ฟ้องเรียกเช็คคืนแต่จำเลยโต้แย้งว่าเช็คยังมีมูลหนี้อยู่เป็นคดีมีทุนทรัพย์ |ฟ้องเรียกเช็คคืนแต่จำเลยโต้แย้งว่าเช็คยังมีมูลหนี้อยู่เป็นคดีมีทุนทรัพย์

ฟ้องเรียกเช็คคืนแต่จำเลยโต้แย้งว่าเช็คยังมีมูลหนี้อยู่เป็นคดีมีทุนทรัพย์

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ฟ้องเรียกเช็คคืนแต่จำเลยโต้แย้งว่าเช็คยังมีมูลหนี้อยู่เป็นคดีมีทุนทรัพย์

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1042/2538

บทความวันที่ 20 เม.ย. 2560, 11:04

มีผู้อ่านทั้งหมด 1593 ครั้ง


ฟ้องเรียกเช็คคืนแต่จำเลยโต้แย้งว่าเช็คยังมีมูลหนี้อยู่เป็นคดีมีทุนทรัพย์ 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1042/2538 
ฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสองขอให้โจทก์ส่งมอบใบสำคัญรับบิลอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ของโจทก์จำนวน123,119บาทคืนแก่จำเลยทั้งสองเนื่องจากจำเลยทั้งสองได้ชำระหนี้ตามใบสำคัญรับบิลดังกล่าวแก่โจทก์ครบถ้วนแล้วถือได้ว่าเป็นคำขอปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ตามจำนวนหนี้ในใบสำคัญรับบิลดังกล่าวจึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก