แจ้งความว่าสงสัย โจทก์เป็นผู้ปลอมเอกสาร ยังไม่พอฟังว่ามีเจตนาแกล้ง |แจ้งความว่าสงสัย โจทก์เป็นผู้ปลอมเอกสาร ยังไม่พอฟังว่ามีเจตนาแกล้ง

แจ้งความว่าสงสัย โจทก์เป็นผู้ปลอมเอกสาร ยังไม่พอฟังว่ามีเจตนาแกล้ง

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

แจ้งความว่าสงสัย โจทก์เป็นผู้ปลอมเอกสาร ยังไม่พอฟังว่ามีเจตนาแกล้ง

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1424/2554

บทความวันที่ 3 ก.ย. 2560, 11:34

มีผู้อ่านทั้งหมด 2771 ครั้ง


แจ้งความว่าสงสัย โจทก์เป็นผู้ปลอมเอกสาร  ยังไม่พอฟังว่ามีเจตนาแกล้ง ให้ผู้ต้องสงสัยคือโจทก์ต้องรับโทษ  การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 174 วรรคสอง อ้างอิงคำพิพากษาฎีกาที่ 1424/2554

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1424/2554
              จำเลยทราบว่าลายมือชื่อที่จำเลยอ้างว่าปลอม ความจริงเป็นลายมือชื่อของจำเลยซึ่งลงชื่อไว้ มิใช่ลายมือชื่อปลอม การที่จำเลยแจ้งว่ามีการปลอมลายมือชื่อจึงเป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดทางอาญาแก่พนักงานสอบสวนโดยรู้อยู่แล้วว่ามิได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น อันเป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 173 และเมื่อจำเลยเอาความเป็นเท็จฟ้องโจทก์ต่อศาลว่ากระทำความผิดอาญา การกระทำของจำเลยจึงเป็นการฟ้องเท็จอันเป็นความผิดตามมาตรา 175 อีกกระทงหนึ่ง ส่วนความผิดตามมาตรา 174 วรรคสอง ฟ้องโจทก์มิได้บรรยายว่าจำเลยแจ้งความเท็จเพื่อจะแกล้งให้โจทก์ต้องรับโทษ จำเลยมิได้ยืนยันว่าผู้ที่ปลอมเอกสารคือโจทก์ โดยจำเลยแจ้งความเพียงว่าจำเลยสงสัยโจทก์ ยังไม่พอฟังว่าจำเลยมีเจตนาแกล้งให้โจทก์ต้องรับโทษ ไม่อาจเป็นความผิดตามมาตรานี้

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก