กฎหมายนิติบุคคล/อาคารชุด ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2553|กฎหมายนิติบุคคล/อาคารชุด ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2553

กฎหมายนิติบุคคล/อาคารชุด ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2553

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

กฎหมายนิติบุคคล/อาคารชุด ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2553

ระเบียบการต่อเติมหลังคาของนิติบุคคล

บทความวันที่ 27 ธ.ค. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 529 ครั้ง


ระเบียบการต่อเติมหลังคาของนิติบุคคล

           ห้องของคอนโดผมอยู่ชั้นสองครับ และที่ห้องเป็นแบบที่พิเศษกว่าแบบอื่นคือ จะมีระเบียงยื่นออกมาด้านนอกเลยตัวตึกออกมา ปัญหาในปัจจุบันคือ ทางนิติได้มีแบบกำหนดให้สร้างหลังคาได้เพียงครึ่งหนึ่งของระเบียงเท่านั้น แต่เนื่องด้วยโดยปกติแล้ว จะมีสิ่งของล้นลงมาจากห้องข้างบน (คอนโดมี18 ชั้น)  ซึ่งทำให้หลังคาของผมเสียหาย และยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นอันตราย ในบริเวณที่มีสามารถสร้างหลังคาได้
           ผมได้คุยกับทางนิติแล้ว  โดยขอให้เจ้าของห้องสามารถสร้างแบบหลังคาให้เต็มระเบียง แต่นิติไม่ยอมครับ  อีกทั้งอยากขอให้เปลี่ยนแบบวัสดุหลังคาให้คงทนกว่านี้(ค่าทำหลังคาผมยินดีออกค่าใช้จ่ายเอง) แต่ทางนิติไม่เห็นด้วยครับ เพราะกังวลเรื่องความสวยงามของทุกห้องให้เหมือนกัน ในกรณีเช่นนี้ ผมควรทำอย่างไรได้บ้างครับ เพราะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก อีกทั้งค่าใช้จ่ายที่จะเกิดจากซ่อมหลังคาด้วยว่าใครจะเข้ามารับผิดชอบครับ

คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
            หากมติของนิติบุคคล เรื่องห้ามสร้างแบบหลังคาให้เต็มพื้นที่ระเบียงห้อง  เพียงเพื่อกระทบถึงความสวยงามของห้องคอนโด โดยไม่แยแสถึงความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยในห้องคอนโดนั้น หากท่านได้รับผลกระทบกระเทือนจากมิติคำสั่งห้ามของนิติบุคคลนั้นเป็นพิเศษ   ท่านสามารถยื่นฟ้องนิติบุคคลต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งเพิกถอนมติของนิติบุคคลต่อไป ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 55 
            หากหลังคาระเบียงของท่านเกิดความเสียหายเนื่องจากมีของตกหล่นทะลุหลังคา ท่านย่อมมีสิทธิเรียกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหลังคาจากเจ้าของห้องคอนโด ซึ่งเป็นบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนให้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 436

มติของนิติบุคคล ถือเป็นระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เจ้าของโครงการหรืออาคารชุดจำต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือระเบียบของนิติบุคคล

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 436
บุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดเพราะของตกหล่นจากโรงเรือนนั้น หรือเพราะทิ้งขว้างของไปตกในที่อันมิควร

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 55
  เมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น เกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพ่ง หรือบุคคลใดจะต้องใช้สิทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลส่วนแพ่งที่มีเขตอำนาจได้ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแพ่งและประมวลกฎหมายนี้

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

นิติบุคคลมีสิทธิ ตัดน้ำและตัดไฟ ห้องที่ค้างจ้าง ค่าส่วนกลาง และไม่จ่าย ค่าน้ำตามระเบียบของนิติ โดยมีมติที่ประชุม ด้วยครับว่าให้มีการตัดน้ำ ตัดไฟ ในกรณีที่ลูกบ้านไม่จ่าย ค่าส่วนกลาง และค่า น้ำ โดยกรณีที่ผมเจอมาคือ ไม่จ่าย ค่าส่วนกลางมา ครึ่งปี รวมค่าน้ำ ด้วยนะครับ

จากผู้หนักใจในการทำงาน

โดยคุณ คุณตั้ม 4 ก.ค. 2555, 20:36

ความคิดเห็นที่ 1

ทำไมนิติบุคคลมีสิทธิมายึดทรัพย์ส่วนบุคคลของเราได้ทั้งที่ไม่มีหนี้สินต่อกันแต่นิติบุคคลไปฟ้องศาลและผู้พิภาคษายังตัดสินให้นิติบุคคลได้ทรัพย์และไม่ยอมให้เราเบิกพยานบุคคลเลย อย่างนี้ผู้พิภาคษาทำถูกหรือเปล่า ถ้าเปล่าจะฟ้องทั้งผู้พิภาคษาและนิติบุคคลต้องทำยังงัยบ้าง

โดยคุณ mail 30 ธ.ค. 2553, 13:31

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก