หนังสือสัญญาขายฝากที่ดินหมดอายุความ|หนังสือสัญญาขายฝากที่ดินหมดอายุความ

หนังสือสัญญาขายฝากที่ดินหมดอายุความ

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

หนังสือสัญญาขายฝากที่ดินหมดอายุความ

เนื่องด้วยคุณอาของดิฉันและย่าได้นำโฉนดที่ดินไปขอกู้ยืมเงินจากเพื่อนคุณพ่อ

บทความวันที่ 29 ส.ค. 2555, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 4580 ครั้ง


หนังสือสัญญาขายฝากที่ดินหมดอายุความ


            ดิฉันมีปัญหาจะปรึกษาคุณทนายดังนี้ค่ะ เนื่องด้วยคุณอาของดิฉันและย่าได้นำโฉนดที่ดินไปขอกู้ยืมเงินจากเพื่อนคุณพ่อ  เพื่อมาเป็นค่าปุ๋ย ค่ายา ในการทำนาเป็นเงินจำนวน 30,000 บาท  โดยมีกำหนดระยะเวลาไถ่คืนภายใน 6 เดือน เนื้อความในสัญญามีดังนี้ค่ะ
         1. ผู้ขายฝากได้ตกลงขายฝากที่ดินแปลงที่กล่าวข้างต้นนี้ (มีกำหนดหกเดือน) นับตั้งแต่วันทำสัญญานี้ เป็นจำนวนเงิน 35,400 บาท (ส่วนเกิน 5,400 บาท เป็นค่าธรรมเนียม  โดยทางฝ่ายเพื่อนคุณพ่อให้ทางคุณอากับย่าเป็นคนออกค่าใช้จ่ายส่วนนี้)
         2. ในการขายฝากนี้ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน ให้ผู้รับซื้อฝากจำหน่ายทรัพย์สินที่ขายฝากได้
         3. ขายฝากมีกำหนด หกเดือน ที่ดินไม่เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างที่บ้าน นอกเขตเทศบาล
         4. ทั้งสองฝ่ายตกลงกันยอมให้ ผู้รับซื้อฝากเป็นผู้ถือโฉนดที่ดินรายนี้ในระหว่างที่ใช้สัญญาขายฝากนี้
         5. ผู้ขายฝากได้ที่ดินมาโดยจับจองเกิน 10 ปีไม่ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่
         6. คู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ให้ผู้ซื้อฝากขายทรัพย์ที่ขายฝาก
         ทั้งหมดมี 6 ข้อ แต่ปัญหาเกิดขึ้นหลังจากที่ครบกำหนด 6 เดือนแล้ว คุณอากับย่าก็ได้นำเงินที่ได้จากการเกี่ยวข้าวเพื่อไปไถ่คืน แต่ทางเพื่อนคุณพ่อไม่ยอมให้ไถ่ บอกกับคุณอากับย่าว่าไม่เป็นไรไม่ต้องรีบมาไถ่หรอก เอาเงินไปทำทุนทำนาต่อก็ได้ ทางนี้ไม่มีปัญหาอะไร ด้วยความที่ไม่ได้คิดอะไรคุณอากับย่าก็เลยไม่ได้ไปติดต่อกับทางนั้นอีก จนเลยกำหนดมา ทีนี้ทางนั้นเขาเอาโฉนดที่ดินนี้ไปขายฝากกับที่อื่นอีกได้เงินมา 500,000 บาท ทางคุณอารู้กับย่าก็เลยจะไปขอไถ่คืน  แต่หลังจากนั้นเขาก็ไม่ยอมให้  ดิฉันอยากจะถามว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้เราพอจะมีทางไหนได้บ้างคะที่จะเอาที่ดินเก่าแก่ของคุณปู่คุณย่ากลับคืนมา
 

คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
         กรณีตามปัญหาของท่านดังกล่าวถ้าหากการขายฝากที่ดินมีโฉนดกันเอง สัญญาขายฝากก็เป็นโมฆะถือว่าผู้ซึ่งฝากครอบครองแทนผู้ขายฝากตลอดเวลา ไม่ได้ครอบครองอย่างเป็นเจ้าของและแม้ผู้ขายฝากไม่นำเงินไปชำระหนี้คืนในกำหนด ก็ถือไม่ได้ว่าผู้ขายสละสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ซื้อ ดังนั้น คุณย่าและอาจึงฟ้องเรียกคืนซึ่งที่ดินพิพาทของตนได้ แต่ต้องชำระหนี้ตามสัญญาขายฝากอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นให้แก่ผู้ซื้อ มิฉะนั้น ผู้ซื้อมีอำนาจยึดหน่วงที่ดินไว้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

 แม่นำที่ดินไปขายฝาก แล้วผู้รับฝาก คิดดอกแพงมาก จาก ร้อยละ 1 อยู่มาขึ้นเป็น ร้อยละ2 จนผ่อนไม่ใหวก็เลยไม่ได้ส่งดอกเลยคะ ผู้รับฝากจึงไปฝองศาล แล้วยึดที่ไป ต้อนนี้เราต้องการไถ่คืน เราเอาเงินมา 800,000  แต่พอตอนนี้จะไถ่คืน เขาเรียก 1,400,000 เราพอจะมีหนทางไหมคะ ให้มันถูกลง เพราะมีบ้านอยู่ด้วย ต้อนนี้เช่าเขาอยู่ เดือนละ 3,000

โดยคุณ นนทนันท์ 24 เม.ย. 2557, 19:05

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก