กฎหมายที่ดิน/การขายฝากที่ดิน/กรรมสิทธิ์ร่วม|กฎหมายที่ดิน/การขายฝากที่ดิน/กรรมสิทธิ์ร่วม

กฎหมายที่ดิน/การขายฝากที่ดิน/กรรมสิทธิ์ร่วม

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

กฎหมายที่ดิน/การขายฝากที่ดิน/กรรมสิทธิ์ร่วม

  • Decha Image Slide

กรณีมีที่ดิน 1 แปลงและมีผู้ร่วมกรรมสิทธิ์ทั้งสิ้น 3 คนยังไม่ได้แยกโฉนด

บทความวันที่ 3 ก.ย. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 29154 ครั้ง


กฎหมายที่ดิน/การขายฝากที่ดิน/กรรมสิทธิ์ร่วม

 

          กรณีมีที่ดิน 1 แปลงและมีผู้ร่วมกรรมสิทธิ์ทั้งสิ้น 3 คนยังไม่ได้แยกโฉนด และผู้ร่วมกรรมสิทธิ์คนที่ 1 ทำการขายฝากทีดินให้กับผู้ร่วมกรรมสิทธิ์คนที่ 2 และ 3 มีคำถามดังนี้ค่ะ
          1.การทำสัญญาขายฝากที่ดินต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะถึงจะถูกต้องตามกฎหมาย
          2.กรณีครบกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนแล้วผู้ขายฝากไม่สามารถไถ่ถอนได้ เราสามารถนำชื่อเค้าออกจากโฉนดที่ดินได้เลยหรือเปล่าคะ โดยต้องไปที่กรมที่ดินเพื่อขอคัดชื่อออกจากโฉนดและที่ดินแปลงนั้นจะต้องถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆกันใช่หรือไม่คะ (กรณีไม่ต้องการแยกโฉนด เนื่องจากค่าแยกโฉนดราคาค่อนข้างสูงคะ) และถ้าหากผู้ขายไม่ยอมคัดชื่อออกจากโฉนด ควรทำอย่างไรคะ
          3. กรณีที่ผู้รับซื้อที่ดินดังกล่าวเสียชีวิต 1 คน ก่อนที่ ผู้ขายฝากจะชำระหนี้หมด และเมื่อครบกำหนดการไถ่ถอนแล้วผู้ขายฝากไม่สามารถไถ่ถอนได้ที่ดินส่วนนั้นจะเป็นของใครคะ
          4. กรณีที่ผู้ขายฝากเสียชีวิตก่อนถึงกำหนดระยะเวลาไถ่ถอน ผู้สืบมรดกจะต้องเป็นผู้ไถ่ถอนแทนใช่หรือไม่คะ และหากไม่สามารถไถ่ถอนได้ที่ดินก็ต้องตกเป็นของผู้ซื้อใช่หรือไม่คะ

คำนะนำทนายคลายทุกข์
1.  ทำเป็นหนังสือแล้วจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1299
2.  กรรมสิทธิ์ตกเป็นของผู้รับซื้อฝากตั้วแต่ในวันทำสัญญา  ไม่จำเป็นต้องเอาชื่อออก ตาม ป.พ.พ. มาตรา 491
3.  ตกเป็นของทายาท ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1629
4.  ถูกต้อง ตามป.พ.พ. มาตรา 1599และมาตรา 1601

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 491 อันว่าขายฝากนั้น คือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้

มาตรา1299 ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นท่านว่าการได้มาโดยนิติกรรมซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่บริบูรณ์ เว้นแต่นิติกรรมจะได้ทำเป็นหนังสือและได้จดทะเบียนการได้มากับพนักงานเจ้าหน้าที่
          ถ้ามีผู้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม สิทธิของผู้ได้มานั้น ถ้ายังมิได้จดทะเบียนไซร้ ท่านว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไม่ได้ และสิทธิอันยังมิได้จดทะเบียนนั้น มิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว

มาตรา 1629 ทายาทโดยธรรมมีหกลำดับเท่านั้น และภายใต้บังคับแห่งมาตรา1630 วรรค 2 แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดั่งต่อไปนี้ คือ
(1) ผู้สืบสันดาน
(2) บิดามารดา
(3) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
(4) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
(5) ปู่ ย่า ตา ยาย
(6) ลุง ป้า น้า อา
         คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา 1635

มาตรา 1599 เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท
          ทายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิในมรดกได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น

มาตรา1601 ทายาทไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตน

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 95

สวัสดีค่ะรบกวนถามค่ะสัญาขายฝากจะหมดลงไม่มีพอจะไปถ่ายถ้าเราย้ายออกพร้อมข้าวของในบ้านได้หรือไม่ค่ะขอบคุณค่ะ

โดยคุณ เรียม (81.140.xxx.xxx) 29 มิ.ย. 2560, 18:52

ความคิดเห็นที่ 94

 ขอสอบถามหน่อยคะในกรณีของดิฉันได้นำโฉนดที่ติดสัญญาห้ามชื้อขายกันภายใน10ปี ซึ่งดิฉันได้ทำสันยาขายฝากไว่กับเจ้าหนี้และตอนนี้ครอบ10ปีแล้วเจ้าหนี่สามารถฟ้องร้องยิดที่ดินได้ไม่คะ

โดยคุณ ชุติมา กรดแก้ว (182.232.xxx.xxx) 21 ก.พ. 2560, 20:37

ความคิดเห็นที่ 93

อยากปรึกษาเกี่ยวกับการขายฝากที่ดินค่ะ ถ้ามีผุ้ต้องการมาขายฝากที่ดินและสิ่ง

สร้าง มีอัตราค่าธรรมเนียมคิดยังไงค่ะ

โดยคุณ (171.96.xxx.xxx) 11 ธ.ค. 2559, 20:59

ตอบความคิดเห็นที่ 93

 กรณีตามปัญหา ปพพ.มาตรา 500 บัญญัติว่า ค่าฤชาธรรมเนียมการขายฝากซึ่งผู้ซื้อได้ออกไปนั้น ผู้ไถ่ต้องใช้ให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับสินไถ่  วรรคสอง บัญญัติว่า ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมการไถ่ทรัพย์นั้นผู้ไถ่พึงออกใช้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (14.207.xxx.xxx) 22 ธ.ค. 2559, 14:25

ความคิดเห็นที่ 92

 กรณีตามปัญหา ปพพ.มาตรา 500 บัญญัติว่า ค่าฤชาธรรมเนียมการขายฝากซึ่งผู้ซื้อได้ออกไปนั้น ผู้ไถ่ต้องใช้ให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับสินไถ่  วรรคสอง บัญญัติว่า ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมการไถ่ทรัพย์นั้นผู้ไถ่พึงออกใช้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (14.207.xxx.xxx) 22 ธ.ค. 2559, 14:25

ความคิดเห็นที่ 91

 รรับซื้อฝากห้องเช่าสิบห้องตอนนี้เลยเวลาไถ่ถอนแล้วเจ้าของเดิมไม่ยอมคืนกุญแจห้อง และยังเข้าไปเก็บค่าเช่าอยู่ ถ้าเราเข้าไปเปลี่ยนกุญแจห้องเช่าทั้งหมดได้หรือไม่ เจ้าของเดิมไม่ได้อาศัยอยู่ในห้องเข่าเหล่านั้น ตอนนี้มีห้องว่างหนึ่งห้อง ไม่มีทรัพย์สินใดใด ในห้อง และมีอีกห้องไว้เก็บมิเตอร์ไฟฟ้า เครื่องปั้มน้ำและอุปกรณ์ทำความสะอาด เราสามารถเข้าไปจัดการทำความสะอาดได้เลยหรือไม่

โดยคุณ ดีวัน (49.229.xxx.xxx) 11 ธ.ค. 2559, 10:35

ตอบความคิดเห็นที่ 91

 กรณีตามปัญหา ปพพ.มาตรา 492 บัญญัติว่า ในกรณีที่มีการไถ่ทรัพย์สินซึ่งขายฝาก ภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดฯ ให้ทรัพย์สินซึ่งขายฝากตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ไถ่ตั้งแต่เวลาที่ผู้ไถ่ได้ชำระสินไถ่ฯ   แต่หากชำระสินไถ่จนพ้นกำหนดเวลาตามที่คู่สัญญาตกลงกันแล้ว  กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินย่อมตกไปแก่ผู้รับซื้อฝาก  

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (14.207.xxx.xxx) 22 ธ.ค. 2559, 14:25

ความคิดเห็นที่ 90

 กรณีตามปัญหา ปพพ.มาตรา 492 บัญญัติว่า ในกรณีที่มีการไถ่ทรัพย์สินซึ่งขายฝาก ภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดฯ ให้ทรัพย์สินซึ่งขายฝากตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ไถ่ตั้งแต่เวลาที่ผู้ไถ่ได้ชำระสินไถ่ฯ   แต่หากชำระสินไถ่จนพ้นกำหนดเวลาตามที่คู่สัญญาตกลงกันแล้ว  กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินย่อมตกไปแก่ผู้รับซื้อฝาก  

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (14.207.xxx.xxx) 22 ธ.ค. 2559, 14:25

ความคิดเห็นที่ 89

 สัญญาซื้อไป ขายกลับ เป็นอย่างไร มีข้อดี ข้อเสียอย่างไรครับ

โดยคุณ ถาวร (110.164.xxx.xxx) 8 ธ.ค. 2559, 12:05

ความคิดเห็นที่ 88

ถามค่ะ  มีนายทุนอ้างว่าที่ ที่พ่อครอบครองมา 29 ปี เป็นที่ของนายทุน  แต่ทีของพ่องมี นส3  พ่อได้ไปสร้างบ้าน  แต่นายทุนไปแจ้งความว่าบุกรุก  แบบนี้ควรทำอย่างไรค่ะ

โดยคุณ มลิวัลย์ คะตะโคตร์ (116.58.xxx.xxx) 25 ต.ค. 2559, 14:42

ตอบความคิดเห็นที่ 88

 แนะนำให้ตรวจสอบก่อนครับว่านายทุนได้ที่ดินมาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หากไม่ชอบ ท่านสามารถเข้าครอบครองต่อและดำเนินคดีกับนายทุนได้ครับ 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (180.183.xxx.xxx) 7 พ.ย. 2559, 13:22

ความคิดเห็นที่ 87

 แนะนำให้ตรวจสอบก่อนครับว่านายทุนได้ที่ดินมาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หากไม่ชอบ ท่านสามารถเข้าครอบครองต่อและดำเนินคดีกับนายทุนได้ครับ 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (180.183.xxx.xxx) 7 พ.ย. 2559, 13:22

ความคิดเห็นที่ 86

 ขอสอบถามหน่อยนะครับ ถ้าเราจด ขายฝาก กับนายทุนอ่ะครับ ตามกฎหมายแล้ว เราต้องเสีย ดอกให้นายทุน สูงสุดเท่าไร ต่อเดือนและต่อปีครับ  หรือว่า ขึ้นอยู๋กับตกลงกันครับ 

โดยคุณ สิงห์ (61.19.xxx.xxx) 10 ต.ค. 2559, 13:52

ความคิดเห็นที่ 85

 สอบถามค่ะ พอดีมีญาติมายืมเงิน 200000 บาท แต่ม่เงือนไขแลกกะให้ข้าพเจ้า ทำนา จำนวน 10 ไร่ โดยไม่คิดดอกเบี้ย ใด ๆ ให้ทำนาจนกว่าจะมีเงินมาคืน แบบนี้สามารถทำนิติกรรมได้ไหมค่ะ

โดยคุณ แม่น้องเต็ม (203.156.xxx.xxx) 30 ก.ย. 2559, 11:11

ความคิดเห็นที่ 84

 การชื้อฝากถ้าครบกำหนดผู้ขายฝากไม่มาไถ่ถอน ผู้ซื้อฝากต้องทำอย่างไรคะ ต้องไปแจ้งกรม ที่ดินหรือเปล่า

โดยคุณ พิพรรษพร (171.4.xxx.xxx) 12 ก.ย. 2559, 11:00

ตอบความคิดเห็นที่ 84

 ตาม ป.พ.พ. มาตรา 491 ขายฝาก คือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้  ดังนั้นหากไม่ไถ่ในกำหนดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อครับ 

หากเป็นอสังหาริมทรัพย์ สามารถดำเนินการเรื่องกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานที่ดินครับ
โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (14.207.xxx.xxx) 5 ต.ค. 2559, 14:01

ความคิดเห็นที่ 83

 ตาม ป.พ.พ. มาตรา 491 ขายฝาก คือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้  ดังนั้นหากไม่ไถ่ในกำหนดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อครับ 

หากเป็นอสังหาริมทรัพย์ สามารถดำเนินการเรื่องกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานที่ดินครับ
โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (14.207.xxx.xxx) 5 ต.ค. 2559, 14:01

ความคิดเห็นที่ 82

 อยากทราบทำขายฝากบ้านกับนายทุนเสียดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันมาตลอด แต่ม่การชำระดอกเบี้ยช้ากว่าวันที่กำหนดในสัญญา

  ขอถามว่าทางนายทุนสามารถที่จะเอาดอกเบี้ยมาคิดเป็นดอกเบี้ยซ้อนอีกได้ไหมครับ  เพราะว่าขณะนี้ผมชำระล่าช้า ทางนายทุนคิดเบี้ยปรับชำระช้าด้วยครับ

  อย่างนี้นายทุนมีสิทธิ์ทำได้ไหมครับในสัญญาไม่ได้ระบุไว้

โดยคุณ พิศุทธิ์ ภัทรภูเดช (183.88.xxx.xxx) 27 มิ.ย. 2559, 11:59

ตอบความคิดเห็นที่ 82

  สัญญาขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 491 ถึง มาตรา 502 ไม่ได้ระบุเรื่องการดอกเบี้ยจึงไม่สามารถเรียกได้ มีการระบุเรื่องสินไถ่ ให้ไถ่ตามราคาที่ขายฝาก ถ้าสินไถ่หรือราคาขายฝากที่กำหนดไว้สูงกว่าราคาขายฝากที่แท้จริงเกินอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี ให้ไถ่ได้ตามราคาขายฝากที่แท้จริงรวมประโยชน์ตอบแทนร้อยละสิบห้าต่อปี ซึ่งประโยชน์ตอบแทนอาจเป็นเบี้ยปรับได้ ทั้งนี้ต้องเป็นตามกรณีตาม มาตรา 499

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (14.207.xxx.xxx) 8 ก.ค. 2559, 16:39

ความคิดเห็นที่ 81

  สัญญาขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 491 ถึง มาตรา 502 ไม่ได้ระบุเรื่องการดอกเบี้ยจึงไม่สามารถเรียกได้ มีการระบุเรื่องสินไถ่ ให้ไถ่ตามราคาที่ขายฝาก ถ้าสินไถ่หรือราคาขายฝากที่กำหนดไว้สูงกว่าราคาขายฝากที่แท้จริงเกินอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี ให้ไถ่ได้ตามราคาขายฝากที่แท้จริงรวมประโยชน์ตอบแทนร้อยละสิบห้าต่อปี ซึ่งประโยชน์ตอบแทนอาจเป็นเบี้ยปรับได้ ทั้งนี้ต้องเป็นตามกรณีตาม มาตรา 499

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (14.207.xxx.xxx) 8 ก.ค. 2559, 16:39

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก