คู่ความที่แพ้คดีเอาเงินมาวางศาลแต่ เจ้าหนี้ตามคำพิพากษากลับไปยึดทรัพย์ของผู้แพ้ ซ้ำอีก|คู่ความที่แพ้คดีเอาเงินมาวางศาลแต่ เจ้าหนี้ตามคำพิพากษากลับไปยึดทรัพย์ของผู้แพ้ ซ้ำอีก

คู่ความที่แพ้คดีเอาเงินมาวางศาลแต่ เจ้าหนี้ตามคำพิพากษากลับไปยึดทรัพย์ของผู้แพ้ ซ้ำอีก

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

คู่ความที่แพ้คดีเอาเงินมาวางศาลแต่ เจ้าหนี้ตามคำพิพากษากลับไปยึดทรัพย์ของผู้แพ้ ซ้ำอีก

  • Defalut Image

ศาลพิพากษาให้โจทก์ชำระเงินแก่จำเลยโดยไม่ได้ระบุว่าให้ชำระโดยนำมาวางศาลก็ต้องชำระที่ภูมิลำเนาของจำเลย

บทความวันที่ 17 พ.ค. 2560, 12:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 3259 ครั้ง


คู่ความที่แพ้คดีเอาเงินมาวางศาลแต่ เจ้าหนี้ตามคำพิพากษากลับไปยึดทรัพย์ของผู้แพ้ ซ้ำอีก

ศาลพิพากษาให้โจทก์ชำระเงินแก่จำเลยโดยไม่ได้ระบุว่าให้ชำระโดยนำมาวางศาลก็ต้องชำระที่ภูมิลำเนาของจำเลย แต่โจทก์นำเงินมาวางศาล จำเลยไม่รู้จึงไปยึดทรัพย์ของโจทก์อีกไม่เป็นละเมิดเพราะไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อ เป็นอุทาหรณ์สำหรับเจ้าหนี้ ที่ไม่ละเอียดรอบคอบเมื่อชนะคดีแล้วก็ ควรที่จะไปตรวจสอบที่ศาลว่าผู้แพ้คดีได้นำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาหรือยังไม่ใช่ไปยึด ทรัพย์ของผู้แพ้คดีทันทีนะครับ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3050/2540 
ตามคำพิพากษาของศาลที่พิพากษาให้โจทก์ชำระหนี้ที่ต้องชำระด้วยเงินแก่จำเลยจนกว่าจะชำระเสร็จนั้นมิได้พิพากษาให้โจทก์ชำระหนี้แก่จำเลยโดยนำเงินจำนวนดังกล่าวมาวางศาล ทั้งตามคำบังคับของศาลออกให้ตามคำขอของจำเลยซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก็มิได้ระบุสถานที่ใช้เงินไว้ด้วย กรณีจึงต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 324 ที่บัญญัติให้ต้องชำระ ณ สถานที่ซึ่งเป็นภูมิลำเนาปัจจุบันของเจ้าหนี้ เมื่อหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าวเป็นหนี้ที่ต้องชำระด้วยเงิน โจทก์ซึ่งเป็นลูกหนี้จึงต้องนำเงินไปชำระแก่จำเลยซึ่งเป็นเจ้าหนี้ ณ ภูมิลำเนาของจำเลยการที่โจทก์ชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่จำเลยโดยนำเงินมาวางศาลจึงถือไม่ได้ว่าเป็นกรณีที่จำเลยได้รับชำระหนี้จากโจทก์โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว และโจทก์ก็มิได้แจ้งการชำระหนี้โดยการนำเงินมาวางศาลให้จำเลยทราบ ทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ทราบถึงการที่โจทก์ได้นำเงินมาวางศาลเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่จำเลย การที่จำเลยขอบังคับคดีโดยนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดหุ้นของโจทก์ตามหมายบังคับคดีของศาล จึงเป็นการใช้สิทธิทางศาลตามที่จำเลยมีอยู่เพื่อขอบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษา เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยกระทำโดยไม่สุจริต จงใจหรือประมาทเลินเล่อเพื่อให้โจทก์ได้รับความเสียหายแต่ประการใดแล้ว การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นการผิดกฎหมายและไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก