สัญญาซื้อขายเฟรนไชส์|สัญญาซื้อขายเฟรนไชส์

สัญญาซื้อขายเฟรนไชส์

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

สัญญาซื้อขายเฟรนไชส์

เมื่อเจ้าของเฟรนไชน์ขายเฟรนไชน์ให้เรา แต่เค้ายังไม่ได้จดทะเบียนการค้า

บทความวันที่ 8 ธ.ค. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 910 ครั้ง


สัญญาซื้อขายเฟรนไชส์

            เมื่อเจ้าของเฟรนไชส์ขายเฟรนไชส์ให้เรา  แต่เค้ายังไม่ได้จดทะเบียนการค้า เราสามารถเปลี่ยนชื่อเฟรนไชส์ได้หรือไม่ ถ้าเค้าไปจดทะเบียนทีหลังเค้ามีสิทธิเรียกร้องค่าเฟรนไชส์จากเราหรือไม่ เพราะตอนซื้อไม่ได้ทำสัญญาผูกมัดทำแค่สัญญาซื้อขายอย่างเดียว

คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
            - ท่านสามารถจดทะเบียนมีชื่อเป็นเจ้าของเฟรนไชส์ให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้
            - หากท่านยังไม่ได้ชำระค่าซื้อเฟรนไชส์ให้แก่ผู้ขายตามสัญญาซื้อขาย กรณีย่อมเป็นสิทธิของผู้ขายเจ้าหนี้ชอบที่จะเรียกร้องรวมทั้งเงินค่าซื้อจากท่านได้ตามกฎหมายตาม ป.พ.พ. มาตรา 213

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 213 
ถ้าลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชำระหนี้ของตน เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับชำระหนี้ก็ได้ เว้นแต่สภาพแห่งหนี้จะไม่เปิดช่องให้ทำเช่นนั้นได้
เมื่อสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับชำระหนี้ได้ ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทำการอันหนึ่งอันใด เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับให้บุคคลภายนอกกระทำการอันนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายให้ก็ได้ แต่ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทำนิติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไซร้ ศาลจะสั่งให้ถือเอาตามคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ก็ได้
ส่วนหนี้ซึ่งมีวัตถุเป็นอันจะให้งดเว้นการอันใด เจ้าหนี้จะเรียกร้องให้รื้อถอนการที่ได้กระทำลงแล้วนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่าย และให้จัดการอันควรเพื่อกาลภายหน้าด้วยก็ได้
อนึ่งบทบัญญัติในวรรคทั้งหลายที่กล่าวมาก่อนนี้ หากระทบกระทั่งถึงสิทธิที่จะเรียกเอาค่าเสียหายไม่
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก