คุณสมบัติของพนักงานติดตามหนี้ที่ดี|คุณสมบัติของพนักงานติดตามหนี้ที่ดี

คุณสมบัติของพนักงานติดตามหนี้ที่ดี

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

คุณสมบัติของพนักงานติดตามหนี้ที่ดี

พนักงานติดตามหนี้ ควรจะมีบุคลิกภาพพื้นฐาน คือมีหัวใจให้บริการ

บทความวันที่ 20 ม.ค. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 512 ครั้ง


คุณสมบัติของพนักงานติดตามหนี้ที่ดี

1. มีจิตใจในการให้บริการ 
        พนักงานติดตามหนี้ ควรจะมีบุคลิกภาพพื้นฐาน คือมีหัวใจให้บริการ เพราะคนที่มีบุคลิกภาพดังกล่าวจะพร้อมในการที่จะรับฟังปัญหาของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น และหาทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง ไม่โยนความผิดไปให้บุคคลอื่น  มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานที่ต้องมี  เพราะถ้าไม่มีคุณสมบัติข้อนี้  มักจะยกข้ออ้างมาแก้ตัวในกรณีที่ทำงานไม่สำเร็จ   เป็นคนมีความซื่อสัตย์สุจริต , ไม่ทำผิดศีลธรรมอันดี  หรือผิดกฎหมายบ้านเมือง มีอุดมการณ์ในการดำเนินชีวิต มีจรรยาบรรณ  เป็นสิ่งสำคัญของนักทวงหนี้  เพราะถ้านักทวงหนี้ไม่มีจรรยาบรรณหรือไม่มีอุดมการณ์ในการดำเนินชีวิต  อาจกระทำการทุกอย่างที่ตัวเองต้องการ เช่น การสร้างผลกระทบให้กับองค์กร การทุจริต  การใช้ความรุนแรงกับลูกหนี้  การเปิดเผยความลับของลูกหนี้ หรือการฝ่าฝืนกฎระเบียบขององค์กร
2.น้ำเสียงในการพูดต้องน่าสนทนาด้วย
           น้ำเสียงในการพูดมีความสำคัญอย่างมาก เพราะการทวงหนี้ทางโทรศัพท์นักทวงหนี้และลูกหนี้ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้ากัน น้ำเสียงในการสนทนาจึงเป็นหัวใจสำคัญในการทำงาน เหมือนนักจัดรายการวิทยุ ที่ผู้ฟังรายการหลงเสียงผู้ดำเนินรายการ นักทวงหนี้ที่ดีจะต้องมีเสียงหวาน ไพเราะ สุภาพ พูดจาไม่เร็วหรือช้าเกินไป พูดจาไม่น่าเบื่อหน่าย ฟังง่ายสบายใจ พูดเป็นประโยคไม่ติด ๆ ขัด ๆ   ถ้านักทวงหนี้เป็นคนพูดจาสุภาพเสียงหวานหรือเสียงเซ็กซี่น่ารับฟัง  จะทำให้ลูกหนี้อยากจะสนทนาด้วย และโอกาสในการประสบความสำเร็จในการทวงหนี้ มีความเป็นไปได้มากกว่าพนักงานทวงหนี้ที่พูดจาไม่รู้เรื่อง หรือพูดเร็วเกินไป จนจับใจความไม่ได้  หรือพูดจาน่าเบื่อหน่าย วนไปวนมา ซ้ำ  ๆ ซาก ๆ
3. ต้องควบคุมอารมณ์ไม่โมโหง่าย
          ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เป็นอย่างดี ไม่เป็นคนโมโหร้าย ไม่โกรธง่าย เป็นคนใจเย็น เพราะถ้าใจร้อนอาจมีการโต้เถียงกัน ทำให้การทวงหนี้ล้มเหลว
4. ต้องให้เกียรติลูกหนี้  โอกาสประสบความสำเร็จมีสูง
           มีสัมมาคารวะ  รู้จักกาลเทศะ ให้เกียรติผู้อื่น เพราะถ้านักทวงหนี้ไม่ให้เกียรติผู้อื่น จะทำให้เกิดการขัดแย้งในระหว่างการสนทนา   มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. มีทัศนคติเชิงบวก  มองโลกในแง่ดี
          เป็นคนมองโลกในแง่ดี ทัศนคติเชิงบวก  และมีความคิดสร้างสรรค์ มีความเชื่อว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไข และต้องมีหลักเกณฑ์ในการทำงาน มองไปที่ผลของงานมากกว่ามองไปที่เหตุหรือปัญหา ถ้านักทวงหนี้มองแต่ปัญหาไม่คิดแก้ปัญหา โอกาสในการทวงหนี้สำเร็จมีน้อยมาก เพราะการผิดนัดชำระหนี้มาจากการที่ลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ หรือการตั้งใจไม่ชำระหนี้ ทั้งนักทวงหนี้และลูกหนี้ต้องร่วมกันหาทางออกให้กับปัญหา  ไม่เครียด อารมณ์ดี เพราะคนที่มองโลกในแง่ดีจะมีความคิดพื้นฐานที่จะหาทางแก้ไขปัญหาหรือช่วยเหลือลูกหนี้  และถ้าเป็นคนอารมณ์ดีแจ่มใส หรือมีมุกตลก จะทำให้บรรยากาศการสนทนาน่าสนใจและไม่สร้างความกดดันให้กับลูกหนี้  ทำให้ลูกหนี้อยากสนทนาด้วย นำมาซึ่งการให้ความร่วมมือ ในการหาเงินมาชำระหนี้
6.  ทำตัวเป็นผู้ฟังที่ดี
          การเป็นผู้ฟังที่ดี  นักทวงหนี้จะต้องเป็นผู้ฟังที่ดี ถ้าลูกหนี้กำลังชี้แจงสาเหตุของการไม่ชำระหนี้อยู่  และไปสอดแทรกหรือสวนคำพูดหรือดักคอลูกหนี้หรือเสียดสีลูกหนี้ในระหว่างการสนทนา จะทำให้เสียบรรยากาศการทวงหนี้  และมีโอกาสเกิดข้อขัดแย้ง และลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ในที่สุด
7. มีความอดทนต่อความกดดันของลูกหนี้
          อดทน เพราะการทวงหนี้ต้องเจอภาวะกดดัน นักทวงหนี้จึงต้องเป็นคนที่บุคลิกภาพที่อดทนต่อปัญหาที่มากระทบ  เพราะลูกหนี้มักจะปฏิเสธการชำระหนี้ ซ้ำ ๆ ซาก ๆ น่าเบื่อหน่าย  อาจทำให้นักทวงหนี้เสียอารมณ์ได้ง่าย  ดังนั้นนักทวงหนี้จึงต้องมีความอดทนต่อคำพูดและอารมณ์ของลูกหนี้   เพราะทุก 3 วัน พนักงานทวงหนี้จะต้องโทรไปหาลูกหนี้คนเดิม และใช้คำถามเดิม ๆ และได้รับคำตอบเดิม ๆ  น่าเบื่อหน่ายทั้งสองฝ่าย  และมีโอกาสเกิดอารมณ์สูง  เนื่องจากนักทวงหนี้ต้องไปตอกย้ำหรือจี้จุดที่ลูกหนี้ไม่อยากตอบคำถามและไม่อยากชำระหนี้  ซึ่งถ้าทวงหลาย ๆ ครั้ง ๆ ติด ๆ กันลูกหนี้มักจะมีอารมณ์ไม่พอใจและตอบโต้ด้วยถ้อยคำรุนแรงหรือเสียดสี  ถ้าไม่มีความอดทน ไม่สามารถทำอาชีพนี้ได้
8.  ไหวพริบเชาว์ปัญญาต้องเป็นเลิศ
          มีไหวพริบเชาว์ปัญญา มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  เพราะการทวงหนี้ไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ว่าลูกหนี้จะตอบโต้อย่างไร หรือใช้เหตุผลอย่างไรในการปฏิเสธการชำระหนี้  นักทวงหนี้จึงต้องตั้งใจฟังคำพูดของลูกหนี้ให้ละเอียดและจับประเด็นให้ได้  หลังจากนั้น จะต้องมีไหวพริบเชาว์ปัญญาในการแก้ปัญหาโดยทันทีทันใด  หากเป็นคนตัดสินใจช้า หรือเป็นคนลังเล จะเสียโอกาสในการทวงหนี้โดยทันที   นักทวงหนี้ที่ดี จะต้องมีความคิดและความพยายามหรือการเปลี่ยนมุมมองของปัญหา  หรือความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จสูง  เพราะการปฏิเสธการชำระหนี้มีหลายเหตุผล  นักทวงหนี้ที่ดีจะต้องจับประเด็น สาเหตุการชำระหนี้หลังจากนั้นจะต้องวางโครงสร้างข้อมูล และปรับยุทธวิธี หลาย ๆ แบบ เพื่อหาทางพิชิตใจลูกหนี้ให้ชำระหนี้
9.  มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง  จึงจะสร้างศรัทธาให้ลูกหนี้ได้
          มีความเชื่อมั่นในตนเอง ชอบงานท้าทาย เพราะการทวงหนี้ เป็นงานที่ถ้าทายความสามารถของนักทวงหนี้  และมีความกล้าที่จะคุยกับบุคคลซึ่งไม่รู้จัก  เพราะนักทวงหนี้ไม่เคยรู้จักกับลูกหนี้มาก่อน  จึงต้องมีความมั่นใจในตัวเองสูง ถ้าไม่มีความมั่นใจหรือไม่มีความกล้า จะไม่สามารถที่จะโน้มน้าวให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้
10.  ต้องเป็นนักเจรจาต่อรอง
          เป็นนักเจรจาต่อรอง ยื่นข้อเสนอหรือทางเลือกให้กับบุคคลอื่น มีความสามารถในการโน้มน้าวเปลี่ยนใจคน  ลูกหนี้ส่วนใหญ่มักปฏิเสธการชำระหนี้หรือขอเลื่อนการชำระหนี้  นักทวงหนี้ที่ดีจะต้องมีความสามารถในการโน้มน้าวให้ลูกหนี้เปลี่ยนใจ มาชำระหนี้ให้ได้  ซึ่งคุณสมบัติข้อนี้ถือว่าเป็นสาระสำคัญที่สุด  เพราะถ้าไม่มีความสามารถในข้อนี้ โอกาสในการที่จะได้รับชำระหนี้แทบจะไม่มีเลย
11.  รู้จักใช้ประโยชน์จากสัญญาและข้อกฎหมาย
           มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อสัญญาและข้อกฎหมายเบื้องต้น  เกี่ยวกับการทวงหนี้  เช่น สิทธิและหน้าที่ของเจ้าหนี้และลูกหนี้ตามกฎหมาย  การผิดสัญญา  การคิดดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ  การบอกเลิกสัญญา การเรียกค่าเสียหาย หน้าที่ของผู้ค้ำประกันในกรณีผู้เช่าผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าหรือฝ่าฝืนสัญญา  รวมทั้งขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายในกรณีลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ผู้เช่าจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่ง และเมื่อมีคำพิพากษาจะต้องถูกบังคับคดี ขับไล่ รื้อถอน หากยังไม่ยอมออกจากสถานที่เช่า จะต้องถูกจับกุมตามกฎหมาย   เพราะถ้าไม่มีความรู้ในส่วนนี้ จะไม่สามารถนำเสนอผลเสียของการไม่ชำระหนี้ให้กับลูกหนี้ทราบได้  ลูกหนี้จะไม่เกรงกลัวผลของการไม่ชำระหนี้
12.  เป็นคนทันเหตุการณ์  ทันสถานการณ์
          เป็นคนทันสมัยทันเหตุการณ์บ้านเมือง หรือเกาะติดสถานการณ์ มีความรู้รอบตัวเป็นอย่างดี เนื่องจากการทวงหนี้ลูกหนี้มักพูดความเท็จหรือพูดความจริงครึ่งเดียว  หรือหาเหตุในการปฏิเสธการชำระหนี้  เช่นอ้างว่า ไม่มีเงินชำระ ตกงาน กิจการเจ้ง สำนักงานทรัพย์สินไม่ปรับปรุงพื้นที่ ผลผลิตตกต่ำ เกิดอุทกภัย เป็นต้น หากพนักงานทวงหนี้ไม่ได้ติดตามข่าวสารบ้านเมือง หรือไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของลูกหนี้  อาจไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริง  และเสียโอกาสในการติดตามหนี้ หรือหลงเชื่อลูกหนี้อย่างง่ายดาย โดยปราศจากเหตุผล ทำให้ลูกหนี้ได้ใจ หลอกลวงนักทวงหนี้เป็นประจำ หรือบางครั้งอาจตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จ เป็นต้น 
 
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6

เรียน ถามว่า
1.ผมเพิ่งเซ็นค้ำรถเข้าไฟแนนซ์ คนกู้ค้างจ่ายกี่งวดจึงตามกับผู้ค้ำครับ
2.ผมเพิ่งโดนละเมิดสิทธิ์ บุกไปถ่ายภาพที่บ้าน ตกลงผมกลายเป็นหนี้เขา 100 % แล้วหรือครับ
ขอบคุณครับ
 

โดยคุณ ผู้ค้ำครับผม 7 ต.ค. 2556, 15:46

ความคิดเห็นที่ 5

นาย  ทองสุถข อิ่มเจริญ  พักอาศัยที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  ให้ยืมเงินช่วยเหลือไปบอกว่าจะใช้คืน  แต่พอถึงกลับชิ่งหนี บ่ายเบี่ยงไม่ยอมใช้ จนกระทั่งนายทองสุข  ขายบ้านได้แล้วแต่ไม่นำเงินดังกล่าวมาใช้หนี้คืน แล้วยังโทรมากวนเราอีกว่าจะแจ้งความฐานออกเงินกู้คิดดอกเบี้ยเกินที่เขากำหนด  ทั้งๆที่เราให้ยืม ไม่คิดดอก   นายทองสุข อิ่มเจริญจะใช้กฎหมายนี้เจ้งความกลับคืนเจ้าของเงิน  เสียใจมากเราตั้งใจให้ยืมเงินช่วยเหลือแต่กลับทำกับเราแบบนี้แย่มากๆ   ใครรู้จักนายคนนี้ขอให้หลีกไกลเด็ดขาด

โดยคุณ คนโดนหลอก 4 พ.ค. 2554, 10:43

ความคิดเห็นที่ 4

ลูกหนี้ทุกวันนี้รู้มากและไม่พยายามแก้ปัญหา  มีแต่อ้าง สคบ.

โดยคุณ stp 7 ม.ค. 2554, 12:28

ตอบความคิดเห็นที่ 4

ท่านควรเจรจาไกล่เกลี่ยขอประนอมหนี้กับธนาคารเจ้าหนี้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 4 พ.ค. 2557, 14:02

ความคิดเห็นที่ 3

ท่านควรเจรจาไกล่เกลี่ยขอประนอมหนี้กับธนาคารเจ้าหนี้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 4 พ.ค. 2557, 14:02

ความคิดเห็นที่ 2

พนักงานอิออนไม่มีคุณสมบัติที่กล่าวมาทั้งหมดเลย พุจาเหมือนไปฆ่าโคตรตระกูลมาสัก 10 ชาติ

พูดจาแบบ สุนัขไม่รับประทาน

โดยคุณ คนไทย 15 ต.ค. 2553, 16:00

ความคิดเห็นที่ 1

บูญมี เต็งเจริญกุล เจ้าของอีสานทัวร์เป็นหนี้ ไม่ยอมจ่าย ไม่รับสาย :(

โดยคุณ บูญมี เต็งเจริญกุล 21 พ.ค. 2553, 11:52

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก