การหย่ากับชาวต่างชาติ|การหย่ากับชาวต่างชาติ

การหย่ากับชาวต่างชาติ

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การหย่ากับชาวต่างชาติ

จดทะเบียนประเทศออสเตรเลีย ได้จดทะเบียนปลายปี 2008 ที่ออสเตรเลีย

บทความวันที่ 20 ก.ค. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 26736 ครั้ง


การหย่ากับชาวต่างชาติ

          จดทะเบียนประเทศออสเตรเลีย  ได้จดทะเบียนปลายปี 2008 ที่ออสเตรเลียกับคนเชื้อสายแคนาดา  แยกกันอยู่ปีกว่าแล้ว ตอนนี้อยู่ที่ไทยแล้ว ส่วนเขาอยู่ที่แคนาดา  ถ้าหย่ากันต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ เอกสารก็น่าจะมีพวกใบจดทะเบียนสมรส บัตรประชาชน ฯ แต่ทำไมถึงต้องใช้สูติบัตรด้วยคะ  แล้วจำเป็นมั๊ยคะที่ต้องไปออสเตรเลียเพื่อขอหย่า  แต่มีคนบอกว่าให้ปรึกษาทนายที่เมืองไทยได้เลย

คำแนะนำทนายคลายทุกข์
1. การจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ  ระหว่างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีสัญชาติไทย จะจดทะเบียนสมรสโดยทำตามแบบที่กำหนดไว้ตามกฎหมายไทย หรือกฎหมายแห่งประเทศนั้นก็ได้  และหากได้จดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี้  การหย่าโดยความยินยอมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อสามีและภริยาได้จดทะเบียนการหย่านั้นแล้ว  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1459,1515
2. การหย่าตามกฎหมายนั้น  ย่อมกระทำได้ 2 วิธีคือ
2.1  การหย่าโดยความยินยอมของคู่สมรสทั้งสองฝ่าย หรือ
2.2  การหย่าโดยคำพิพากษาของศาล
3.  หากท่านประสงค์หย่าขาดกับสามีชาวต่างชาติ  ท่านก็ย่อมตกลงหย่ากับสามีโดยให้สามีมาจดทะเบียนหย่ากันที่เมืองไทยได้  อันเป็นการหย่ากันโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย  ไม่จำต้องไปหย่ากันที่ออสเตรเลียแต่อย่างใด หรือมิฉะนั้น  เมื่อท่านกับสามีแยกกันอยู่เป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี  อันเป็นการที่จงใจละทิ้งล้างระหว่างกันไปเกิน 1 ปี  ท่านก็มีสิทธิจะฟ้องหย่าสามีได้ในประเทศไทย ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1516(4)
4. สำหรับเอกสารที่ใช้ประกอบในการจดทะเบียนหย่า คือ
4.1 บัตรประจำตัวประชาชนฝ่ายชาย/หญิงที่ยังไม่หมดอายุ
4.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของทั้งคู่, ใบสำคัญการสมรสทั้ง 2 ฉบับ, เอกสารการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 
3. พยานบุคคล 2 คน  พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน, ข้อตกลงการหย่า
4. สูติบัตร หรือทะเบียนบ้านของบุตร (กรณีมีบุตร)
5. แบบฟอร์ม คร.1

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1459
  การสมรสในต่างประเทศระหว่างคนที่มีสัญชาติไทยด้วยกัน หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย จะทำตามแบบที่กำหนดไว้ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายแห่งประเทศนั้นก็ได้
ในกรณีที่คู่สมรสประสงค์จะจดทะเบียนตามกฎหมายไทย ให้พนักงานทูตหรือกงสุลไทยเป็นผู้รับจดทะเบียน

มาตรา 1515 เมื่อได้จดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายนี้ การหย่าโดยความยินยอมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อสามีและภริยาได้จดทะเบียนการหย่านั้นแล้ว

มาตรา 1516  เหตุฟ้องหย่ามีดังต่อไปนี้
(4) สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปี อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 119

แต่งงานกับชาวเยอรมันและจดทะเบียนสมรส มีบุตรด้วยกัน2คน ปัจจุบันแยกกันอยู่14 ปีแล้ว ลูกสาวคนเล็กกำลังจะไปเรียนต่อต่างประเทศแต่ไม่สามารถทำพาสปอร์ตไทยได้ เพราะไม่สามารถติดตามบิดามาเซ็นยินยอม และไม่สามารถติดต่อบิดาของเด็กได้เลย เอกสารเกี่ยวบิดาของเด็กก็ไม่มี ควรทำอย่างไรดีค่ะ

โดยคุณ จันทรา 13 ธ.ค. 2560, 07:29

ตอบความคิดเห็นที่ 119

ไปที่อำเภอหรือเขตก่อนครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 14 ม.ค. 2561, 13:46

ความคิดเห็นที่ 118

สวัสดีค่ะ,,รบกสนสอบถามหน่อยค่ะ


ชาวต่างชาติแต่งงานกับหญิงไทย  มีบุตรด้วยกัน1คน  ภรรยาได้ไปทำงานที่บาร์ ชาวต่างชาติต้องการฟ้องหย่าและต้องการขอมีสิทธิ์ขาดในการเลี้ยงดูบุตร และไม่ทราบว่า ชาวต่างชาติสามารถมีวีซ่าอะไรที่จะอยู่ในเมืองไทยต่อ ชาวต่างชาติ อายุ 48


นับถือ

โดยคุณ ศุภจิรา 12 พ.ย. 2560, 16:40

ความคิดเห็นที่ 117

ถ้าใบทะเบียนสมรสมีใบเดียวหย่าได้ไหมค่ะ เพราะอีกใบทำหาย

โดยคุณ ปวีณา อุผา 9 พ.ย. 2560, 10:39

ความคิดเห็นที่ 116

เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ดิฉันได้แต่งงานกับสามีชาวฝรั่งเศส โดยจดทะเบียนสมรสที่ฝรั่งเศส

และทางอดีตสามีได้ฟ้องหย่าเรียบร้อยแล้ว ทางศาลตัดสินให้ดิฉันต้องจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ตอนนี้ดิฉันอยากได้ใบหย่า ดิฉันต้องติดต่อที่ไหนค่ะ

ที่สถานทูตฝรั่งเศษได้ไหม ติดต่อฝ่ายไหน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง รบกวนด้วยค่ะ 

โดยคุณ ผอบทอง ศรีนาวัฒน์ 30 ต.ค. 2560, 18:24

ตอบความคิดเห็นที่ 116

สวัสดีดีคะ

ดิฉันได้แต่งงานกับคนอิตาเลียนที่อิตาลี

และสถานทูตไทยในโรม แล้วตอนนี้ได้หย่าขาดเรียบร้อย

จะแต่งงานใหม่กับคนอิตาเลียน จะต้องเอาใบหย่าที่นี่ ไปรับรองสถานทูตอิตาลี

แล้วไปแปล รับรองเอกสารที่กงสุล(แจ้งวัฒนะ) เเล้วเอาไปอำเภอเพื่อแจ้งเปลี่ยนสถานะ ถึงจะออกใบรับรอง(โสด)เพื่อสามารถไปแต่งงานใหม่ได้

ดิฉันเข้าใจถูกต้องไหมคะ

โดยคุณ เฉลิมขัวญ 23 ธ.ค. 2560, 15:55

ตอบความคิดเห็นที่ 116

ติดต่อขอรับที่ศาลได้ครับ เป็นคำพิพากษาของศาล

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 30 พ.ย. 2560, 11:04

ความคิดเห็นที่ 115

ดิฉันแต่งงานที่อังกฤษกับสามีคนอังกฤษและจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายของอังกฤษแต่ดิฉันไม่มีวิซ่าตอนนี้กลับมาเมืองไทยไทยแล้ว ต้องการจะอย่าขาดกับสามี อยากทราบว่าดิฉัน จะใช้ทนายคนไทย แต่อย่าตามกฎหมายของอังกฤษ ได้โดยที่ไม่ต้องมีทนายที่อังกฤษอีกใช่ไหมคะ และเวลาอย่าต้องขึ้นศาล ทนายเราจะทำอย่างไรคะ และทนายไทยจะสู้ทนายทางอังกฤษได้ไหมเพราะว่าต่างภาษากัน กลัวจะสู้ไม่ได้ตรงนี้ ช่วยให้คำแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ

โดยคุณ สุนทร ใจงาม 22 ต.ค. 2560, 06:23

ความคิดเห็นที่ 114

สวัสดีคะ จดทะเบียนกับสามีชาวออสเตรเลียคะ


จะหย่า แต่เจ้าตัวไม่มีหย่า จะต้องทำอย่างไรบ้งคะ

โดยคุณ วรรณภา สมิธ 7 ก.ย. 2560, 10:14

ความคิดเห็นที่ 113

คือถ้าเราแต่งงานกับชาวต่างชาติ 

แล้วปรากฎว่าเราอยู่กันไม่ได้แล้วหย่ากัน 

เรายังสามารถอยู่ประเทศเขาได้อีกไหมค่ะ

โดยคุณ อ้วน 20 ส.ค. 2560, 12:17

ความคิดเห็นที่ 112

สวัสดีคะ เมื่อตอน ก.พ 59 หนูได้จดทะเบีนยสมรสกับชาวเยอรมันคะ แต่ตอนนี้ต้องการอยากหย่าคะ อยากทราบว่าหย่าได้เลยมั้ยคะ หรอต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนคะถึงหย่าได้ แล้วต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ เตรียมพยานบุคคลคนเดิมกับที่เคยไปตอนจดทะเบียนสมรสมั้ยคะ 

    ขอบคุณมากๆคะ 

โดยคุณ กรรณิการ์ 18 ส.ค. 2560, 20:16

ตอบความคิดเห็นที่ 112

กรณีตามปัญหา  ในกรณีหย่าโดยความยินยอม ให้สามีภริยาทำความตกลงเป็นหนังสือว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรคนใด ถ้ามิได้ตกลงกันหรือตกลงกันไม่ได้ให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาดตามปพพ.มาตรา 1520 วรรคแรก  ดังนั้น หากท่านเจรจากับสามีเพื่อทำความตกลงในเรื่องการหย่ากันได้แล้ว ก็สามารถเดินทางไปที่สำนักงานเขตหรือสถานทูตเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ขอจดทะเบียนการหย่าได้เลย

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 3 ก.ย. 2560, 15:21

ความคิดเห็นที่ 111

สวัสดีค่ะ ดิฉันจดทะเบียนสมรสกับสามีสัญชาติปากีสถานมาเป็นเวลา2ปีแล้วค่ะ อยากทราบว่าถ้าจดทะเบียนหย่าแล้ว ตามกฎหมายจะมีผลยังไงต่อวีซ่าภรรยาไทยที่เค้าถืออยู่ วีซ่าจะถูกยกเลิกภายในระยะเวลากี่วันหลังจากที่จดทะเบียนหย่า ขอทราบข้อมูลผลกระทบกับตัวเค้าหลังจากที่จดทะเบียนหย่าหน่อยค่ะขอบคุณค่ะ 

โดยคุณ Nasreena Akbar 23 ก.ค. 2560, 00:00

ตอบความคิดเห็นที่ 111

เรื่องเกี่ยวกับวีซ่าให้สอบถามที่สถานฑูตประเทศนั้นๆ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 25 ส.ค. 2560, 15:26

ความคิดเห็นที่ 110

อยากทราบว่า หากได้สัญชาติอังกฤษและวีซ่าถาวรแล้ว และต้องการหย่าขาดสามี แต่ยังต้องการอยู่ในอังกฤษกับลูก (ที่เกิดหับสามีชาวอังกฤษ) สามีสามารถยกเลิกสัญชาติของเราได้มั้ยคะ 

โดยคุณ มนัสนันท์ 11 เม.ย. 2560, 03:25

ความคิดเห็นที่ 109

 ดิฉันจดทะเบียนสมรสกับแฟนชาวอังกฤษมีลูกด้วยกัน1คนลูกมีใบเกิดไทย

แต่เป็นคนสัญชาติพ่อถ้าจะต้องการหย่าเราสามารถเอาลูกมาเลี้ยงได้ไหมค่ะ

ใครรู้รบกวนช่วยบอกทีค่ะ

โดยคุณ มิ้นต์ 21 มี.ค. 2560, 05:04

ความคิดเห็นที่ 108

 ดิฉันจดทะเบียนสมรสกับชาวออสเตรเลีย เมื่อ 13 เม.ย.2556  ระหว่างอยู่กินฉันสามีภรรยา  สามีจะมาไทยปีล่ะ ครั้งๆละ 1-2 เดือน และดิฉันจะไปออสเตรเลียทุกเดือน เม.ย. ของทุกปี  เพราะต้องลาพักผ่อนช่วงวันหยุดเทศกาล  ลาต่อเนื่องจะได้อยู่ที่ ออสเตรเลีย หลายวัน ก็เกือบ 3 อาทิตย์ต่อปีค่ะ  (รับราชการ) และเมื่อประมาณต้นปี 59  สามีอยากให้ดิฉันลาออกจากงานเพื่อไปอยู่กับเขาโดยถาวร แต่ดิฉันบอกว่าไปไม่ได้ขอให้ลูกเรียนจบก่อน อีก 4 ปี ลูกจะจบ  แต่เขาไม่ยอมโดยยื่นข้อเสนอให้ คือ หย่ากับไปอยู่กับเขาที่ออสเตรเลีย  ดิฉันเลือกหย่า เพราะเราเลือกลูกและแม่แก่ๆๆที่ไม่มีใครดูแล  เสร็จแล้ว เขาได้ฟ้องหย่า  ดิฉันได้รับใบหย่าประมาณเดือน ส.ค 59

1.ใบหย่าจากออสเตรเลีย  ต้องให้สถานฑูตออสฯที่ไทยรับรองก่อนมั๊ยค่ะ

2.เมื่อสถานฑูตร รับรองเสร็จต้องแปลภาษาและให้สถานกงศุลไทยรับรองอีกใช่มั๊ยค่ะ

3.เมื่อผ่านการรับรองเสร็จถึงจะได้มาแก้ไขเปลี่ยนแปลงในฐานข้อมูลที่สำนักทะเบียน ณ ภูมิลำเนาของเราใช่หรือเปล่าค่ะ

โดยคุณ มัฌฌารีญา 14 มี.ค. 2560, 06:02

ความคิดเห็นที่ 107

เรียน ช่างผู้ชำนาญ เกี่ยวการหย่ากับอดีตต่างชาติ

ดิฉันเคยจดทะเบียนกับชาวอังกฤษ จดที่เมืองไทยที่เดียว แล้วบินไปอยู่กินกัน ที่ประอังกฤษ 2 ปี  ด้วยวีซ่าใกล้วันหมดอายุ  แฟนจะส่งเรากลับเมืองไทย โดยเขาไม่ทำตามที่เราวางแผนที่เคยตกลงกันไว้ เช่น จดทะเบียนหรือแต่งงานที่อังกฤษตามที่เขาูเคยพูดไว้ แต่พลัดวันประกันพรุ่ง กะทั่งวีซ่าดิฉันใกล้จะหมด อายุเหลือไม่กี่วัน ดิฉันจำเป็นต้องกลับเมืองไทยโดยปริยาย

สุดท้าย เราก้อกลับเมืองไทย โดยที่วีซ่า หมดที่ถึงเมืองไทยพอดีเป่ะ  แล้วตั้งแต่นั้นมา ดิฉันไม่ได้รับกีติดต่อกับแฟนคนนี้มาเป็นเวลา 8 ปี และไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูเลย ตลอด แปดปี ตั้งแต่ สิงหาคม 2008 จนถึงปัจจุบัน ปี 2017

ด้วยความที่ไม่ค่อยมีเงิน  ดิฉันจึงปล่อย  เรื่องราวนานขนาดนี้

ดิฉันควรจะกระทำเช่นไรจึงจะสามารถหย่าขาด กับอดีตสามีคนนี้ได้ค่ะ และใช้ระยะนานแค่ไหนที่หย่าสำเร็จได้ค่ะ อยากใช้ชีวืตคู่ใหม่ ที่ดีกว่าเดิมหากทีโอกาส

รบกวนขอคำปรึกษาด้วยค่ะ

ด้วยความนับถือ

บุหงัน โภคแสงอรุณ

โดยคุณ น.ม บุหงัน โภคแสงอรุณ 18 ม.ค. 2560, 01:49

ความคิดเห็นที่ 106

 สามีเป็นคนอังกฤษแต่งงานกับชาวฟิลิปปินแต่งในไทยถ้าต้องการหย่าควรเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ

โดยคุณ Khwanjit phimgotha 21 ต.ค. 2559, 14:11

ความคิดเห็นที่ 105

 ถ้าใหนกรนีทีกำลังท้องอยุ่จะหย่ากับเขาอย่างใรค่ะ

โดยคุณ 11 ต.ค. 2559, 23:55

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก