การเลิกสัญญาระหว่างคู่สัญญา เช่น กรณีของโรงพยาบาลกรุงเทพที่กำลังเป็นคดีอยู่ในชั้นศาล|การเลิกสัญญาระหว่างคู่สัญญา เช่น กรณีของโรงพยาบาลกรุงเทพที่กำลังเป็นคดีอยู่ในชั้นศาล

การเลิกสัญญาระหว่างคู่สัญญา เช่น กรณีของโรงพยาบาลกรุงเทพที่กำลังเป็นคดีอยู่ในชั้นศาล

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การเลิกสัญญาระหว่างคู่สัญญา เช่น กรณีของโรงพยาบาลกรุงเทพที่กำลังเป็นคดีอยู่ในชั้นศาล

  • Defalut Image

โรงพยาบาลกรุงเทพมีการบอกเลิกสัญญากับผู้ใช้บริการ บัตรพิเศษในการรักษา

บทความวันที่ 13 ส.ค. 2560, 11:32

มีผู้อ่านทั้งหมด 3634 ครั้ง


การเลิกสัญญาระหว่างคู่สัญญา เช่น กรณีของโรงพยาบาลกรุงเทพที่กำลังเป็นคดีอยู่ในชั้นศาล

           โรงพยาบาลกรุงเทพมีการบอกเลิกสัญญากับผู้ใช้บริการ บัตรพิเศษในการรักษา ต้องดูว่าข้อสัญญาให้โรงพยาบาลกรุงเทพเลิกสัญญาได้หรือไม่  หากเลิกไม่ได้โดยข้อสัญญาต้องดูว่ามีกฎหมายหรือบทบัญญัติให้เลิกสัญญาได้หรือไม่  ถ้าไม่มีก็เลิกสัญญาไม่ได้สัญญายังคงผูกพันกันต่อไปตามเดิม การบอกเลิกสัญญาโดยไม่มีสิทธิ์หรือการบอกเลิกสัญญาตามอำเภอใจ ไม่ทำให้สัญญาเลิกกันแม้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งคือผู้ใช้บริการกับกับโรงพยาบาลกรุงเทพไม่ได้โต้แย้งคัดค้านก็ตาม อ้างอิงคำพิพากษาฎีกาที่ 5876/2541 อยากให้พี่น้องประชาชนติดตามกรณีของโรงพยาบาลกรุงเทพในกรณีเสนอ โปรแกรมในการรักษาฟรีโดยการจ่ายเงินเป็นก้อนหลังจากนั้นโรงพยาบาลรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหวเลยต้องมีการบอกเลิกสัญญาและขอคืนเงินแต่ผู้ใช้บริการไม่ยินยอมให้ดูแนวคำตัดสินของศาลแพ่งต่อไปนะครับ ว่าจะตัดสินออกมาในแนวใด ผมเองก็กำลังติดตามอยู่ว่า คดีนี้จะคุ้มครองผู้บริโภคหรือคุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจอย่างไร การบอกเลิกสัญญาในลักษณะแบบนี้โดยอ้างว่ารับภาระไม่ไหวนี่จะเป็นข้ออ้างได้ไหมตามกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5876/2541 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 386 แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ใช้สิทธิเลิกสัญญาได้นั้นจะต้องเป็นผู้มีสิทธิเลิกสัญญาหรือโดยบทบัญญัติของกฎหมายมิใช่ว่าจะใช้สิทธิเลิกสัญญาได้ตามอำเภอใจ เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ผู้ค้ำประกันจำเลยที่ 1โดยยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม มีสิทธิเลิกสัญญาโดยเหตุใดการที่โจทก์ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาค้ำประกันของจำเลยที่ 2และมิได้โต้แย้งคัดค้านหามีผลเป็นการเลิกสัญญาดังกล่าวไม่เพราะโจทก์ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องโต้แย้งหรือคัดค้านการบอกเลิกสัญญาของจำเลยที่ 2
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก