สัญญาซื้อขายที่ดิน|สัญญาซื้อขายที่ดิน

สัญญาซื้อขายที่ดิน

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

สัญญาซื้อขายที่ดิน

พอดีเมื่อเดือน ก.ค.55 ไปทำสัญญาซื้อขายที่ดินจำนวน 1.5 ไร่

บทความวันที่ 4 มี.ค. 2556, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 1984 ครั้ง


สัญญาซื้อขายที่ดิน

   
            พอดีเมื่อเดือน ก.ค.55 ไปทำสัญญาซื้อขายที่ดินจำนวน 1.5 ไร่ จำนวนเงิน 2,100,000 บาท วางมัดจำไปแล้ว 250,000 บาท สัญญาไม่ได้กำหนดวันโอน บอกแค่ว่าซื้อขายโฉนดเลขที่.....(โฉนดยังไม่ได้แบ่งแยก) แต่ไม่ได้ระบุจังหวัด อำเภอ และทางเราได้บอกกับทางเจ้าของที่ว่าจะขอเอาที่เข้าธนาคารเพื่อกู้ส่วนที่เหลือมาชำระ  ตอนแรกก็ยอม แต่พอมาตอนหลังมาแบ่งที่เรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าของไม่ยอมให้เอาที่ไปเข้าแบงก์และกะจะทำเป็นว่าเราไม่สามารถหาเงินมาซื้อได้จะยึดเงินมัดจำ จะมีทางไหนบ้างหรือเปล่าค่ะที่จะซื้อได้และได้เงินมัดจำคืนเพราะการคุยกันไม่ได้ทำเป็นสัญญา


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
           เมื่อการซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างท่านกับผู้ขาย เป็นที่ดินซึ่งมีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดิน โดยการส่งมอบทรัพย์สิน นอกจากส่งมอบตัวทรัพย์คือที่ดินแล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่ายังต้องมีการแบ่งแยกโฉนดที่ดินกัน แล้วจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ท่าน และท่านยังจะต้องชำระราคาที่ดินส่วนที่เหลือให้ครบถ้วนอีกในภายหลัง จึงเป็นข้อบ่งชี้ว่า คู่สัญญามีเจตนาจะไปโอนที่ดินที่ซื้อขายกันในภายหลัง ไม่มีเจตนาให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโอนจากผู้ขายไปยังท่านทันทีในวันทำสัญญา สัญญาซื้อขายที่ดินดังกล่าวจึงเป็นหนังสือก็ตาม แต่เมื่อท่านได้วางมัดจำให้ผู้ขายไว้เป็นเงินบางส่วนแล้วตั้งแต่ที่ได้ตกลงทำสัญญากัน สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทนี้จึงสมบูรณ์ในแบบที่ได้มีการวางมัดจำตามกฎหมาย ตาม ป.พ.พ.มาตรา 456 วรรคสอง ท่านจึงสามารถฟ้องร้องบังคับคดีเอากับผู้ขายได้โดยไม่จำต้องมีเอกสารเป็นหนังสือและนำสืบข้อตกลงต่าง ๆ ที่เป็นการทำด้วยวาจาได้

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 456
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ถ้ามิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นโมฆะ วิธีนี้ให้ใช้ถึงซื้อขายเรือมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป ทั้งซื้อขายแพและสัตว์พาหนะด้วย
            สัญญาจะขายหรือจะซื้อ หรือคำมั่นในการซื้อขายทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดเป็นสำคัญ หรือได้วางประจำไว้หรือได้ชำระหนี้บางส่วนแล้ว จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่
            บทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อนนี้ ให้ใช้บังคับถึงสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ซึ่งตกลงกันเป็นราคาสองหมื่นบาท หรือกว่านั้นขึ้นไปด้วย
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก