การปลอมแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ มีความผิดหรือไม่|การปลอมแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ มีความผิดหรือไม่

การปลอมแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ มีความผิดหรือไม่

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การปลอมแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ มีความผิดหรือไม่

  • Defalut Image

1 ถ้าเป็นแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ที่แท้จริงที่ทางราชการออกให้ไปใช้ติดกับรถยนต์คันอื่น

บทความวันที่ 18 ส.ค. 2560, 10:43

มีผู้อ่านทั้งหมด 3933 ครั้ง


การปลอมแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ มีความผิดหรือไม่

              1 ถ้าเป็นแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ที่แท้จริงที่ทางราชการออกให้ไปใช้ติดกับรถยนต์คันอื่น ไม่เป็นการปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมเพราะแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ดังกล่าวเป็นเอกสารที่แท้จริงที่ทางราชการทำขึ้นไม่ใช่เอกสารปลอม  ฎีกาที่ 1143/2523 และฎีกาที่ 3078/2525
           2 ถ้าเป็นแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ทำเองและนำไปติดกับรถยนต์คันเดิมที่มีหมายเลขทะเบียนนั้นถูกต้อง แม้จะเป็นการทำแผ่นป้ายทะเบียนปลอมขึ้นแต่ก็ไม่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน จึงไม่เป็นความผิดฐานปลอมเอกสารฎีกาที่ 2241/2523
           3 แต่ถ้าเป็นแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ทำเองและนำไปติดกับรถยนต์คันอื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอม ฎีกาที่ 2241/2523
ที่มาของข้อมูลคำบรรยายเนติบัณฑิตภาค 1 สมัยที่ 70 ปีการศึกษา 2560 เล่มที่ 11

คำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3078/2525

             การที่จำเลยนำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์หมายเลข น.0311พังงาซึ่งเป็นแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ทางราชการออกให้แก่รถยนต์ของ ส. นำไปใช้ติดกับรถยนต์จำเลยซึ่งเป็นรถยนต์อีกคันหนึ่ง แม้จะโดยมีเจตนาแสดงให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่ารถยนต์ของจำเลยเป็นรถยนต์ที่มีหมายเลขทะเบียน น.0311 พังงา ก็ตามเมื่อแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ดังกล่าวเป็นแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ที่แท้จริงซึ่งทางราชการออกให้แก่รถยนต์คันอื่น จำเลยย่อมไม่มีความผิดฐานปลอมเอกสารหรือใช้เอกสารราชการปลอม (อ้างคำพิพากษาฎีกาที่ 1141/2523)

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2241/2523 
           แผ่นป้ายทะเบียนหมายเลข ต.ด.01839 ของกลางเป็นหมายเลขทะเบียนที่ทางการออกให้กับรถยนต์คันหนึ่งของจำเลยที่ถูกชนพังใช้การไม่ได้ แม้แผ่นป้ายดังกล่าวจำเลยเป็นผู้กระทำขึ้นเพื่อใช้แทนแผ่นป้ายอันแท้จริงซึ่งทางการจะต้องเป็นผู้ทำและมอบให้เจ้าของรถยนต์ก็ตาม แต่โดยทางปฏิบัติหากทางการยังไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนให้ ก็อนุโลมให้ถือว่าเป็นแผ่นป้ายทะเบียนโดยชอบ แต่จะนำป้ายทะเบียนของกลางไปใช้กับรถยนต์คันอื่นหาได้ไม่ การที่จำเลยนำแผ่นป้ายหมายเลขทะเบียนดังกล่าวไปติดเพื่อใช้กับรถยนต์คันของกลางโดยมีเจตนาแสดงให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่า รถยนต์คันของกลางซึ่งเป็นรถที่ผิดกฎหมายเป็นรถที่มีทะเบียนถูกต้อง จึงเห็นได้ว่าแผ่นป้ายทะเบียนหมายเลข ต.ด.01839 ที่จำเลยทำขึ้นนั้น หาได้นำไปใช้กับรถยนต์คันของตนที่ได้รับอนุญาตไม่ หากแต่นำไปใช้เป็นหมายเลขทะเบียนปลอมของรถยนต์คันของกลางโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนให้หลงเชื่อว่าแผ่นป้ายทะเบียนหมายเลขนั้นเป็นเอกสารราชการอันแท้จริงที่ทางการออกให้ใช้กับรถยนต์คันของกลาง การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารปลอม

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

ขายที่ไปแล้วห้าเดือนฟ้องย

กเลิกสัญญาซื้อขายใด้หรือไม่.เพราะผู้ซื้อตกลงว่าจะจ่ายค่าโอน.แต่พอโอนเสร็จแล้วกับหักค่าโอนไปด้วยห้าหมื่นบาท.

โดยคุณ ศิริตน์ 11 ธ.ค. 2560, 06:50

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก