คุณสมบัติของพนักงานติดตามหนี้ที่ดี|คุณสมบัติของพนักงานติดตามหนี้ที่ดี

คุณสมบัติของพนักงานติดตามหนี้ที่ดี

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

คุณสมบัติของพนักงานติดตามหนี้ที่ดี

มีจิตใจในการให้บริการ

บทความวันที่ 13 ส.ค. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 890 ครั้ง


คุณสมบัติของพนักงานติดตามหนี้ที่ดี

 

มีจิตใจในการให้บริการ 
        พนักงานติดตามหนี้ ควรจะมีบุคลิกภาพพื้นฐาน คือมีหัวใจให้บริการ เพราะคนที่มีบุคลิกภาพดังกล่าวจะพร้อมในการที่จะรับฟังปัญหาของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น และหาทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง ไม่โยนความผิดไปให้บุคคลอื่น  มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานที่ต้องมี  เพราะถ้าไม่มีคุณสมบัติข้อนี้  มักจะยกข้ออ้างมาแก้ตัวในกรณีที่ทำงานไม่สำเร็จ   เป็นคนมีความซื่อสัตย์สุจริต , ไม่ทำผิดศีลธรรมอันดี  หรือผิดกฎหมายบ้านเมือง มีอุดมการณ์ในการดำเนินชีวิต มีจรรยาบรรณ  เป็นสิ่งสำคัญของนักทวงหนี้  เพราะถ้านักทวงหนี้ไม่มีจรรยาบรรณหรือไม่มีอุดมการณ์ในการดำเนินชีวิต  อาจกระทำการทุกอย่างที่ตัวเองต้องการ เช่น การสร้างผลกระทบให้กับองค์กร การทุจริต  การใช้ความรุนแรงกับลูกหนี้  การเปิดเผยความลับของลูกหนี้ หรือการฝ่าฝืนกฎระเบียบขององค์กร

น้ำเสียงในการพูด
น้ำเสียงในการพูดมีความสำคัญอย่างมาก เพราะการทวงหนี้ทางโทรศัพท์นักทวงหนี้และลูกหนี้ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้ากัน น้ำเสียงในการสนทนาจึงเป็นหัวใจสำคัญในการทำงาน เหมือนนักจัดรายการวิทยุ ที่ผู้ฟังรายการหลงเสียงผู้ดำเนินรายการ นักทวงหนี้ที่ดีจะต้องมีเสียงหวาน ไพเราะ สุภาพ พูดจาไม่เร็วหรือช้าเกินไป พูดจาไม่น่าเบื่อหน่าย ฟังง่ายสบายใจ พูดเป็นประโยคไม่ติด ๆ ขัด ๆ   ถ้านักทวงหนี้เป็นคนพูดจาสุภาพเสียงหวานหรือเสียงเซ็กซี่น่ารับฟัง  จะทำให้ลูกหนี้อยากจะสนทนาด้วย และโอกาสในการประสบความสำเร็จในการทวงหนี้ มีความเป็นไปได้มากกว่าพนักงานทวงหนี้ที่พูดจาไม่รู้เรื่อง หรือพูดเร็วเกินไป จนจับใจความไม่ได้  หรือพูดจาน่าเบื่อหน่าย วนไปวนมา ซ้ำ  ๆ ซาก ๆ

การควบคุมอารมณ์
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เป็นอย่างดี ไม่เป็นคนโมโหร้าย ไม่โกรธง่าย เป็นคนใจเย็น เพราะถ้าใจร้อนอาจมีการโต้เถียงกัน ทำให้การทวงหนี้ล้มเหลว

การให้เกียรติผู้อื่น
มีสัมมาคารวะ  รู้จักกาลเทศะ ให้เกียรติผู้อื่น เพราะถ้านักทวงหนี้ไม่ให้เกียรติผู้อื่น จะทำให้เกิดการขัดแย้งในระหว่างการสนทนา   มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

ทัศนคติเชิงบวก
เป็นคนมองโลกในแง่ดี ทัศนคติเชิงบวก  และมีความคิดสร้างสรรค์ มีความเชื่อว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไข และต้องมีหลักเกณฑ์ในการทำงาน มองไปที่ผลของงานมากกว่ามองไปที่เหตุหรือปัญหา ถ้านักทวงหนี้มองแต่ปัญหาไม่คิดแก้ปัญหา โอกาสในการทวงหนี้สำเร็จมีน้อยมาก เพราะการผิดนัดชำระหนี้มาจากการที่ลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ หรือการตั้งใจไม่ชำระหนี้ ทั้งนักทวงหนี้และลูกหนี้ต้องร่วมกันหาทางออกให้กับปัญหา  ไม่เครียด อารมณ์ดี เพราะคนที่มองโลกในแง่ดีจะมีความคิดพื้นฐานที่จะหาทางแก้ไขปัญหาหรือช่วยเหลือลูกหนี้  และถ้าเป็นคนอารมณ์ดีแจ่มใส หรือมีมุกตลก จะทำให้บรรยากาศการสนทนาน่าสนใจและไม่สร้างความกดดันให้กับลูกหนี้  ทำให้ลูกหนี้อยากสนทนาด้วย นำมาซึ่งการให้ความร่วมมือ ในการหาเงินมาชำระหนี้

การเป็นผู้ฟังที่ดี
การเป็นผู้ฟังที่ดี  นักทวงหนี้จะต้องเป็นผู้ฟังที่ดี ถ้าลูกหนี้กำลังชี้แจงสาเหตุของการไม่ชำระหนี้อยู่  และไปสอดแทรกหรือสวนคำพูดหรือดักคอลูกหนี้หรือเสียดสีลูกหนี้ในระหว่างการสนทนา จะทำให้เสียบรรยากาศการทวงหนี้  และมีโอกาสเกิดข้อขัดแย้ง และลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ในที่สุด

ความอดทนต่อความกดดัน
อดทน เพราะการทวงหนี้ต้องเจอภาวะกดดัน นักทวงหนี้จึงต้องเป็นคนที่บุคลิกภาพที่อดทนต่อปัญหาที่มากระทบ  เพราะลูกหนี้มักจะปฏิเสธการชำระหนี้ ซ้ำ ๆ ซาก ๆ น่าเบื่อหน่าย  อาจทำให้นักทวงหนี้เสียอารมณ์ได้ง่าย  ดังนั้นนักทวงหนี้จึงต้องมีความอดทนต่อคำพูดและอารมณ์ของลูกหนี้   เพราะทุก 3 วัน พนักงานทวงหนี้จะต้องโทรไปหาลูกหนี้คนเดิม และใช้คำถามเดิม ๆ และได้รับคำตอบเดิม ๆ  น่าเบื่อหน่ายทั้งสองฝ่าย  และมีโอกาสเกิดอารมณ์สูง  เนื่องจากนักทวงหนี้ต้องไปตอกย้ำหรือจี้จุดที่ลูกหนี้ไม่อยากตอบคำถามและไม่อยากชำระหนี้  ซึ่งถ้าทวงหลาย ๆ ครั้ง ๆ ติด ๆ กันลูกหนี้มักจะมีอารมณ์ไม่พอใจและตอบโต้ด้วยถ้อยคำรุนแรงหรือเสียดสี  ถ้าไม่มีความอดทน ไม่สามารถทำอาชีพนี้ได้

ไหวพริบเชาว์ปัญญา
มีไหวพริบเชาว์ปัญญา มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  เพราะการทวงหนี้ไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ว่าลูกหนี้จะตอบโต้อย่างไร หรือใช้เหตุผลอย่างไรในการปฏิเสธการชำระหนี้  นักทวงหนี้จึงต้องตั้งใจฟังคำพูดของลูกหนี้ให้ละเอียดและจับประเด็นให้ได้  หลังจากนั้น จะต้องมีไหวพริบเชาว์ปัญญาในการแก้ปัญหาโดยทันทีทันใด  หากเป็นคนตัดสินใจช้า หรือเป็นคนลังเล จะเสียโอกาสในการทวงหนี้โดยทันที   นักทวงหนี้ที่ดี จะต้องมีความคิดและความพยายามหรือการเปลี่ยนมุมมองของปัญหา  หรือความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จสูง  เพราะการปฏิเสธการชำระหนี้มีหลายเหตุผล  นักทวงหนี้ที่ดีจะต้องจับประเด็น สาเหตุการชำระหนี้หลังจากนั้นจะต้องวางโครงสร้างข้อมูล และปรับยุทธวิธี หลาย ๆ แบบ เพื่อหาทางพิชิตใจลูกหนี้ให้ชำระหนี้

ความเชื่อมั่นในตนเอง
มีความเชื่อมั่นในตนเอง ชอบงานท้าทาย เพราะการทวงหนี้ เป็นงานที่ถ้าทายความสามารถของนักทวงหนี้  และมีความกล้าที่จะคุยกับบุคคลซึ่งไม่รู้จัก  เพราะนักทวงหนี้ไม่เคยรู้จักกับลูกหนี้มาก่อน  จึงต้องมีความมั่นใจในตัวเองสูง ถ้าไม่มีความมั่นใจหรือไม่มีความกล้า จะไม่สามารถที่จะโน้มน้าวให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้

การเป็นนักเจรจาต่อรอง
เป็นนักเจรจาต่อรอง ยื่นข้อเสนอหรือทางเลือกให้กับบุคคลอื่น มีความสามารถในการโน้มน้าวเปลี่ยนใจคน  ลูกหนี้ส่วนใหญ่มักปฏิเสธการชำระหนี้หรือขอเลื่อนการชำระหนี้  นักทวงหนี้ที่ดีจะต้องมีความสามารถในการโน้มน้าวให้ลูกหนี้เปลี่ยนใจ มาชำระหนี้ให้ได้  ซึ่งคุณสมบัติข้อนี้ถือว่าเป็นสาระสำคัญที่สุด  เพราะถ้าไม่มีความสามารถในข้อนี้ โอกาสในการที่จะได้รับชำระหนี้แทบจะไม่มีเลย

ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อสัญญาและข้อกฎหมายเบื้องต้น
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อสัญญาและข้อกฎหมายเบื้องต้น  เกี่ยวกับการทวงหนี้  เช่น สิทธิและหน้าที่ของเจ้าหนี้และลูกหนี้ตามกฎหมาย  การผิดสัญญา  การคิดดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ  การบอกเลิกสัญญา การเรียกค่าเสียหาย หน้าที่ของผู้ค้ำประกันในกรณีผู้เช่าผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าหรือฝ่าฝืนสัญญา  รวมทั้งขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายในกรณีลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ผู้เช่าจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่ง และเมื่อมีคำพิพากษาจะต้องถูกบังคับคดี ขับไล่ รื้อถอน หากยัไม่ยอมออกจากสถานที่เช่า จะต้องถูกจับกุมตามกฎหมาย   เพราะถ้าไม่มีความรู้ในส่วนนี้ จะไม่สามารถนำเสนอผลเสียของการไม่ชำระหนี้ให้กับลูกหนี้ทราบได้  ลูกหนี้จะไม่เกรงกลัวผลของการไม่ชำระหนี้

การเป็นคนทันสมัย
เป็นคนทันสมัยทันเหตุการณ์บ้านเมือง หรือเกาะติดสถานการณ์ มีความรู้รอบตัวเป็นอย่างดี เนื่องจากการทวงหนี้ลูกหนี้มักพูดความเท็จหรือพูดความจริงครึ่งเดียว  หรือหาเหตุในการปฏิเสธการชำระหนี้  เช่นอ้างว่า ไม่มีเงินชำระ ตกงาน กิจการเจ้ง สำนักงานทรัพย์สินไม่ปรับปรุงพื้นที่ ผลผลิตตกต่ำ เกิดอุทกภัย เป็นต้น หากพนักงานทวงหนี้ไม่ได้ติดตามข่าวสารบ้านเมือง หรือไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของลูกหนี้  อาจไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริง  และเสียโอกาสในการติดตามหนี้ หรือหลงเชื่อลูกหนี้อย่างง่ายดาย โดยปราศจากเหตุผล ทำให้ลูกหนี้ได้ใจ หลอกลวงนักทวงหนี้เป็นประจำ หรือบางครั้งอาจตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จ เป็นต้น
 

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

ส่งต่อ

โดยคุณ j 21 ต.ค. 2552, 19:14

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก