ต้องการเปลี่ยนนามสกุลบุตรมาใช้นามสกุลแม่|ต้องการเปลี่ยนนามสกุลบุตรมาใช้นามสกุลแม่

ต้องการเปลี่ยนนามสกุลบุตรมาใช้นามสกุลแม่

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ต้องการเปลี่ยนนามสกุลบุตรมาใช้นามสกุลแม่

ดิฉันได้หย่ากับสามีมาแล้วเกือบ 2 ปี แต่ตอนที่หย่ากันได้มีหลักฐานการหย่า

บทความวันที่ 21 เม.ย. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 37032 ครั้ง


ต้องการเปลี่ยนนามสกุลบุตรมาใช้นามสกุลแม่

         ดิฉันได้หย่ากับสามีมาแล้วเกือบ 2 ปี แต่ตอนที่หย่ากันได้มีหลักฐานการหย่าจากการประนีประนอมจากศาลว่า  ให้บุตรอยู่ในความดูแลของมารดา และให้บิดามาดูแลได้บางครั้งคราว แต่ตลอดเวลาที่เลิกกันไปทางดิฉันเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรแต่เพียงดูเดียว โดยทางสามีได้เคยมาดูแลหรือมาหาลูกเลยสักครั้งและไม่มีการติดต่ออะไรทั้งสิ้น รวมทั้งไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลืออะไรเลยสักอย่าง อย่างนี้ดิฉันจะสามารถของเปลี่ยนนามสกุลบุตรจากนามสกุลสามีมาใช้นามสุลกของดิฉันได้หรือไม่ และต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ

คำแนะนำทนายคลายทุกข์
         เมื่อท่านได้หย่าขาดกับสามี  โดยศาลมีคำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้บุตรอยู่ในความดูแลของมารดา  และให้บิดามาดูแลได้บางครั้ง  เพราะฉะนั้น  ตามคำพิพากษาดังกล่าว  จึงเป็นกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์อยู่กับท่านซึ่งเป็นมารดา  ท่านจึงเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตร ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1566 (5)
         และเมื่อปรากฎว่าท่านเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรแต่เพียวผู้เดียว  โดยที่บิดาของบุตรผู้เยาว์ไม่เคยอุปการะเลี้ยงดูบุตรเลย  ท่านมีสิทธิในฐานะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองที่จะขอเปลี่ยนนามสกุลบุตรมาเป็นนามสกุลของมารดาได้  เพราะท่านได้หย่าขาดจากสามีแล้ว  ย่อมมีสิทธิที่จะกระทำการดังกล่าวได้
       ส่วนเอกสารที่ใช้ในการขอเปลี่ยนนามสกุลบุตร ได้แก่
1.  สูติบัตรของบุตร
2.  สำเนาทะเบียนบ้านที่บุตรมีชื่ออยู่
3.  หลักฐานการจดทะเบียนหย่า

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1566
  บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องอยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดา
อำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดาในกรณีดังต่อไปนี้
(5) ศาลสั่งให้อำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดา
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 106

ขอถามหน่อยค่ะ พอดีหนูเลิกกับสามีนานแล้วค่ะ 

พอดีมีลูกด้วยกัน1คนตอนนี้อายุ2ปีครึ่งค่ะ สามารถจะเปลี่ยนนามสกุลมาใช่ของมารดาได้ไหมค่ะ ลูกอยู่กับเราตลอดค่ะ ฝั่งแฟนสามีเก่าไม่เคยส่งเสีย อะไรให้เลยค่ะ และไม่สามารถติดต่อได้เลยค่ะ จะถามว่าเปลี่ยนมาใช้นามสกุลมารดา ได้ไหมค่ะ

โดยคุณ วันทนีย์ 12 ต.ค. 2560, 12:40

ความคิดเห็นที่ 105

ตอนแรกคลอดลูกใช้นามสกุลสามี(ยังไม่ได้จดทะเบียน)แล้วเคยเปลี่ยนมาใช้นามสกุลแม่ แต่ต่อมาจดทะเบียนกัน สามีเปลียนนามสกุลลูกกลับ แต่ตอนนี้หย่ากันแล้ว เราจะเปลี่ยนนามสกุลลูกกลับมาใช้ของแม่อีกได้ไหมคะ

โดยคุณ ธันยวีร์ 7 ส.ค. 2560, 17:04

ตอบความคิดเห็นที่ 105

แนะนำให้ท่านเข้าสอบถามนายทะเบียนที่สำนักงานเขตหรืออำเภอ เพื่อขอเปลี่ยนนามสกุลครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 29 ส.ค. 2560, 15:23

ความคิดเห็นที่ 104

หนูกับแฟนได้อย่ากันนานแล้ว..ไม่เคยมาส่งเสียบุตร..ช่วยให้คำคอบหน่อย...อยากเปลี่ยนนามสกุลบุตร...ได้ไหม

โดยคุณ หญิง 6 ก.ค. 2560, 02:16

ตอบความคิดเห็นที่ 104

กรณีตามปัญหา  หากบุตรอยู่ในอำนาจปกครองของท่าน ท่านสามารถดำเนินการเปลี่ยนชื่อสกุลของบุตรได้ ตามปพพ.มาตรา 1566 1567

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 27 ก.ค. 2560, 14:09

ความคิดเห็นที่ 103

เลิกกับสามีต่างชาติ มีลูกด้วยกันแล้วใช้นามสกุลแฟน แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ติดต่อพ่อของลูกไม่ได้มา3ปี แต่ดิฉันดูแลบุตรเพียงผู้เดียว จำเป็นค่ะไหมที่เราต้องเปลี่ยนนามสกุลบุตรตามแม่ 

โดยคุณ ณดา ช่างเกวียน 27 เม.ย. 2560, 09:43

ความคิดเห็นที่ 102

 สวัสดีค่ะถ้าดิฉันอยากเปลี่ยนนามสกุลบุตรมาเป็นของพ่อเลี้ยงได้ไหมค่ะและต้องมีอะไรบ้างเพราะเราเลิกกันนานแล้วค่ะแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันและดิฉันจดทะเบียนกับคนไหม่เราสาสามารถเปลี่ยนนามสกุลบุตรได้หรือเปล่าคะและดิฉันเป็นคนดูแลบุตรเพียงลำพังค่ะ

โดยคุณ จิตรวดี 1 มี.ค. 2560, 15:20

ความคิดเห็นที่ 101

 ต้องการเปลี่ยนนามสกุลลูกชายมาใช้ของแม่ กับพ่อเด็กเลิกกันไปตั้งแต่ลูกได้2เดือน ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับพ่อเด็กค่ะ เคยของไปขอเปลี่ยนที่อำเภอแล้วเจ้าหน้าทีไม่ยอมให้เปลี่ยน เจ้าหน้าที่ถามว่าใครเป็นคนเซ็นชื่อในใบเกิดของเด็กพอบอกว่าพ่อเด็กเป็นคนเซ็นต์แจ้งเกิด เจ้าหน้าก็บอกว่าเปลี่ยนไม่ได้ต้องให้พ่อเด็กมาเซ็นต์ยืนยันเท่านั้น ตั้งแต่เลิกกันไปไม่เคยติดต่อกับพ่อเด็กได้เลยค่ะไม่รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่มั่ย ตอนนี้น้อง 7ขวบแล้วค่ะ จะสามารถเปลี่ยนได้มั่ยค่ะ

โดยคุณ จันจิรา ทองเสนา 28 ธ.ค. 2559, 08:17

ตอบความคิดเห็นที่ 101

 หากติดต่อไม่ได้แนะนำให้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อออกเอกสารยืนยันว่าไม่สามารถติดตามตัวได้ เพื่อยื่นขอเปลี่ยนนามสกุลต่อไปครับ 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 18 ม.ค. 2560, 14:16

ความคิดเห็นที่ 100

 หากติดต่อไม่ได้แนะนำให้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อออกเอกสารยืนยันว่าไม่สามารถติดตามตัวได้ เพื่อยื่นขอเปลี่ยนนามสกุลต่อไปครับ 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 18 ม.ค. 2560, 14:16

ความคิดเห็นที่ 99

 สามีเสียชีวิตไปแล้วต้องการเปลี่ยนนามสกุลลูกมาใช้ของเราต้องทำอย่างไรบ้าง

โดยคุณ molruedee jaengjai 16 ก.ย. 2559, 08:45

ความคิดเห็นที่ 98

 สามีอยากเปลี่ยน นามสกุลบุตรจากนามสกุล ของดิฉัน. ไปใช่นามสกุลของเขา แต่เราไม่ได้ จดทะเบียนสมรสกัน ตอนนี้บุตรอายุ 4 เดือน จะทำได้ไหม ?

โดยคุณ ทิพย์เกสร 13 ก.ย. 2559, 20:26

ตอบความคิดเห็นที่ 98

 การขอเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อรอง ตาม พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505  ท่านสามารถยื่นคำขอต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 5 ต.ค. 2559, 13:39

ความคิดเห็นที่ 97

 การขอเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อรอง ตาม พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505  ท่านสามารถยื่นคำขอต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 5 ต.ค. 2559, 13:39

ความคิดเห็นที่ 96

ไม่ได้จดทะเบียนหย่าแต่แยกกันอยู่มาสามปีกว่าและลูกอยู่ในการดูแลของดิฉันเค้าก็ไม่ได้ส่งเสียเลี้ยงดูลูกเลย..ดิฉันจะสามารถเปลี่ยนนามสกุลลูกมาใช้นามสกุลดิฉันได้มั้ยคะ 

โดยคุณ nutchaya rungrojtechakul 11 พ.ค. 2559, 23:05

ความคิดเห็นที่ 95

 หนูแต่งงานกับแฟนแต่ไม่ได้จดทะเบียน มีลูก1คน

ใช้นามสกุลแฟน ถ้าหนูจะเปลี่ยนนามสกุลลูกให้มาใช้ของหนู ต้องใช้อะไรบ้างค่ะ ต้องให้แฟนเซ็นไม่ค่ะ

โดยคุณ มลฤดี นวลชาวนา 8 พ.ค. 2559, 14:12

ความคิดเห็นที่ 94

 ตอนนี้อยากสอบถามว่า หย่ากับสามีได้ 3 ปีกว่าแล้วและตอนนี้ก็แต่งงานมีสามีใหม่ และกำลังจะจดทะเบียน เลยอยากถามว่า ลูกเราสามารถใช้นามสกุลสามีใหม่ได้ไหมค่ะ และต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ 

โดยคุณ เพียรนภา สัพโส 21 มี.ค. 2559, 15:01

ความคิดเห็นที่ 93

ดิฉันจดทะเบียนสมรสกับสามีแต่ยังไม่ได้หย่า มีลูกอายุ1ปี และลูกได้ใช้นามสกุลของพ่ออยู่ และตอนนี้พ่อกับแม่ได้แยกกันอยู่แล้ว แต่อยากเปลี่ยนนามสกุลลูกมาใช้นามสกุลของแม่เนื่องจากพ่อไม่มาสนใจรับผิดชอบเลี้ยงดูลูกเลย ถามค่าเลี้ยงดูลูกก็ไม่สนใจและไม่เคยให้เลย ไม่ทราบว่าดิฉันจะทำได้มั้ยคะ 

โดยคุณ นภาพร 16 มี.ค. 2559, 07:53

ตอบความคิดเห็นที่ 93

 คืออยากจะเปลี่ยนนามสกุลบุตรแต่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนกันได้ไหมค่ะ และต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ

โดยคุณ kookkik naka 18 มี.ค. 2559, 12:45

ความคิดเห็นที่ 92

 คืออยากจะเปลี่ยนนามสกุลบุตรแต่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนกันได้ไหมค่ะ และต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ

โดยคุณ kookkik naka 18 มี.ค. 2559, 12:45

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก