ยืมน้ำมันดีเซลไปแล้วไม่คืนไม่ผิดฐานยักยอก|ยืมน้ำมันดีเซลไปแล้วไม่คืนไม่ผิดฐานยักยอก

ยืมน้ำมันดีเซลไปแล้วไม่คืนไม่ผิดฐานยักยอก

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ยืมน้ำมันดีเซลไปแล้วไม่คืนไม่ผิดฐานยักยอก

  • Defalut Image

ฎีกาที่ 1250/2530

บทความวันที่ 22 มิ.ย. 2560, 10:03

มีผู้อ่านทั้งหมด 5836 ครั้ง


ยืมน้ำมันดีเซลไปแล้วไม่คืนไม่ผิดฐานยักยอก

             ยืมน้ำมันดีเซลไปแล้วไม่คืนไม่ผิดฐานยักยอกเพราะเป็นการยืมใช้สิ้นเปลือง กรรมสิทธิ์โอนเป็นของผู้ยืมแล้วตามมาตรา 650 เมื่อกรรมสิทธิตกเป็นของจำเลยแล้วจำเลยครอบครองทรัพย์ของจำเลยไม่ใช่ครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นการกระทำของจำเลย ไม่ครบองค์ประกอบความผิดฐานยักยอกตามมาตรา 352
เทียบเคียงฎีกาที่ 1250/2530

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

             มาตรา 650 อันว่ายืมใช้สิ้นเปลืองนั้น คือสัญญาซึ่งผู้ให้ยืมโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินชนิดใช้ไปสิ้นไปนั้นเป็นปริมาณมีกำหนดให้ไปแก่ผู้ยืม และผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันให้แทนทรัพย์สินซึ่งให้ยืมนั้น
           สัญญานี้ย่อมบริบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ยืม

คำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1250/2530

              จำเลยเอาน้ำมันดีเซลไปจากโจทก์ 4 ครั้งรวมจำนวน 5,026.45 ลิตรคิดราคาเป็นเงิน 35,738.06 บาท โดยสัญญาว่าจะนำมาคืนให้ภายในเวลาที่กำหนด เป็นเรื่องการยืมใช้สิ้นเปลืองในทางแพ่งกรรมสิทธิ์ในน้ำมันเป็นของจำเลยแล้ว แม้จำเลยไม่คืนให้ตามกำหนด การกระทำของจำเลยไม่เป็นผิดฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352.(ที่มา-ส่งเสริม)

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก