นำคดีมาฟ้องซ้ำ ถือเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต|นำคดีมาฟ้องซ้ำ ถือเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต

นำคดีมาฟ้องซ้ำ ถือเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

นำคดีมาฟ้องซ้ำ ถือเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต

  • Defalut Image

ศาลพิพากษาว่าโจทก์นำคดีมาฟ้องโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นฟ้องซ้ำ ถือเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต

บทความวันที่ 17 พ.ค. 2560, 11:58

มีผู้อ่านทั้งหมด 2815 ครั้ง


นำคดีมาฟ้องซ้ำ ถือเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต

ศาลพิพากษาว่าโจทก์นำคดีมาฟ้องโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นฟ้องซ้ำ ถือเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตหรือเป็นละเมิดต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับจำเลยได้แก่ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีและค่าทนายความ เป็นอุทาหรณ์สำหรับทนายความและคู่ความที่ชอบกันแกล้งชาวบ้านเขาต้องดูเป็นอุทาหรณ์นะครับ

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6702/2553 
จำเลยรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธินำประเด็นที่ถึงที่สุดในคดีแรกมาฟ้องโจทก์ การที่จำเลยรู้อยู่แล้วยังนำคดีมาฟ้องโจทก์ในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันนั้นอีก เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตจงใจทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่อสู้คดีปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของตนจากการกระทำอันไม่สุจริตของจำเลย จำเลยจึงเป็นฝ่ายกระทำละเมิดต่อโจทก์และค่าว่าจ้างทนายความเข้าต่อสู้คดีกับจำเลยในเหตุที่จำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่โจทก์ต้องเสียไปในการปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของโจทก์ไม่ให้เสียไปจึงเป็นค่าเสียหายโดยตรงจากการที่จำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์ จำเลยต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายในส่วนนี้

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก