จำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธ์|จำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธ์

จำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธ์

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

จำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธ์

โดนจับดำเนินคดีโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

บทความวันที่ 5 ก.ค. 2556, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 112 ครั้ง


จำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธ์


            โดนจับดำเนินคดีโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (คดีจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์พวกกระเป๋า LV มีของกลางในหมายบันทึก ของเจ้าหน้าที่ อยู่ 20 ชิ้น) โดนจับ ณ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2555 เจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะส่งฟ้องศาล  17 มิถุนายน 2556 ก็ยังไม่ส่งฟ้อง อยากทราบว่าอีกนานไหมกว่าจะมาส่งฟ้องศาล แล้วคดีที่อายุความกี่ปี  ตอนโดนจับใช้หลักทรัพย์เงินสดประกันตัว 30,000 บาท เจ้าหน้าที่แจ้งว่า เมื่อศาลตัดสินแล้วก็จะได้เงินประกันตัวคืนมา อยากทราบว่า จะได้เงินค่าประกันตัวคือเมื่อไหรค่ะ


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
             1. อายุความสำหรับการดำเนินคดีอาญาความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้าดังกล่าว มีกำหนด 10 ปี นับแต่วันกระทำความผิด ตาม ป.อ.มาตรา 95 (3) ประกอบมาตรา 70 แห่ง พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
           2. ท่านชอบที่จะเรียกร้องให้พนักงานสอบสวนเร่งรัดการสอบสวนนั้นได้ เพราะผู้ต้องหามีสิทธิได้รับการสอบสวนด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 134 วรรคสาม แต่การที่พนักงานอัยการจะยื่นฟ้องท่านเมื่อใด ก็ต่อเมื่อการสอบสวนเสร็จและภายในกำหนดอายุความ
           3. นายประกันสามารถขอถอนสัญญาประกัน หรือหลักประกันคืนได้ต่อเมื่อส่งมอบตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยต่อเจ้าพนักงานหรือศาล ซึ่งเป็นเหตุทำให้ความรับผิดสัญญาประกันหมดไปตามมาตรา 116,118 แห่ง ป.วิ.อ. นายประกันจึงเรียกขอคืนหลักประกันจากเจ้าหน้าที่ศาลได้

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก