การติดตามหนี้ทางโทรศัพท์|การติดตามหนี้ทางโทรศัพท์

การติดตามหนี้ทางโทรศัพท์

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การติดตามหนี้ทางโทรศัพท์

5 ขั้นตอนการเจรจา

บทความวันที่ 13 ส.ค. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 1664 ครั้ง


การติดตามหนี้ทางโทรศัพท์
5 ขั้นตอนการเจรจา

เตรียมพร้อม Prepare
เตรียมความพร้อมของตัวเอง
-มีสติ , มีสมาธิ
-เตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับลูกค้า(อดทน)
ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า
-ประวัติการชำระเงิน
-สถานะบัญชีในปัจจุบัน
-ประวัติการพูดคุย
-ตั้งเป้าหมายก่อน-หลัง การเจรจากับลูกค้า
-กำหนดการเจรจา

เริ่มต้น Start
วัตถุประสงค์ Start
-เตรียมพร้อมอย่างมีสมาธิ และควบคุมอารมณ์
-สร้างบรรยากาศ การสนทนาในเชิงบวกและเป็นมิตร
-แจ้งวัตถุประสงค์ และสื่อสารอย่างชัดแจ้งตรงไปตรงมา
-มีทัศนคติที่ดีกับลูกค้าทุกราย และทุกสถานการณ์(ไม่ต่อว่าลูกค้า)
-การใช้น้ำเสียง (ไม่ประชดประชัน) ต้องสุภาพและอบอุ่นในขณะที่สนทนากับลูกค้า (การตามหนี้ที่ไม่ดี ไม่สุภาพ จะส่งผลถึงภาพลักษณ์ของบริษัท)

**ความประทับใจครั้งแรกที่ลูกค้ามีต่อเจ้าหน้าที่ติดตามหนี้คือกุญแจสำคัญที่นำไปสู่การเจรจาต่อรองที่ราบรื่น**


ตั้งคำถาม Question
คนเราส่วนมากมักชอบตอบคำถาม มากกว่าการตั้งคำถาม
-นักเจรจาต่อรองซึ่งเป็นผู้ฟังจะปล่อยให้ลูกค้าเป็นฝ่ายพูดก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นให้สอดคล้องกับมุมมองของลูกค้า  จากนั้นจะนำลูกค้าไปสู่ทางออกของปัญหาโดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับฟังนั้นเอง
-การรู้จักตั้งคำถามจะทำให้ได้รับคำตอบที่กระจ่างชัด พึงระลึกอยู่เสมอว่า “ในโลกนี้ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง จะมีแต่คำตอบที่ดีกับไม่ดีเท่านั้น”

เป้าหมายของขั้นตอนการตั้งคำถาม เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ต้องรู้วิธีที่จะ
-ละวางความคิดเห็นส่วนตัวและวางตัวเป็นกลาง
-เปิดโอกาสให้ลูกค้าเป็นฝ่ายพูดก่อน
-ใช้ความนิ่งสงบ (เป็นผู้ฟังที่ดี)
-เริ่มเป็นฝ่ายตั้งคำถาม (ควรจะเป็นคำถามเปิด)
-ประมวลข้อมูลที่ได้รับฟังทั้งหมด แล้วทำการทวนซ้ำ
-สรุป

โน้มน้าว  Influence
วัตถุประสงค์ Influence
“อย่ากล่าวหาตำหนิหรือแม้กระทั่งปกป้องตนเอง จงใช้การติดต่อสื่อสารในลักษณะเชิญชวน”
-นักเจรจาต่อรองจะไม่เล่นกับความผิดพลาดของลูกค้าหรือซ้ำเติม นักเจรจาต่อรองจะมองหาหนทางที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายต่างประสบชัยชนะด้วยกัน โดยใช้กลยุทธที่เป็นความร่วมมือ
“ต้องรักษาความมีเหตุผลและหาทางออกของปัญหาด้วยวิธีการระหว่าง “ผู้ใหญ่” กับ “ผู้ใหญ่” ตลอดเวลา”

เป้าหมายของขั้นตอนการโน้มน้าว
-ประเมินผลการโน้มน้าวของตน
-แสวงหาข้อตกลงหลัก
-ใช้การโน้มน้าวอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
-ใช้คำถามในการทำให้ลูกค้ายินยอมพร้อมใจยอมรับข้อตกลง
-ตอบข้อโต้แย้งอย่างถูกต้องเหมาะสม

บทสรุปการเจรจา  Make Conclude

เป้าหมาย Make conclude
-นักเจรจาต่อรองไม่ควรที่จะปิดการเจรจา ถ้ายังไม่ได้ข้อตกลงร่วมกัน
-ให้ลูกค้าตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ และผลที่ตามมาถ้าไม่ชำระหนี้
-ต้องได้รับวันนัดการชำระ (ยืนยันความแน่นอนของการนัด วัน เวลา)
-แจ้งวิธีการชำระ และเอกสารการชำระมีหรือไม่
-ชำระด้วยตนเองหรือเปล่า

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 10

 พนักงานติดตามทวงหนี้สินบริษัทอิออน...พูดจาไม่ดี ไม่เคารพสถานที่ราชการ โทรก่อกวนเบอร์สำนักงาน แค่ทวงหนี้ลูกจ้างคนเดียว สร้างความเดือดร้อนให้กับหน่วยงาน....ต่อไปถ้าเป็นการติดตามทวงหนี้ไม่โอนสายหรือติดต่อให้ทุกกรณี ไปถามทวงที่เบอร์ส่วนตัวกันเอาเอง เป็นไปได้อยากเห็นหน้าตาคนที่มาทวงหนี้ตัวเป็นๆ...

โดยคุณ วัวชน 14 ส.ค. 2555, 21:03

ตอบความคิดเห็นที่ 10

การไม่เป็นหนี้ ดีที่สุดครับ แต่ถ้าเราเป็นหนี้แล้วเราก็ควรที่จะชำระคืนเขาให้ตรงเวลา เท่านี้ก็คงไม่มีใครโทรมารบกวนหรอกครับ และเป็นการสร้างวินัยที่ดีให้กับตัวเองด้วย การมีเครดิตที่ดี มีประโยชน์ต่อตัวของคุณเองในอนาคต เป็นหนี้ก็ต้องชำระนะครับ เงินคนอื่นเขาไม่ใช่เงินเรา อย่าคิดที่จะเอาแต่ได้ ถ้าหากว่ามีใครมายืมเงินเราไป เราก็ต้องทวงเหมือนกัน คงไม่ให้ไปฟรีๆ

โดยคุณ 5 ก.ค. 2556, 21:33

ความคิดเห็นที่ 9

การไม่เป็นหนี้ ดีที่สุดครับ แต่ถ้าเราเป็นหนี้แล้วเราก็ควรที่จะชำระคืนเขาให้ตรงเวลา เท่านี้ก็คงไม่มีใครโทรมารบกวนหรอกครับ และเป็นการสร้างวินัยที่ดีให้กับตัวเองด้วย การมีเครดิตที่ดี มีประโยชน์ต่อตัวของคุณเองในอนาคต เป็นหนี้ก็ต้องชำระนะครับ เงินคนอื่นเขาไม่ใช่เงินเรา อย่าคิดที่จะเอาแต่ได้ ถ้าหากว่ามีใครมายืมเงินเราไป เราก็ต้องทวงเหมือนกัน คงไม่ให้ไปฟรีๆ

โดยคุณ 5 ก.ค. 2556, 21:33

ความคิดเห็นที่ 8

มีลูกค้าอยู่ caseเป็น sale อยู่ศูนย์ อีซูซุ(อยู่ที่ตรัง)โทรไปแนะนำตัวลูกบอกเลยลูกค้าไม่ว่างๆ ตลอดเป็นอาทิตย์ทำยังไงลูกค้าก็ไม่ว่างหนักเข้าปิดเครื่อง sms ให้ติดต่อกลับก็ไม่เคย เลยโทรไปที่ทำงาน**ตามกฎแล้วห้ามแจ้งรายละเอียดกับคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกค้าว่าติดต่อเรื่องหนี้ เราก็บอกไปแค่ว่ารบกวนให้ติดต่อกลับเราฝากเบอร์ไว้จากธนาคาร....... ก็ว่าไปไม่เกิน10 นาทีลูกค้าโทรกลับมาบอกว่า   "มึงเป็นคัยโทรมาทำเหี้ยอะไรนักหนา อีดอกเดียวกูเอาปืนไปยิงแม่งเลย เราก็เลยถามว่าอ่ะุคุณอยู่ไหนหล่ะค่ะถึงจะมายิงดิฉันๆ อยู่ กทม. คุณจะมามั้ยจะได้อยู่รอ เจอเรากวนไปทีนี้ลูกค้ายิ่งขึ้นคะ ด่าอีก อีนี่ปากดีนะมึง ก็เลยบอกก็ไม่ดีหรอกค่ะแต่ก็นิดนึง คราวนี้ก็เลยเปลี่ยนประเด็นถามว่าแล้วยังงัยคะเรื่องค่างวดคุณจะสะดวกชำระได้วันไหน ลูค้าบอกว่าถึงเวลาเีดียวกูก็ไปจ่ายเองกูรู้หน้าที่ไม่้ต้องโทรมาทวงกูอีดอก เราก็เลยบอกว่าอ้าวคุณรู้หน้าที่หรอค่ะเห็นค้างถึง 3 งวดเนี่ย ทีนี้มันปรี๊ดหนักกว่าเก่าอีก....555555 

โดยคุณ ramnoy 7 ก.ค. 2555, 03:54

ความคิดเห็นที่ 7

คุณเข้าไปให้ถูกกระทู้ซิคะ ของลูกหนี้น่ะมีเยอะแยะ เข้าไปให้ถูก

โดยคุณ เจ้าหนี้ 18 ต.ค. 2553, 11:56

ความคิดเห็นที่ 6

ผู้หญิงที่ทวงหนี้ *ผู้ญิง* บริษัทพศิน พูดจาไม่ได้เรื่อง โทรกวนทั้งวันเหมือน คนบ้า คิดเหมือนกันไหม

โดยคุณ เด็กดี 8 ก.ค. 2553, 15:59

ความคิดเห็นที่ 5

อาสาคลายทุกข์ ทุกข์ของใคร ลูกหนี้ หรือเจ้าหนี้คะ

โดยคุณ หวาน 7 พ.ค. 2553, 17:52

ความคิดเห็นที่ 4

    ผมแนะนำไม่ต้องไปเรียนหรอกคับ

หลักสูตรอ่อนมาก  เอาหลักผมไปใช้ดีกว่า  "ใจเค้า  ใจเรา" 

ต้องให้เกียรติลูกค้า  แนะนำข้อเสียให้ลูกค้าทราบ หากไม่ชำระตามกำหนด  ให้คำปรึกษาลูกค้าได้  อย่าโทรพร่ำเพรื่อ  แนะนำใช้ SMSทุกวันนี้ลูกค้าไม่กลัวขึ้นศาลหรอกคับ  เพราะการขึ้นศาลแพ่งไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่อย่างใด  และมีลูกค้าหลายรายที่คิดว่าค่าติดตามแพงเกินไป  ยอมขึ้นศาลเพื่อสร้างมาตรฐานให้สังคม

โดยคุณ สารวัตรโต้ง 28 ต.ค. 2552, 12:52

ความคิดเห็นที่ 3

กระทู้นี้เป็นการช่วยเจ้าหนีแล้วลูกหนี้ควรทำอย่างไร ครับ

โดยคุณ koonsak 17 ก.ย. 2552, 14:43

ตอบความคิดเห็นที่ 3

เป็นเพียงหลักสูตรการสอบของอ.เดชาค่ะ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 17 ก.ย. 2552, 17:01

ตอบความคิดเห็นที่ 3

การไม่เป็นหนี้ ดีที่สุดครับ  แต่ถ้าเราเป็นหนี้แล้วเราก็ควรที่จะชำระคืนเขาให้ตรงเวลา เท่านี้ก็คงไม่มีใครโทรมารบกวนหรอกครับ และเป็นการสร้างวินัยที่ดีให้กับตัวเองด้วย การมีเครดิตที่ดี มีประโยชน์ต่อตัวของคุณเองในอนาคต  เป็นหนี้ก็ต้องชำระนะครับ เงินคนอื่นเขาไม่ใช่เงินเรา อย่าคิดที่จะเอาแต่ได้ ถ้าหากว่ามีใครมายืมเงินเราไป เราก็ต้องทวงเหมือนกัน คงไม่ให้ไปฟรีๆ

โดยคุณ max 10 ก.พ. 2554, 23:05

ความคิดเห็นที่ 2

เป็นเพียงหลักสูตรการสอบของอ.เดชาค่ะ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 17 ก.ย. 2552, 17:01

ความคิดเห็นที่ 1

การไม่เป็นหนี้ ดีที่สุดครับ  แต่ถ้าเราเป็นหนี้แล้วเราก็ควรที่จะชำระคืนเขาให้ตรงเวลา เท่านี้ก็คงไม่มีใครโทรมารบกวนหรอกครับ และเป็นการสร้างวินัยที่ดีให้กับตัวเองด้วย การมีเครดิตที่ดี มีประโยชน์ต่อตัวของคุณเองในอนาคต  เป็นหนี้ก็ต้องชำระนะครับ เงินคนอื่นเขาไม่ใช่เงินเรา อย่าคิดที่จะเอาแต่ได้ ถ้าหากว่ามีใครมายืมเงินเราไป เราก็ต้องทวงเหมือนกัน คงไม่ให้ไปฟรีๆ

โดยคุณ max 10 ก.พ. 2554, 23:05

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก