ทนายความทราบคำบังคับถือว่าตัวความทราบคำบังคับด้วย|สัญญาประนีประนอมยอมความ,ทนาย

ทนายความทราบคำบังคับถือว่าตัวความทราบคำบังคับด้วย

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ทนายความทราบคำบังคับถือว่าตัวความทราบคำบังคับด้วย

  • Defalut Image

เทียบเคียงฎีกาที่ 220/2530

บทความวันที่ 28 มิ.ย. 2560, 10:09

มีผู้อ่านทั้งหมด 5827 ครั้ง


ทนายความทราบคำบังคับถือว่าตัวความทราบคำบังคับด้วย

              ทนายความทราบคำบังคับถือว่าตัวความทราบคำบังคับด้วยเพราะทนายความมีอำนาจทำสัญญาประนีประนอมยอมความทำไปในขอบอำนาจ จำเลยซึ่งเป็นตัวการย่อมมีความผูกพันตามกฎหมายถือว่าจำเลยทราบคำบังคับแล้วไม่ต้องส่งคำบังคับให้จำเลยอีก เทียบเคียงฎีกาที่ 220/2530

คำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 220/2530 

คำว่าลูกหนี้ตามนัยบทมาตรา 272 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หมายความรวมถึงทนายความของลูกหนี้ด้วย การที่ทนายจำเลยซึ่งได้ดำเนินกระบวนพิจารณาแทนจำเลย ลงลายมือชื่อรับทราบคำบังคับในศาลในวันทำสัญญาประนีประนอมยอมความถือได้ว่าทนายความซึ่งเป็นตัวแทนได้กระทำไปในขอบอำนาจในฐานะทนายความแทนจำเลยซึ่งเป็นตัวการ ย่อมมีผลผูกพันจำเลยและถือได้ว่าจำเลยทราบคำบังคับของศาลแล้ว

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก