งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ชั้นฎีกาประกันตัวได้หรือไม่

ถ้าเราถูกจับในข้อหาลักทรัพย์คดีอยู่ในชั้นศาลฎีกาจะประกันตัวได้ไหม

บทความวันที่ 6 ก.ค. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 17196 ครั้ง


ชั้นฎีกาประกันตัวได้หรือไม่

            ถ้าเราถูกจับในข้อหาลักทรัพย์คดีอยู่ในชั้นศาลฎีกาจะประกันตัวได้ไหม  ตัวคนที่โดนจับแค่ทำงานรับจ้างรายวันกิน  โดยไม่ทราบสาเหตุ  แต่โดนจับไม่ยุติธรรมเลย  จะมีวิธีช่วยอย่างไรบ้าง  เพราะเราเป็นแพะรับบาปแทนคนที่มีเงินมีอำนาจ

คำแนะนำทนายคลายทุกข์
           1. เมื่อท่านถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดฐานลักทรัพย์  โดยคดีอยู่ระหว่างพิจารณาในชั้นศาลฎีกา  กรณีย่อมเป็นสิทธิของท่านซึ่งเป็นจำเลยที่จะยื่นคำร้องขอประกันตัว หรือปล่อยตัวชั่วคราวโดยยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้น หรือจะยื่นต่อศาลฎีกาก็ได้ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 106
2.  เมื่อท่านมั่นใจว่าตนเป็นแพะโดยไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดตามฟ้อง  ก็ย่อมมีสิทธิที่จะต่อสู้คดีในฐานะที่เป็นจำเลย  โดยศาลฎีกาจะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจพิจารณา  และหากศาลเห็นว่า  ท่านมิได้กระทำความผิดก็ดี  การกระทำของท่านไม่เป็นความผิดก็ดี  คดีขาดอายุความแล้วก็ดี  มีเหตุตามกฎหมายที่จำเลยไม่ควรต้องรับโทษก็ดี  กฎหมายกำหนดให้ศาลพิพากษายกฟ้องโจทก์ปล่อยจำเลยไป  ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 185 และหากศาลมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำผิดหรือไม่  ศาลย่อมยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้แก่จำเลย  โดยยกฟ้องโจทก์ได้ ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 227

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 106
คำร้องขอให้ปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราวโดยไม่ต้องมีประกันหรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกัน ไม่ว่าผู้นั้นต้องควบคุมหรือขังตามหมายศาล ย่อมยื่นได้โดยผู้ต้องหา จำเลย หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องดังนี้
(1) เมื่อผู้ต้องหาถูกควบคุมอยู่และยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล ให้ยื่นต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี
(2) เมื่อผู้ต้องหาต้องขังตามหมายศาลและยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล ให้ยื่นต่อศาลนั้น
(3) เมื่อผู้ต้องหาถูกฟ้องแล้ว ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้น
(4) เมื่อศาลอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์แล้ว แม้ยังไม่มีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา หรือมีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้น
ในกรณีที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราว ให้ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตมิฉะนั้นให้รีบส่งคำร้องพร้อมสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเพื่อสั่ง แล้วแต่กรณี
(5) เมื่อศาลส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้ว จะยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้น หรือจะยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณีก็ได้
ในกรณีที่ยื่นต่อศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นรีบส่งคำร้องไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเพื่อสั่ง แล้วแต่กรณี

มาตรา 185  ถ้าศาลเห็นว่าจำเลยมิได้กระทำผิดก็ดี การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดก็ดี คดีขาดอายุความแล้วก็ดี มีเหตุตามกฎหมายที่จำเลยไม่ควรต้องรับโทษก็ดี ให้ศาลยกฟ้องโจทก์ปล่อยจำเลยไป แต่ศาลจะสั่งขังจำเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้
เมื่อศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทำผิด และไม่มีการยกเว้นโทษตามกฎหมาย ให้ศาลลงโทษแก่จำเลยตามความผิด แต่เมื่อเห็นสมควรศาลจะปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้

มาตรา 227  ให้ศาลใช้ดุลพินิจวินิจฉัยชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานทั้งปวง อย่าพิพากษาลงโทษจนกว่าจะแน่ใจว่ามีการกระทำผิดจริงและจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดนั้น
เมื่อมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำผิดหรือไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลย

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 98

 รบกวนถามนักกฏหมายค่ะ. เรื่องคือ. พ่อดิฉัน. ได้เซ็นต์เป็นพยานตอนผู้ตายทำพินัยกรรม. แต่น้าชายกับน้องชายผู้ตาย ได้ปลอมแปลงเอกสารพินัยกรรม แต่พ่อดิฉันไม่มีส่วนได้เสียกับเงินจำนวนนั้นสักบาท. แต่โดนจำเลย ฟ้องข้อหา ร่วมกันปลอมแปลงเอกสาร  จน(ตอนนี้เรื่องไปจนถึงศาลฏีกา). ควรทำอย่างไรค่ะ. ไม่ยุติธรรมกับพ่อเลย

โดยคุณ (171.100.xxx.xxx) 23 พ.ย. 2559, 13:28

ตอบความคิดเห็นที่ 98

 ท่านควรนำสำนวนคดีทั้งหมดเข้าปรึกษาทนายความต่อไป

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (14.207.xxx.xxx) 7 ธ.ค. 2559, 10:10

ความคิดเห็นที่ 97

 ท่านควรนำสำนวนคดีทั้งหมดเข้าปรึกษาทนายความต่อไป

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (14.207.xxx.xxx) 7 ธ.ค. 2559, 10:10

ความคิดเห็นที่ 96

 พี่ชายโดนฟ้อง 4คดีค่ะ ยกฟ้องไป3คดี หลือคดีขุ่มขู่ โจทร์อ้างว่าจำเสียงเสียงได้ หลักฐานอย่างอื่นไม่มี ที่สำคัญพี่ชายโดนใส่ร้ายค่ะ ศาลอุธรสั่งจำคุก1ปี ตอนนี้ประกันออกมาแล้วค่ะ ปรึกษาทนายเขาบอกต้องรอว่าศาลจะให้ฎีกาป่าว เขาให้ประกันตัวแล้ว ศาลอาจจะไม่ให้ฏีกาอีกหรือค่ะมันคืออะไรค่ะ แล้วเราจะสู้ยังไงค่ะ คือทนายที่ปรึกษาดูไม่เก่งค่ะ  หลักฐานความผิดไม่มีสักอย่าง ตอนนี้สงสารพี่ชายค่ะ ถ้าต้องติดคุก ตอบด้วยนะค่ะพี่

โดยคุณ nuch (182.232.xxx.xxx) 17 พ.ย. 2559, 13:24

ตอบความคิดเห็นที่ 96

 คำถามของท่านยังไม่ชัดเจน สามารถสอบถามที่ 02-9485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (183.89.xxx.xxx) 24 พ.ย. 2559, 13:41

ความคิดเห็นที่ 95

 คำถามของท่านยังไม่ชัดเจน สามารถสอบถามที่ 02-9485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (183.89.xxx.xxx) 24 พ.ย. 2559, 13:41

ความคิดเห็นที่ 94

 แฟนโดนคดีรับของโจร (รับจำนำ) เนื่องจากมีคนเคยรู้จักกันนำมาจำนำ แต่เจ้าทรัพย์ได้แจ้งความและตามรถกลับคืนได้  ต่อมา เจ้าทรัพย์เรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 130,000 บาท ผู้ต้องหาที่ 1 และ 2. ยอมจ่ายเงินค่าเสียหายให้แก่เจ้าทรัพย์ บางส่วน. แต่ทางเราแฟนเราไม่ได้รับคำแนะนำจากทนายให้ไกเกลี่ยค่าเสียหาย จนกระทั่งอัยการสั่งฟ้อง  สุดท้ายแฟนถูกตัดสินจำคุก 2 ปี และยื่นประกันตัวศาลชั้นต้นไม่ให้ประกัน  จึงยืานอุทธรณ์ต่อ  แต่ศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้น แฟนดิฉันตั้งทนายคนใหม่เข้ามาดูคดี เขาเลยแนะนำให้ไกล่เกลี่ยเจ้าทรัพย์แล้วบางส่วน และอีกบางส่วนจะจ่ายเพิ่มให้ครบจำนวนพร้อมกับทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานแนบขอประกันตัว แต่ศาลก็ไม่ให้ประกัน กรณีแบบนี้ดิฉันสามารถยื่นประกันตัวจากศาลฏีกาได้ไหมค่ะ  หรือมีวิธีไหนที่สามารถแก้ไขได้บ้าง เพื่อให้เขาพ้นโทษ จากคดีนี้ 

โดยคุณ คุณ นัทวัฒน์ (182.232.xxx.xxx) 6 พ.ย. 2559, 21:25

ตอบความคิดเห็นที่ 94

 พี่ชายโดนฟ้อง 4คดีค่ะ ยกฟ้องไป3คดี หลือคดีขุ่มขู่ โจทร์อ้างว่าจำเสียงเสียงได้ หลักฐานอย่างอื่นไม่มี ที่สำคัญพี่ชายโดนใส่ร้ายค่ะ ศาลอุธรสั่งจำคุก1ปี ตอนนี้ประกันออกมาแล้วค่ะ ปรึกษาทนายเขาบอกต้องรอว่าศาลจะให้ฎีกาป่าว เขาให้ประกันตัวแล้ว ศาลอาจจะไม่ให้ฏีกาอีกหรือค่ะมันคืออะไรค่ะ แล้วเราจะสู้ยังไงค่ะ คือทนายที่ปรึกษาดูไม่เก่งค่ะ  หลักฐานความผิดไม่มีสักอย่าง ตอนนี้สงสารพี่ชายค่ะ ถ้าต้องติดคุก ตอบด้วยนะค่ะ

โดยคุณ นุช (182.232.xxx.xxx) 17 พ.ย. 2559, 12:48

ตอบความคิดเห็นที่ 94

 ขอโทษนะคะ ส่งผิด

โดยคุณ (182.232.xxx.xxx) 17 พ.ย. 2559, 12:53

ตอบความคิดเห็นที่ 94

 ต้องให้ทนายความยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้น ขอให้ยกฟ้อง/รอการลงโทษ/ลดโทษครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (183.88.xxx.xxx) 21 พ.ย. 2559, 14:14

ความคิดเห็นที่ 93

 พี่ชายโดนฟ้อง 4คดีค่ะ ยกฟ้องไป3คดี หลือคดีขุ่มขู่ โจทร์อ้างว่าจำเสียงเสียงได้ หลักฐานอย่างอื่นไม่มี ที่สำคัญพี่ชายโดนใส่ร้ายค่ะ ศาลอุธรสั่งจำคุก1ปี ตอนนี้ประกันออกมาแล้วค่ะ ปรึกษาทนายเขาบอกต้องรอว่าศาลจะให้ฎีกาป่าว เขาให้ประกันตัวแล้ว ศาลอาจจะไม่ให้ฏีกาอีกหรือค่ะมันคืออะไรค่ะ แล้วเราจะสู้ยังไงค่ะ คือทนายที่ปรึกษาดูไม่เก่งค่ะ  หลักฐานความผิดไม่มีสักอย่าง ตอนนี้สงสารพี่ชายค่ะ ถ้าต้องติดคุก ตอบด้วยนะค่ะ

โดยคุณ นุช (182.232.xxx.xxx) 17 พ.ย. 2559, 12:48

ความคิดเห็นที่ 92

 ขอโทษนะคะ ส่งผิด

โดยคุณ (182.232.xxx.xxx) 17 พ.ย. 2559, 12:53

ความคิดเห็นที่ 91

 ต้องให้ทนายความยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้น ขอให้ยกฟ้อง/รอการลงโทษ/ลดโทษครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (183.88.xxx.xxx) 21 พ.ย. 2559, 14:14

ความคิดเห็นที่ 90

 ขอสอบถามค่ะ พอดีว่าแฟนกับพวกมีเรื่องรุมทำร้ายร่างกาย แต่โจทย์ไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะแค่มีรอยฟกช้ำตามใบรับรองแพทย์ ศาลชั้นต้นตัดสินเพื่อนแฟน4คนให้รอลงอาญา แต่แฟนเราโดนตัดสินจำคุก2เดือน เพราะเคยเป็นนักโทษเด็ดขาดมาก่อนคดียาเสพติด แต่ว่าพ้นโทษออกมาแล้วประมาณ3ปีครึ่ง แต่แฟนเราไม่ได้เป็นโจทย์นะคะ แค่เป็นหนึ่งในพวก5คนค่ะ เลยยื่นศาลอุธรณ์ต่อ วันนี้ไปฟังคำตัดสินศาลอุธรณ์ค่ะ ศาลยืนตามคำตัดสินศาลชั้นต้นค่ะ เลยยื่นประกันตัวศาลฎีกาต่อค่ะ อยากสอบถามค่ะว่าพอจะเป็นไปได้มั้ยคะ ที่ศาลฎีกาจะให้รอลงอาญา ไม่ต้องมีโทษจำคุกค่ะ เพราะตอนนี้แฟนดิฉันมีหน้าที่การงานทำที่ดีแล้ว มีลูกที่ต้องดูแลลอีก2คนค่ะ เพราะถ้าติด2เดือนจริง หน้าที่การงานก็ต้องจบลงค่ะ

โดยคุณ ฐาปณี (223.204.xxx.xxx) 27 ก.ย. 2559, 18:49

ความคิดเห็นที่ 89

สวัสดีค่ะ คือ แฟนหนูกับพวก2คน โดนคดีทำร่ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้อี่นถึงแกความตาย เยาว์ชนอีก 2 คน ก่อนศาลจะตัดสิน(ศาลชั้นต้น)เค้าเรียกไปคุยที่ห้องไกล่เกลี่ยเค้าบอกว่าถ้ายอมรับจะได้ลดโทษไม่ติดแน่นอนจิงๆแล้วคือแฟนหนูไม่ได้ทำแต่อยู่ในเหตุการณ์หนูก็อยู่แต่อีก2คนทำจริง2คนนั้นเลยยอมรับแฟนหนูก็เลยต้องตามเค้าไปเพราะไม่รู้ว่าจะทำยังไงพอศาลตัดสินรอลงอาญาคือไม่ติดคุก ก็มีหมายศาลมาอีกคือศาลแพ่งเค้าเรียกเงิน5แสน พอคุยตกลงกันได้เหลือ2แสน คนโตเค้าก็โอเคยอมจ่าย พอสักพักมีหมายศาลมาอีกศาลอุทร ศาลตัดสินจำคุก2ปี6เดือนไม่รอลงอาญา ก็เลยประกันตัวออกมาสู้คดีอีกเพราะชดใช้ค่าเสียหายไปแล้วทำไมยังโดนตั้ง2ปี6เดือน คนโตเค้าบอกว่าทนายเราไม่ส่งเอกสารที่เราชดเชยค่าเสียหาย พอประกันตัวมาศาลชั้นสูงสุดศาลตัดสิ้นเหมือนเดิม จำคุก 2ปี6เดือนไม่นอลงอาญา คืนอยากรู้ว่าเราจะช่วยแฟนเรายังไงแฟนหนูไม่ได้ทำแต่โดนไปด้วย ถ้าจะรื้อคดีใหม่ได้รึป่าว มีพยานหลายปากค่ะ ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ 

โดยคุณ พรวลี อึ้งชัยพงษ์ (49.48.xxx.xxx) 22 ก.ย. 2559, 16:59

ความคิดเห็นที่ 88

 ขอปรึกษาเรื่องคดีอาญานะคะ

คือหนูถูกจับ(ทำฟันแฟชั่น)ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก2ปี4เดือน ก็อุทธรณ์ต่อ เหลือโทษ 1ปี4เดือน ก็ฎีกาคดีต่ออยากจะทราบว่า โทษจะหลุดพ้นจากจำคุกมั้ยคะ จ้างทนายความเขียนคำร้องต่างๆมีลูกเล็กอยู่อายุ6เดือนค่ะ ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ คนมีทุกข์ (171.96.xxx.xxx) 16 ก.ย. 2559, 17:42

ตอบความคิดเห็นที่ 88

 หากท่านต้องการให้ทนายยื่นฎีกาให้ ท่านต้องนำสำนวนคดีในศาลชั้นต้น และ ชั้นอุทธรณ์เข้าปรึกษาทนายความต่อไป

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (14.207.xxx.xxx) 21 ก.ย. 2559, 10:41

ความคิดเห็นที่ 87

 หากท่านต้องการให้ทนายยื่นฎีกาให้ ท่านต้องนำสำนวนคดีในศาลชั้นต้น และ ชั้นอุทธรณ์เข้าปรึกษาทนายความต่อไป

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (14.207.xxx.xxx) 21 ก.ย. 2559, 10:41

ความคิดเห็นที่ 86

 พ่อกับแม่ใด้ขอฏีกาผ่านมาแล้วต่อไปต้องทำอย่างงัยต่อไป เรื่องป่าสงวนค่ะ ตัดสินจำคุกสองปี

โดยคุณ (88.115.xxx.xxx) 4 ส.ค. 2559, 23:37

ตอบความคิดเห็นที่ 86

 กรณีของท่าน เมื่อดำเนินการทางคดีมาถึงชั้นศาลฎีกาแล้ว เมื่อศาลมีคำพิพากษาถือว่าคดีสิ้นสุดครับ เพราะเป็นศาลสุดท้าย ในกระบวนการยุติธรรม

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (180.183.xxx.xxx) 17 ส.ค. 2559, 10:27

ความคิดเห็นที่ 85

 กรณีของท่าน เมื่อดำเนินการทางคดีมาถึงชั้นศาลฎีกาแล้ว เมื่อศาลมีคำพิพากษาถือว่าคดีสิ้นสุดครับ เพราะเป็นศาลสุดท้าย ในกระบวนการยุติธรรม

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (180.183.xxx.xxx) 17 ส.ค. 2559, 10:27

ความคิดเห็นที่ 84

 แฟนโดนคดี ปืนไม่มีทะเบียนค้ะแต่ตอนที่โดนจับตำรวจมาค้นบ้านน้ะค่ะไม่ได้พกอาวุธไปนอกสถานที่่.              ตอนนี้อฟนอยู่ในเรือนจำแต่4ฝากแฟนยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา อยากรู้ว่าศาลจะให้รอลงอาญา หรือ ป่าวค้ะ แล้วถ้าศาล ตัดสินไห้จำคุก จะติดประมาณกี่เดือน ค้ะถ้าเรา จะยื่นอุทรณ์ต้องทำยังไงบ้างค้ะช้สยแนะนำหน่อยค้ะ

โดยคุณ พรทิพาพันธ์. พิชัยยุทธ์ (223.24.xxx.xxx) 14 ก.ค. 2559, 21:37

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก