไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ได้รับมอบหมายจากจำเลยที่ 1 ให้มีอำนาจบังคับบัญชาดูแลลูกจ้างแทนจึงมิใช่เป็นการซื้อกิจการทั้งหมดของจำเลยที่ 1 ในลักษณะควบรวมกิจการอันจะทำให้จำเลยที่ 2มีอำนาจบังคับบัญชาลูกจ้างได้จึงถือไม่ได้ว่ากิจการของจำเลยที่ 1 มีการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างตามมาตรา 13 ของพรบคุ้มครองแรงงาน 2541 ดังนี้จำเลยที่ 2 ไม่ได้เป็นนายจ้างของโจทก์จึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ อ้างอิงคำพิพากษาฎีกาที่ 10548/2559

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก