ที่ดิน นส3 ซื้อขายได้หรือไม่|ที่ดิน นส3 ซื้อขายได้หรือไม่

ที่ดิน นส3 ซื้อขายได้หรือไม่

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ที่ดิน นส3 ซื้อขายได้หรือไม่

ผมกำลังจะซื้อที่ดิน เป็น นส.3

บทความวันที่ 25 ก.ค. 2554, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 70219 ครั้ง


ที่ดิน นส3 ซื้อขายได้หรือไม่


          ผมกำลังจะซื้อที่ดิน เป็น นส.3  (ไม่ใช่ นส.3 ก) เคยหาข้อมูลหลายที่แล้วยังไม่เข้าใจ  อยากทราบรายละเอียดดังนี้ครับ
          1. นส.3 ซื้อขายได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร
          2. จำนองธนาคารได้หรือไม่
          3. ออกโฉนดได้หรือไม่
          4. มีค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมอะไรบ้าง
          5. มีข้อแนะนำอย่างไร


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
         1. ที่ดินที่มีเอกสารเป็น นส.3 (หนังสือรับรองการทำประโยชน์) เป็นที่ดินที่มีแต่เพียงสิทธิครอบครองยังไม่อาจมีกรรมสิทธิ์ได้ แต่บุคคลผู้มีชื่อใน นส.3 ซึ่งกฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตาม นส.3 นั้น ย่อมมีสิทธิจดทะเบียนโอนขายแก่บุคคลอื่นได้ในฐานะที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1336,1373
         2. เจ้าของย่อมจดทะเบียนจำนองที่ดินไว้ ไม่ต้องห้ามตาม ป.พ.พ.มาตรา 705
         3. เมื่อสำนักงานที่ดินประกาศให้ผู้ครอบครอง นส.3 ที่อยู่ในเขตยื่นคำร้องขอออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินนั้น ที่ดินดังกล่าวย่อมออกโฉนดได้โดยชอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประมวลกฎหมายที่ดิน
         4. หากมีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินนี้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ก็ย่อมมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการต่างๆ นั้น

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 705
  การจำนองทรัพย์สินนั้น นอกจากผู้เป็นเจ้าของในขณะนั้นแล้ว ท่านว่าใครอื่นจะจำนองหาได้ไม่

มาตรา 1336  ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจำหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

มาตรา 1373 ถ้าทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดไว้ในทะเบียนที่ดิน ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลผู้มีชื่อในทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 11

ผมรบกวนถามหน่อยครับพอดีผมมีเรื่องเดือนร้อนต้องใช้เงินแต่ผมมีทีดิน นส3กไม่มีโฉนดผมพอจะนำไปขอกู้เงินธนคารได้มัยครับและพอจะทราบว่ามีธนาคารไหนให้กู้บางครับผมต้องการคำตอบเร็วๆนะครับผมรีบใช้เงินครับมันจะไม่ทันครับรบกวนคุณพี่ๆด้วยครับ

โดยคุณ ประจักษ์ ตาลน้อย 18 ต.ค. 2560, 04:55

ความคิดเห็นที่ 10

 ได้ซื้อที่จากอา เอกสารสิทธิ์เป็นนส.3 ตอนนี้ทำการรังวัดเพื่อแบ่งแยก เรื่องไม่คืบหน้าดิฉันเข้าไปถามเจ้าหน้าที่ได้คำตอบว่าที่แห่งนี้เคยเป็นที่จับจองไม่มีสิทธ์แบ่งแยก ดิฉันสงใสว่าถ้าไม่มีสิทธ์แล้วทางเจ้าหน้าที่ออกเอกสารสิทธ์เป็น นส3 ได้อย่างไร ? และแปลงข้างๆกันเป็นโฉนดและแบ่งแยกกันหมดแล้ว เจ้าหน้าที่แนะนำว่าให้ไปทำการยกเลิกการแบ่งแยกผู้รู้ช่วยแนะนำที

โดยคุณ สุดา 12 เม.ย. 2559, 10:10

ความคิดเห็นที่ 9

พ่อมีที่ดินที่เป็น นส3 ในที่ดินได้ทำการขุดบ่อเลี้ยงปลาไว้ แต่อยู่ๆได้มีทางกำนันมาบอกว่าจะขอเวณคืนที่ดินไปทำเป็นคลองน้ำใช้ประจำหมู่บ้านถ้าแบบนี้เราจะมีสิทธิเลียกร้องอะไรได้หรือไม่ค่ะ

โดยคุณ เกศินี โตพุ่ม 4 มี.ค. 2559, 10:15

ความคิดเห็นที่ 8

นส.3สามารถแบ่งแยกออกจากใบนส.3ใบเดิม ได้ไหมค่ะ  และต้องทำอย่างไรบ้าง

โดยคุณ วรนุช 28 ก.ค. 2558, 16:20

ความคิดเห็นที่ 7

 คือ มี คน นำ น.ส.3 . มา วางค้ำ ประกัน กู้ เงิน พ่อ ผม ไป แล้ว ทาง เจ้า ของ นั้น ม่ ได้ มี การ ผ่อน ชำระ หนี้สิน ที่ ยืม ไป ศาล จึง มี คำสั่ง ให้ ผู้ ฟ้อง นำ นส.3 ที่ เค้า นำมาวาง ค้ำ ประกัน นำขาย ทอด ตลาด เพื่อ ชำระ หนี้ สิน ที่ ได้ กู ยืม ไป นั้น ดั่งนั้น ผม มี สิทธิ ที่ จะ ขายนำ ขาย ทอด ตลาด ได้ มั้ยครับ

โดยคุณ ปณิธาน ปรุงกลิ่น 21 ก.ย. 2557, 01:23

ความคิดเห็นที่ 6

  เมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้ว พ่อสามีดิฉันได้ทำการแบ่งซื้อที่ดินซึ่งเป็นที่แปลงใหญ่และไม่มีโฉนดมีแต่ใบนส.3 แต่พ่อสามีดิฉันได้แบ่งซื้อมาในเนื้อที่ 79 ตารางวา ซึ่งมีเพียงใบซื้อขายที่เป็นหลักฐานในการซื้อที่ดินพื้นนี้เพียงอย่างเดียว และทำการปลูกสร้างบ้านได้อยู่อาศัยมาเป็นระยะเวลา 30 ปี ....
ต่อมาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 เจ้าของที่ดินที่พ่อสามีดิฉันแบ่งซื้อที่ดิน ได้พาเจ้าหน้าทีที่ดินมาทำการวัดที่ดินทั้งหมดรวมในส่วนของพ่อสามีที่แบ่งซื้อในเนื้อที่ 79 ตารางวา เพื่อขอออกโฉนดเป็นขอตัวเองเพียงผู้เดียวโดยไม่มีการแจ้งทางพ่อสามีดิฉันแต่อย่างใด แต่ทางพ่อสามีดิฉันได้ทำการคัดคานต่อหน้าเจ้าของที่ดินและเจ้าหน้าที่ที่ดินที่มาทำการวัดที่ดินและสุดท้ายในวันนั้นก็ไม่ได้มีการวัดที่ดินเกิดขึ้น ดิฉันกังวลใจเป็นอย่างมาเพราะกลัวจะเสียบ้านและที่ดินพื้นสุดท้ายไป และดิฉันเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่ได้ร่ำรวยและไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยถ้าไปปรึกษาทนายก็ไม่รู้จักทนายที่ไหน และไม่มีเงินมาพอที่จ้างทนายไปต่อสู้ในชั้นศาล ..............ดิฉันจึงตั้งกระทู้นี้เพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้รู้หรือมีประสบการณ์ทางด้านนี้ช่วยให้คำแนะนำหน่อยค่ะร้องไห้
คำถาม
1.ดิฉันอยากทราบว่าพอจะมีหนทางใหนบ้างที่จะไม่ให้เสียที่ดินพื้นนี้
2. ดิฉันจะของออกโฉนดในส่วนพื้นที่ 79 ตารางวาของพ่อสามีของดิฉันได้หรือไม่
3. ถ้าขอออกโฉนดที่ดินในส่วนพื้นที่ 79 ตารางวาถ้าเจ้าของ นส.3 ไม่ยินยอมจะต้องดำเนินการอย่างไร
4.ดิฉันมีสิทธิ์ที่จะไปขอออกโฉนดเองได้ไหมโดยที่ไม่มี นส.3

โดยคุณ เก๋ 9 ก.ย. 2557, 13:45

ความคิดเห็นที่ 5

 ที่ดิน นส- ครุฑตราสีเขียว หมายความว่าอย่างไร และครุฑตราสีแดง หมายความว่าอย่างไร ครั

โดยคุณ เฉลิมชัย รัตตะประทุม 17 ก.ค. 2557, 19:36

ความคิดเห็นที่ 4

ผมจะซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างครับเเต่ที่ดินเป็น นส3 ข เลยไม่ทราบข้อมูลในเรื่องที่ นส3 ข เลยครับ จึงอยากทราบข้อมูลในเรื่องนี้ผมมีข้อที่อยากจะถามข้อมูล 3 ข้อครับ  

1. นส 3 ข คือ

2. นส 3 ข สามารถซื้อขายได้หรือไม่

3. นส 3 ข นำไปกู้กับทางธนาคารได้หรือไม่ (อยากทราบถ้าธนาคารรับผมอยากทราบว่าเป็นธนาคารไหน)

ขอบขอบพระคุณที่ให้ความรู้มา ณ ที่นี้ครับ

โดยคุณ อิทธิพล 28 ส.ค. 2556, 15:31

ความคิดเห็นที่ 3

ที่เป็น นส 3 ก เขานำเอามาประกันการกู้เงินจากเราและเป็นชื่อแม่เขาที่ตายไปแล้วจะมีผลดีกับผู้ที่ให้กู้เงินไหม

โดยคุณ นง 20 ส.ค. 2556, 13:15

ความคิดเห็นที่ 2

ที่ สปก พ่อผมเป็นน้องของ พ่อน้าสาว  ถ้า น้าสาวจะโอน ที่ สปก ให้ ผมได้ไหมครับ

โดยคุณ นิเวศน์ กันทะเนตร 4 ก.ค. 2556, 22:56

ความคิดเห็นที่ 1

มีโฉนดที่ดินเป็น นส 3 ของตา ตาได้เสียชีวิตแล้ว ยังไม่ได้มีการโอนโฉนดให้ใคร ชื่อในโฉนดเป็นของตา ตามีลูก 1 คน เป็นแม่ของดิฉัน  แต่แม่หนีออกจากบ้านไปหลายปีแล้ว ดิฉันเป็นหลานคนเดียว แต่ตามีลูกเลี้ยง 1 คน ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน อยากทราบว่าใครมีสิทธิได้รับมรดก ในที่ดินแปลงนี้ค่ะ

โดยคุณ ตริษา ดวงภูเขียว 3 มิ.ย. 2556, 14:33

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก