นายจ้าง(สำนักงานกฎหมาย)ไล่ลูกจ้างออกจากงานเพราะส่งจดหมายสลับซอง(จดหมายทวงหนี้ลูกค้า)|นายจ้าง(สำนักงานกฎหมาย)ไล่ลูกจ้างออกจากงานเพราะส่งจดหมายสลับซอง(จดหมายทวงหนี้ลูกค้า)

นายจ้าง(สำนักงานกฎหมาย)ไล่ลูกจ้างออกจากงานเพราะส่งจดหมายสลับซอง(จดหมายทวงหนี้ลูกค้า)

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

นายจ้าง(สำนักงานกฎหมาย)ไล่ลูกจ้างออกจากงานเพราะส่งจดหมายสลับซอง(จดหมายทวงหนี้ลูกค้า)

  • Defalut Image

นายจ้าง(สำนักงานกฎหมาย)ไล่ลูกจ้างออกจากงานเพราะส่งจดหมายสลับซอง

บทความวันที่ 30 ก.ค. 2560, 12:25

มีผู้อ่านทั้งหมด 4342 ครั้ง


นายจ้าง(สำนักงานกฎหมาย)ไล่ลูกจ้างออกจากงานเพราะส่งจดหมายสลับซอง(จดหมายทวงหนี้ลูกค้า)

นายจ้าง(สำนักงานกฎหมาย)ไล่ลูกจ้างออกจากงานเพราะส่งจดหมายสลับซอง(จดหมายทวงหนี้ลูกค้า)ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ถือได้ว่าเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุอันสมควรแล้ว แต่ต้องจ่ายค่าชดเชย เพราะ ลูกจ้างแจ้งไปรษณีย์ ให้ระงับการส่งโดยลักลอบนำตราประทับของนายจ้างไปใช้เพื่อแจ้งไปรษณีย์ ให้ระงับการส่งจดหมายได้ทัน ความเสียหายร้ายแรงยังไม่เกิดขึ้นกับนายจ้าง การกระทำของลูกจ้างจึงยังไม่เข้าข้อยกเว้นที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามมาตรา 119 ( 3) และ(4) ดังนั้น เมื่อเลิกจ้างในกรณีดังกล่าว จึงต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายครับ
อ้างอิง คำพิพากษาฎีกาที่ 10006/2559
เป็นคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจมากคำพิพากษาฎีกานี้ได้มีการกล่าวถึง ใบแจ้งหนี้ ลูกค้าถือเป็นความลับ ลูกจ้างมีหน้าที่ต้องรักษาความลับอย่างเคร่งครัดฝ่าฝืนไม่ได้ เพราะถ้าความลับรั่วไหล อาจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง รวมทั้งนายจ้างอาจจะต้องติดคุกด้วยตามกฎหมายทวงหนี้ เพราะเป็นการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ของลูกหนี้ให้บุคคลอื่นที่มิได้เกี่ยวข้องทราบลูกจ้างฝ่ายบัญชีที่มีหน้าที่ส่งใบแจ้งหนี้ จึงต้องระมัดระวังนะครับ มิฉะนั้นจะถูกไล่ออก เพราะกระทบต่อความเชื่อมั่นของนายจ้างเป็นอย่างมาก
ด้วยความปรารถนาดีจาก
ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์
ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์
คอลัมน์นิตส์หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
นิตยสาร cop's magazine หนังสือพิมพ์ co op

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก