จ้างต่อเติมบ้านโดยไม่ได้ทำสัญญา|จ้างต่อเติมบ้านโดยไม่ได้ทำสัญญา

จ้างต่อเติมบ้านโดยไม่ได้ทำสัญญา

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

จ้างต่อเติมบ้านโดยไม่ได้ทำสัญญา

จ้างต่อเติมบ้านกับเพื่อนพี่สาวไม่ได้ทำสัญญาตั้งแต่ปี 2546

บทความวันที่ 25 ต.ค. 2554, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 849 ครั้ง


จ้างต่อเติมบ้านโดยไม่ได้ทำสัญญา


          จ้างต่อเติมบ้านกับเพื่อนพี่สาวไม่ได้ทำสัญญาตั้งแต่ปี 2546 แต่ส่วนต่อเติมแตกร้าวเขาก็มาซ่อมให้โดยการแกะกระเบื้องที่แตกออกแล้วแปะอันใหม่ให้ 2 ครั้งแล้ว  ต่อมาส่วนที่ต่อเติมทรุดและจะทำให้เกิดปัญหากับตัวบ้านให้ทรุดตามไปด้วย  ทำจดหมายไป 2 ฉบับ  แล้วให้ติดต่อเพื่อเข้ามาแก้ไข  แต่ไม่ได้รับการติดต่อกลับจากผู้รับเหมา  จะสามารถเรียกผู้รับเหมารายอื่นทำแทน  และฟ้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้หรือไม่  โดยอาศัยจากหลักฐานคือ จดหมาย 2 ฉบับ และ CD บันทึกเสียงการสนทนากับผู้รับเหมาที่ไม่ยอมรับผิดชอบ  หรือควรมีวิธีการดำเนินการอย่างไร

    
คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
         การทำสัญญาจ้างทำของ กฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องทำเป็นหนังสือ จึงอาจตกลงว่าจ้างด้วยวาจาก็ได้ และถ้าไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาจ้างทำของ ผู้รับจ้างมีหน้าที่จะต้องรับผิดเพื่อการที่ทำชำรุดบกพร่องเพียงแต่ที่ปรากฎขึ้นภายใน 1 ปี นับแต่วันส่งมอบ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 600 วรรคแรก ดังนั้น ท่านสามารถฟ้องบังคับให้ผู้รับจ้างรับผิดเพื่อความชำรุกบกพร่องนั้นได้ภายในกำหนดเวลา 1 ปีดังกล่าว หรือขอให้ศาลมีคำสั่งบังคับให้บุคคลภายนอกทำการแทนโดยให้ผู้รับจ้างเดิมเสียค่าใช้จ่ายให้ก็ได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 213 วรรคสอง
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก