การทำบันทึกข้อตกลงเจ้าหนี้ไม่ได้ลงนาม ถือเป็นข้อตกลงผูกพันบังคับกันได้|การทำบันทึกข้อตกลงเจ้าหนี้ไม่ได้ลงนาม ถือเป็นข้อตกลงผูกพันบังคับกันได้

การทำบันทึกข้อตกลงเจ้าหนี้ไม่ได้ลงนาม ถือเป็นข้อตกลงผูกพันบังคับกันได้

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การทำบันทึกข้อตกลงเจ้าหนี้ไม่ได้ลงนาม ถือเป็นข้อตกลงผูกพันบังคับกันได้

  • Defalut Image

เนื่องจากมีการทำบันทึกตกลงปรับปรุงโครงสร้างหนี้แต่เจ้าหนี้ไม่ยอมลงนาม

บทความวันที่ 20 เม.ย. 2560, 10:40

มีผู้อ่านทั้งหมด 1548 ครั้ง


การทำบันทึกข้อตกลงเจ้าหนี้ไม่ได้ลงนาม ถือเป็นข้อตกลงผูกพันบังคับกันได้

เนื่องจากมีการทำบันทึกตกลงปรับปรุงโครงสร้างหนี้แต่เจ้าหนี้ไม่ยอมลงนาม โดยศาลพิพากษาว่าแม้เจ้าหนี้มิได้ลงลายมือชื่อแต่บันทึกที่ลูกหนี้นำเสนอเจ้าหนี้ใช้แบบพิมพ์สำเร็จรูปของเจ้าหนี้แล้ว และเจ้าหนี้ก็ยึดถือระยะเวลาตามบันทึกดังกล่าวแล้ว ถือเป็นข้อตกลงผูกพันบังคับกันได้

คำพิพากษาฎีกาที่ 6546/2556
โจทก์ทำบันทึกข้อตกลงปรับปรุงโครงสร้างหนี้หลังคำพิพากษา โดยข้อ 5 ระบุว่า หากโจทก์ผิดนัดไม่ชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามข้อ 3 สะสมรวมตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป โจทก์ยินยอมให้จำเลยใช้สิทธิบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือสัญญาประนีประนอมยอมความได้ทันที แม้บันทึกข้อตกลงจะมีแต่ลายมือชื่อโจทก์เพียงฝ่ายเดียว โดยจำเลยมิได้ลงลายมือชื่อด้วยก็ตาม แต่ก็เป็นบันทึกที่โจทก์ทำเสนอต่อจำเลยโดยใช้แบบพิมพ์สำเร็จรูปของจำเลย ทั้งจำเลยเองก็ยึดถือระยะเวลาการชำระหนี้ของโจทก์ตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวแทนสัญญาประนีประนอมยอมความเดิม ถือเป็นข้อตกลงนอกศาลระหว่างโจทก์กับจำเลย จำเลยย่อมต้องผูกพันตามข้อความในบันทึกข้อตกลงนี้ กล่าวคือหากโจทก์มิได้ผิดนัดตามที่ระบุไว้ จำเลยก็ยังไม่อาจใช้สิทธิบังคับคดีเอาแก่โจทก์ได้ กรณีหาใช่เป็นการตัดสินในการบังคับคดีของจำเลยไม่ เมื่อโจทก์มิได้ผิดนัดตามบันทึกข้อตกลง จำเลยจึงยังไม่อาจบังคับคดีเอาแก่โจทก์ได้
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก