ดีเดย์11ส.ค.\\\'กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก\\\'บังคับใช้ ธปท.เชื่อปีแรกแห่โยกเงินฝากไม่เยอะ|ดีเดย์11ส.ค.\\\'กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก\\\'บังคับใช้ ธปท.เชื่อปีแรกแห่โยกเงินฝากไม่เยอะ

ดีเดย์11ส.ค.\\\'กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก\\\'บังคับใช้ ธปท.เชื่อปีแรกแห่โยกเงินฝากไม่เยอะ

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ดีเดย์11ส.ค.\\\'กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก\\\'บังคับใช้ ธปท.เชื่อปีแรกแห่โยกเงินฝากไม่เยอะ

ธปท.ยันสถาบันคุ้มครองเงินฝากบังคับใช้ปีแรกไม่กระทบเงินฝากแบงก์ เหตุยังคุ้มครองเต็มจำนวน ห่วงเข้าปีที่ 2 แต่ทำแผนรองรับไว้แล้ว ขณะที่ บง.และ บค.พร้อมแปลงตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็น \"สมุดคู่ฝากเงิน-ใบรับฝากเงิน-บัตรเงินฝาก\"

บทความวันที่ 10 ส.ค. 2551, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 176 ครั้ง


ดีเดย์11ส

ดีเดย์11ส.ค.'กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก'บังคับใช้ ธปท.เชื่อปีแรกแห่โยกเงินฝากไม่เยอะ

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง

พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2551

มาตรา 52 เมื่อสถาบันการเงินใดถูกเพอกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินแล้ว คณะกรรมการต้องส่งมอบเงินและทรัพย์สิน ให้กับสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และประกาศให้ผู้ฝากเงินขอรับเงินภายใน 14 วัน นับแต่วันถูกเพิกถอนใบอนุณาต

มาตรา 53 ภายในไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ฝากเงินยื่นคำขอเงินฝากคืน ให้สถาบันคุ้มครองเงินฝาก จ่ายเงินให้กับผู้ฝากเงิน หากเงินฝากทุกบัญชีรวมกันมีจำนวนเกินกว่า 1 ล้านบาท ให้จ่ายเงินเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท

ดังนั้นผู้ที่ฝากเงินเกิน 1 ล้านบาทต่อ 1 บัญชีหากธนาคารล้ม ผู้ฝากเงินต้องรับเวรรับกรรมเอาเอง นับแต่นี้ถ้าจะฝากเงินจะต้องเลือกสถาบันการเงินที่มึความน่าเชื่อถือสูง ธนาคารขนาดเล็กจะไม่มีผู้ฝากเงิน เพราะไม่ได้รับความคุ้มครองเงินฝาก

 

ธปท.ยันสถาบันคุ้มครองเงินฝากบังคับใช้ปีแรกไม่กระทบเงินฝากแบงก์ เหตุยังคุ้มครองเต็มจำนวน ห่วงเข้าปีที่ 2 แต่ทำแผนรองรับไว้แล้ว ขณะที่ บง.และ บค.พร้อมแปลงตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็น "สมุดคู่ฝากเงิน-ใบรับฝากเงิน-บัตรเงินฝาก"

นายพงศ์อดุล กฤษณะราช ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์และติดตามฐานะ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึง พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ที่จะมีผลบังคับใช้วันที่ 11 ส.ค.นี้ว่า ธปท.ได้ติดตามดูผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการเคลื่อนย้ายเงินฝากของสถาบันการเงินอย่างใกล้ชิดในช่วงก่อนและหลัง พ.ร.บ.มีผลบังคับใช้ 15 วัน ซึ่งขณะนี้ยังไม่เห็นการเคลื่อนย้ายเงินฝากที่ผิดปกติหรือการตื่นตระหนกของผู้ฝากเงิน

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ธปท.ได้สั่งให้สถาบันการเงินทุกแห่งจัดทำแผนบริหารสภาพคล่อง เพื่อรองรับปัญหาการเคลื่อนโยกย้ายเงินฝากที่อาจเกิดขึ้นเมื่อการค้ำประกันเงินฝากมีสัดส่วนลดลงเหลือเพียง 1 ล้านบาทต่อรายต่อสถาบันการเงิน

"คาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้ ธนาคารทุกแห่งจะสามารถส่งแผนบริหารสภาพคล่องให้ ธปท.พิจารณา แต่เชื่อว่าในปีแรกไม่น่ามีปัญหาเรื่องการโยกย้ายเงินฝากจนกระทบต่อสภาพคล่องของสถาบันการเงิน เพราะสถาบันคุ้มครองเงินฝากยังคุ้มครองเงินฝากเต็มจำนวน แต่ปีที่ 2 การคุ้มครองเงินฝากลดลงเหลือ 100 ล้าน อาจเริ่มเห็นการเคลื่อนย้ายเงินฝากเกิดขึ้น จึงสั่งให้สถาบันการเงินทำแผนเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินมีเงินฝากไหลออกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะบริษัทเงินทุน (บง.) และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.) เพราะเป็นสถาบันการเงินขนาดเล็ก"

ทั้งนี้ ในกรณีของ บง.และ บค. ปัจจุบันรับฝากเงินเป็น "ตั๋วสัญญาใช้เงิน" ซึ่ง พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝากไม่ได้ระบุให้ความคุ้มครองเงินฝาก ดังนั้นเพื่อให้การคุ้มครองเงินฝากมีผลครอบคลุมการรับฝากเงินของ บง.และ บค. ธปท.จึงกำหนดให้เปลี่ยนรูปแบบการรับฝากเงินของ บง.และ บค. จากตั๋วสัญญาใช้เงินมาเป็น "สมุดคู่ฝากเงิน" หรือ "ใบรับฝากเงิน" หรือ บัตรเงินฝาก" เพื่อจะได้รับการคุ้มครองเงินฝากตาม พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 2551  

โดย ธปท.ได้ประสานงานกับบริษัทเงินทุน (บง.) และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.) เพื่อดูแลให้การดำเนินการเปลี่ยนตั๋วสัญญาใช้เงินมาเป็นสมุดคู่ฝากเงินหรือใบรับฝากเงินหรือบัตรเงินฝากเป็นไปด้วยความราบรื่น ทั้งนี้การเปลี่ยนตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวจะต้องคงเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย กำหนดเวลาการชำระคืนเงิน และเงื่อนไขอื่นๆ เหมือนเดิมทุกประการ เว้นแต่วันที่ออกเอกสารใหม่จะเป็นวันที่ดำเนินการเปลี่ยนตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นสมุดเงินฝากหรือใบรับฝากเงิน
 
"
บง.และ บค.ส่วนใหญ่เตรียมพร้อม เพื่อเปลี่ยนตั๋วสัญญาใช้เงินมาเป็นสมุดคู่ฝากเงิน หรือใบรับฝากเงินหรือบัตรเงินฝากเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากเป็นการดูแลไม่ให้ลูกค้าเสียผลประโยชน์ ขณะที่ บง.และ บค.เองสามารถดูแลฐานลูกค้าไว้ได้ด้วย ซึ่งเท่าที่ดูเงินฝากของ บง.และ บค.ก็ไม่พบการโยกย้ายเงินที่ผิดปกติเช่นกัน"

ทั้งนี้ ปัจจุบันมี บง.และ บค. จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร บง.ฟินันซ่า บมจ.เงินทุนสินอุตสาหกรรม บง.แอ็ดวานซ์ บค.ลินน์ ฟิลลิปส์ มอร์ทเก็จ บค. สหวิริยา และ

 

 

ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ มิติชน

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก