ต้องการรับหลานเป็นบุตรบุญธรรม กรณีพ่อแม่เด็กเสียชีวิต|ต้องการรับหลานเป็นบุตรบุญธรรม กรณีพ่อแม่เด็กเสียชีวิต

ต้องการรับหลานเป็นบุตรบุญธรรม กรณีพ่อแม่เด็กเสียชีวิต

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ต้องการรับหลานเป็นบุตรบุญธรรม กรณีพ่อแม่เด็กเสียชีวิต

ดิฉันอายุ 32 ปี จดทะเบียนสมรสกับชาวสวีเดนที่ประเทศสวีเดน

บทความวันที่ 17 พ.ค. 2555, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 401 ครั้ง


ต้องการรับหลานเป็นบุตรบุญธรรม กรณีพ่อแม่เด็กเสียชีวิต


            ดิฉันอายุ 32 ปี จดทะเบียนสมรสกับชาวสวีเดนที่ประเทศสวีเดน(ที่ไทยไม่ได้จดทะเบียนสมรส) และได้ย้ายมาอาศัยที่สวีเดนกับสามี ดิฉันมีความประสงค์จะรับหลานชายลูกของพี่สาวแท้ๆ อายุ 15 ปี เป็นบุตรบุญธรรม หลังจากพ่อและแม่เด็กเสียชีวิตเด็กได้อยู่ในการอุปการะเลี้ยงดูของดิฉันมาโดยตลอด
         ดิฉันอยากรบกวนปรึกษาว่า ดิฉันจะต้องดำเนินการและใช้เอกสารสำคัญอะไรบ้าง ในกรณีดิฉันรับเป็นแม่บุญธรรมแต่เพียงผู้เดียว (สามียินยอม แต่สามีไม่มีความประสงค์จะเป็นพ่อบุญธรรม ) เนื่องจากดิฉันอาศัยอยู่ที่สวีเดน จึงติดขัดเรื่องการเดินทาง ขั้นตอนไหนบ้างที่ดิฉันจำเป็นต้องดำเนินการเอง และขั้นตอนไหนบ้างที่คุณทนายสามารถดำเนินการแทนได้บ้าง
         ดิฉันต้องการดำเนินการอย่างด่วนที่สุด เนื่องจากกฎหมายประเทศสวีเดน เด็กที่อายุเกิน18ปี ไม่สามารถย้ายตามพ่อแม่ได้


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
          1. การรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของบิดาและมารดาของผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม แต่เมื่อไม่มีผู้อำนาจให้ความยินยอมดังกล่าวได้เพราะทั้งบิดามารดาของผู้เยาว์ตายไปหมดแล้ว ท่านซึ่งเป็นผู้ประสงค์จะขอรับหลานชายเป็นบุตรบุญธรรมจะต้องร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมดังกล่าวได้ หรืออาจให้อัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งดังกล่าวต่อไป ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1598/21 ดังนั้น หากท่านจะแต่งตั้งทนายเพื่อยืนยันคำร้องต่อศาลแทนให้ท่านปรึกษาทนายเพื่อดำเนินการต่อไป
         2. ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรมได้ที่ศูนย์อำนวยการรับบุตรบุญธรรม
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก