กฎหมายทะเบียนการค้า|กฎหมายทะเบียนการค้า

กฎหมายทะเบียนการค้า

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

กฎหมายทะเบียนการค้า

กฎหมายทะเบียนการค้า

บทความวันที่ 4 มี.ค. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 13397 ครั้ง


กฎหมายทะเบียนการค้า

          มีบริษัทฯ หนึ่งบอกว่าเราแอบอ้างชื่อหัวการค้าของเขา ทั้งที่เรามีหัวการค้าของเราซึ่งเป็นคนละชื่อ  และมีการโพสท์ไว้ใน เว็บ ทำให้ทางบริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียงและลูกค้าเข้าใจผิด ไม่ทราบว่าเราสามารถเอาผิดอะไรกับเขาได้บ้างค่ะ

คำแนะนำทนายคลายทุกข์
          ฟ้องละเมิดเรียกค่าเสียหายตาม ป.พ.พ. มาตรา 420  ประกอบมาตรา 423  พร้อมทั้งฟ้องหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาตาม ป.อ. มาตรา 328  และพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14(1)

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2550
มาตรา 14 
ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(1) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 420 
ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

มาตรา 423  ผู้ใดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง เป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอื่นก็ดี หรือเป็นที่เสียหายแก่ทางทำมาหาได้ หรือทางเจริญของเขาโดยประการอื่นก็ดี ท่านว่าผู้นั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เขาเพื่อความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแต่การนั้น แม้ทั้งเมื่อตนมิได้รู้ว่าข้อความนั้นไม่จริง แต่หากควรจะรู้ได้
          ผู้ใดส่งข่าวสารอันตนมิได้รู้ว่าเป็นความไม่จริง หากว่าตนเองหรือผู้รับข่าวสารนั้นมีทางได้เสียโดยชอบในการนั้นด้วยแล้ว ท่านว่าเพียงที่ส่งข่าวสารเช่นนั้นหาทำให้ผู้นั้นต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่

ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา328 
  ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระทำโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 13

เรามีร้านอยู่แต่ถูกคนแอบอ้างทางfbว่าร้านเป็นของเขาจนมีคนเข้ามาแสดงความยินดีในความสำเร็จในความเจริญรุ่งเรืองของร้านที่ติดอันดับtop tenร้านกาแฟน่านั่งแห่งจังหนึ่งในภาคเหนือ ทั้งที่เขาไม่ได้ลงทุนเลยแม้แต่บาทเดียวมีแต่เอาหน้าเตือนไปแล้วก็ไม่ฟังว่าอย่าทำ จะเอาผิดทาง กฏหมายยังไงดี ช่วยหน่อยนะด่วนเลย!!!!

โดยคุณ Nok 11 ธ.ค. 2560, 23:31

ความคิดเห็นที่ 12

คือผมเป็นกรรมการบริษัทแห่งนึงแล้วผู้จัดการกับประธานบริษัทเป็นผัวเมียกันซึ่งผมเป็นน้องประธานส่วนประธานกับผู้จัดการได้เอาชื่อบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวทางการค้าโดยที่เราไม่รู้เรื่องเลยแบบนี้มีความผิดหรือเปล่าครับ

โดยคุณ สรพงษ์​ คัมภีรกิจ 11 พ.ย. 2560, 10:25

ความคิดเห็นที่ 11

เราเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าตัวหนึ่ง กำหนดราคาขายสินค้า 500 บาท ตัวแทนส่วนมากทราบดีว่าต้องขายราคานี้ ถ้าหากมีคนเอาไปขายราคา 400 ซึ่งตัดราคาตัวแทนคนอื่น ทำให้ส่งผลกระทบต่อแบรนด์เพราะราคาเสีย เราเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้านั้นสามารถเอาผิดกับคนขายตัดราคาได้หรือไม่

โดยคุณ Noynoy 18 ส.ค. 2560, 01:47

ตอบความคิดเห็นที่ 11

กรณีตามปัญหา    หากท่านจะทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 7 

ส่วนมาตรา 46 บุคคลใดจะฟ้องคดี เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้

จดทะเบียน หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้

บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น  หรือหากมีข้อสงสัยให้โทรปรึกษาทนายคลายทุกข์เบอร์ 02-9485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 3 ก.ย. 2560, 15:27

ความคิดเห็นที่ 10

 ผมขอเรียนถามดังนี้ ครับ

ตอนนี้เราจ้างโรงงานผลิตสินค้าให้เรา(สบู่)และสินค้าขายดีมากติดตลาดมากมียอดขายเดือนล่ะเป็น 4-4-5 แสนก้อนต่อเดือนยังไม่พอจำหน่าย แต่พอมาหลังๆนี้สินค้าเราโดนโรงงานผลิตแอบส่งให้เชลล์ขายส่งร้านตลาดทั่วไปเองโดย ผลิตส่งเราแค่ 1-2 แสนก้อนนอกนั้นโรงงานแอบขายเอง สินค้าเรามีใบจดแจ้ง มีอย มีสิทธิบัตร และใบแต่งตั้งตัวแทน จำหน่ายได้เฉพาะตัวแทนหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากเราเท่านั้น ผลิตโดย บริษัทของเราและตัวแทนของเรา เหมือนโรงงานเล่นไม่ซื่อกับเรา เราจะทำอย่างไรได้บ้างครับ ขอบคุณครับ

โดยคุณ อมรชัย 29 ก.ค. 2559, 16:14

ความคิดเห็นที่ 9

 อยากทราบว่า ถ้าเรารับสินค้าจากต่างประเทศมาขายเช่นพวก วิตามิน แล้วเราใช้ชื่อวิตามินนั้นเป็นชื่อร้าน เรามีความผิดอะไรมั้ยครับหรือต้องจ่ายค่าอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับ

โดยคุณ เมธาวี อร่ามนิติกุล 4 พ.ย. 2558, 14:40

ตอบความคิดเห็นที่ 9

ท่านควรสอบถามข้อมูลไปยังสำนักงาน อ.ย.หรือการค้าภายในโดยตรง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 8 ธ.ค. 2558, 15:33

ความคิดเห็นที่ 8

ท่านควรสอบถามข้อมูลไปยังสำนักงาน อ.ย.หรือการค้าภายในโดยตรง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 8 ธ.ค. 2558, 15:33

ความคิดเห็นที่ 7

เปิดบริษัทจำหน่ายเครื่องบำรุงรักษาเครื่องหนังนำเข้าจากต่างประเทศ  โดยได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นแต่เพียงผู้เดียว  แต่ในปัจจุบันมีเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย  แต่ตอนนี้มีผู้แอบไปซื้อและนำเข้ามาจำหน่ายโดยเข้าใจว่าคงไปซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่ประเทศอื่นซึ่งผู้จำหน่ายก็คงไม่ทราบว่าผู้ซื้อจะเอาไปไหนหรือไปทำอะไร มาซื้อก็ขายไป  แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าผู้ที่แอบอ้างนี้มาโฆษณาเผยแพร่ว่าตัวเองนำเข้าถูกต้องและเป็นตัวแทนจำหน่ายนำสินค้ามาตัดราคาขาย  อยากทราบว่าจะเอาผิดทางกฎหมายได้หรือเปล่า  หรือกรณีที่มีผู้ไปซื้อแล้วหิ้วมาจำหน่ายแต่ไม่ได้โฆษณาว่าเป็นตัวแทนจะจำหน่ายได้หรือไม่

โดยคุณ สมเกียรติ แก้วเพทาย (สมาชิก) 13 มิ.ย. 2557, 19:41

ตอบความคิดเห็นที่ 7

เมื่อการกระทำของบุคคลดังกล่าวเป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิการจำหน่ายสินค้าของท่านดังกล่าวในประเทศให้ต้องเสียหาย ท่านก็ชอบที่จะฟ้องร้องให้บุคคลนั้นงดเว้นการกระทำและเรียกค่าเสียหายได้ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 55

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 16 ก.ค. 2557, 13:40

ความคิดเห็นที่ 6

เมื่อการกระทำของบุคคลดังกล่าวเป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิการจำหน่ายสินค้าของท่านดังกล่าวในประเทศให้ต้องเสียหาย ท่านก็ชอบที่จะฟ้องร้องให้บุคคลนั้นงดเว้นการกระทำและเรียกค่าเสียหายได้ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 55

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 16 ก.ค. 2557, 13:40

ความคิดเห็นที่ 5

รบกวนถามหน่อยคะ

  ดิฉันต้องการทำอาชีพเสริมโดยการนำวิตามินเสริมยี่ห้อต่างๆ มาแบ่งขายโดยการนำไปใส่ขวดบรรจุภัณฑ์พลาสติกธรรมดา แต่ต้องการให้ลูกค้าทราบเบอร์ติตต่อในการสั่งซื้อก็เลยนำสติ๊กเกอร์ที่มีชื่อร้านและเบอร์โทรศัพท์ติดไว้ที่ขวดพลาสติกนั้นด้วย แบบนี้ผิดกฏหมายข้อใดหรือเปล่าคะ คือตอนแบ่งขายก็แบ่งให้ลูกค้าเห็นว่าแบ่งมาจากขวดผลิตภัณฑ์ของบริษัทใหน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจเราเอาของจริงมาขาย แต่ข้องใจว่าตอนแบ่งใส่ขวดและติดสติ๊กเกอร์ร้านเฉยๆ ผิดกฏหมายเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ หรือเปล่าคะรบกวนด้วยนะคะ ไม่มีความรู้ในด้านนี้จริงๆ คะ

ขอบคุณมากคะ

โดยคุณ พรรณี 4 ก.พ. 2556, 14:23

ตอบความคิดเห็นที่ 5

ท่านควรสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการขายวิตามินเสริมดังกล่าวกับทาง อย.โดยตรง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 24 ก.พ. 2556, 16:03

ความคิดเห็นที่ 4

ท่านควรสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการขายวิตามินเสริมดังกล่าวกับทาง อย.โดยตรง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 24 ก.พ. 2556, 16:03

ความคิดเห็นที่ 3

 ใด้เปิดบริษัท ประเภท โรงงาน 106 ( รีไซเคิล เคมี -น้ำมัน สี )  โดยใด้รับใบอนุญาติถูกต้องตามกฏหมายของกระทรวงอุตสาหกรรม  และ อยู่ ๆ ก็มี มือดี มีหลักแหล่งรู้ที่อยู่มิกิจการ เป็นของตนเองแต่ไม่มีใบอนุญาติประกอบกิจการ เช่นเรา ใด้นำเอกสารใบอนุญาติประกอบกิจการ -หนังสือรับรอง บัตรฯลฯ เป็นสำเนา ของบริษัทไปใช้โดยดึงข้อมุลจากระบบคอมฯ และนำไปประมูลสินค้า กับ บริษัทต่างๆ จนมีการขออนุญาตินำสินค้าออกโดย เราไม่ทราบว่าเค้ารู้ระหัส ผ่าน พาสเวิท เราใด้ยังใง และที่สำคัญเค้าแอบอ้างซื่อบริษัทเรากับลูกค้าว่าเป็นของเค้าและเซ็นต์ปลอมลายมือผู้มีอำนาจโดยทีเราใม่ใด้อนุญาติ  เราจะฟ้องร้อง ยังใงและคุัมมั้ยกับการเสียเวลาฟ้องร้อง  

โดยคุณ saksit 1 ต.ค. 2555, 10:18

ความคิดเห็นที่ 2

เรื่องมีอยู่ว่า เมื่อตอนที่ให้แฟนทำเว็บไซต์ให้ได้จดทะเบียนการค้าเป็นชื่อเดียวกับเว็บไซด์แล้วพอเลิกกัน แฟนเอาเว็บไซต์ไปขายให้คนอื่นและใช้ชื่อเดิมโดยที่ทางเราได้จ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดเรียบร้องแล้ว อย่างนี้จะสามารถฟ้องร้องให้คืนเว็บไซต์หรือให้เปลี่ยนชื่อที่เป็นของเราได้รึเปล่าค่ะ หรือมีวิธีแก้ไขอย่างไรค่ะ

โดยคุณ วรารัตน์ 13 พ.ค. 2553, 22:42

ตอบความคิดเห็นที่ 2

ฟ้องได้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 25 มิ.ย. 2553, 12:15

ความคิดเห็นที่ 1

ฟ้องได้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 25 มิ.ย. 2553, 12:15

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก